Vedonlyöntisäännöt


A. Sopimusehdot

1. Johdanto

 1. Nämä ehdot koskevat 888-urheiluvedonlyöntiä. Lyödessään vetoa The Company kanssa tilinomistaja hyväksyy, että tilinomistaja on lukenut, ymmärtänyt ja noudattaa näitä sääntöjä ja ehtoja, mukaan lukien yleiset säännöt ja ehdot, joita The Company voi soveltaa milloin tahansa, napsauta tästä.
 2. Tähän urheiluvedonlyöntiin sovelletaan määräyksiä, jotka on asettanut Ison-Britannian Gambling Commissionin (the Great Britain Gambling Commission).
 3. Tähän urheiluvedonlyöntiin millään tavalla liittyvät erimielisyydet tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen support@888sport.com. Jos vastaus ei ole tyydyttävä, Ison-Britannian Gambling Commissionin (the Great Britain Gambling Commission) voi myöntää luottamuksellisen sovittelun pyynnöstä. Heidän päätöksensä on sitova, ja se voidaan kirjata tuomioksi missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.
 4. 888 pidättää oikeuden tehdä muutoksia verkkosivustoon, panostusrajoihin, voittorajoihin ja tarjouksiin.
 5. 888 voi päivittää, muuttaa, muokata ja täydentää näitä sääntöjä ja ehtoja milloin tahansa.
 6. Kaikki viittaukset näissä ehdoissa esiintyviin sanoihin/esineisiin, jotka ovat yksikössä, koskevat myös monikkomuotoa. Sukupuoleen liittyvät viittaukset eivät ole sitovia, ja ne ovat vain annettu tiedoksi.

2. Määritelmät

 1. "Virhe" on erehdys, painovirhe, virheellinen tulkinta, väärin kuultu tai luettu asia, käännösvirhe, kirjoitusvirhe, tekninen vaara, rekisteröintivirhe, rahansiirtovirhe, ilmeinen erehdys, ylivoimainen este ja/tai muu vastaava. Mahdollisia virheitä ovat, eivät kuitenkaan ainoastaan nämä:
  1. vedot jotka on asetettu teknisten häiriöiden aikana ja joita ei muutoin olisi hyväksytty
  2. vedot jotka on asetettu kohteisiin jotka on jo suljettu
  3. avoinna olevat kohteet joissa on vääriä osanottajia
  4. vedot, jotka on asetettu eri kertoimille kuin mitä oli markkinoilla vedon asettamisaikaan
  5. vedot jotka perustuvat virheelliseen pelitilanteeseen
  6. vedot, jotka ovat selkeästi virheellisiä, sillä varauksella että tapahtuma on sattunut samanaikaisesti vedon asettamisen kanssa.
 2. "Vedonlyöntiin vaikuttaminen" on 888 kieltämä toimi, jossa tilinomistaja, tai tilinomistajan kanssa yhteistyötä tekevät osapuolet, voivat vaikuttaa ottelun tai tapahtuman lopputulokseen - suoraan tai epäsuorasti.
 3. "Syndikaattivedonlyönti" on 888 kieltämä toimi, jossa useat tilinomistajat asettavat useita sovittuja vetoja samoille pelitapahtumille tai otteluille. Jos 888 havaitsee tällaista toimintaa, hän voi mitätöidä vedot tai pidättää voitonmaksuja tutkinnan ajaksi.

3. Vedon hyväksyminen

 1. Veto ei ole voimassa ennen sen validointia ja ennen kuin se näkyy Tilinomistajan vetohistoriassa. Jos vedon voimassaolosta on epävarmuutta, Tilinomistajaa pyydetään tarkastamaan avoimet (odottavat) vedot, tai ottamaan yhteyttä Asiakaspalveluun.
 2. Ellei vetoa hyväksytä virheeksi, hyväksynnän jälkeen veto jää voimaan eikä sitä voi peruuttaa. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että lyötyjen vetojen yksityiskohdat ovat oikein. 888 ei ota missään tapauksissa vastuuta virheistä jotka mainitaan kohdassa "Section A, Para 2, Clause 1", tai muista samanlaisista virheistä, jotka johtuvat vedonlyöntikohteiden tai todennäköisyyksien väärästä listauksesta. Jos rahansiirrosta asiakkaan tilille (tai sen puutteesta) syntyy erimielisyys, näistä asioista päätetään viime kädessä rahansiirron lokitietokannan perusteella.
 3. Erimielisyyksien sattuessa tapahtuman hyväksymisestä (tai sen puuttumisesta) Tilinomistajan pelitilillä, tapahtuman lokitietokanta on ylimmäinen auktoriteetti tällaisista asioista päätettäessä.

4. Vedonlyönnin ja voittojen rajoitukset

 1. 888 pidättää oikeuden rajoittaa nettovoiton (voitto panoksen vähentämisen jälkeen) minkä tahansa yhden tilinomistajan tekemän vedon tai vetoyhdistelmän kohdalla €250,000. Tämä raja saattaa olla alhaisempi vetotarjouksen urheilulajista, liigasta ja tyypistä riippuen. Lisätietoja kannattaa katsoa Urheilulajikohtaisista rajoituksista "Section C, Para 32".
 2. Kaikkiin vetovalintoihin sovelletaan ennalta määrättyjä rajoja, jotka 888 on päättänyt täysin oman harkintansa mukaan, ja jotka voivat olla alhaisempia kuin rajat "Section A, Para 4.1" ja "Section C, Para 32". Jos tämä raja saavutetaan, tilinomistajalla on oikeus pyytää sen ylitystä 888 alustan/alustojen kautta tehdyllä pyynnöllä. 888 pidättää oikeuden hyväksyä (kokonaan tai osittain) tai hylätä mainitun pyynnön ilman ennakkoilmoitusta ja lisäselvitystä.
 3. 888 pidättää oikeuden hylätä täysin oman harkintansa mukaan minkä tahansa pyydetyn vedon kokonaan tai osittain. Näin ollen myös yhdistelmävetoa joka on määritelty kappaleessa "Kohta B, Kappale 4", tai muita yhdistelmävetomuotoja, ei mahdollisesti hyväksytä kokonaisuutena.
 4. 888 pidättää oikeuden rajoittaa tai estää pääsyn kokonaan tai osittain käyttäjätilille oman harkintansa mukaan.
 5. Kaikkiin 888-alustan kautta lyötyihin vetoihin, myös manuaalista hyväksyntää pyytäviin vetoihin, voidaan soveltaa aikaviivettä ennen hyväksyntää, viiveen pituus saattaa vaihdella. 888 määrittää tällaisen viiveen oman harkintansa mukaan.
 6. 888 pidättää oikeuden pidättää maksun, joka on virallisen tahon tekemän tutkimuksen kohteena tai on syytä epäillä että jotain seuraavista on tapahtunut:
  1. tapahtuman luotettavuutta on syytä epäillä
  2. hinta(tai hintoja) tai kassaa on epärehellisesti käsitelty
  3. ottelun tuloksista on sovittu etukäteen, tai sellaista tutkitaan
  Yllämainittuja tapahtumia voidaan epäillä sen perusteella, miten paljon ja milloin sekä miten vetoja on ko. tapahtumille asetettu, niin kyseessä olevan vedonlyöntijärjestäjän kuin muidenkin vedonlyöntikanavien tietojen perusteella.
 7. Kaikki mainitut todennäköisyydet voivat vaihdella. Tämä vaihtelu määräytyy 888 harkinnan mukaan. Vetoja hyväksytään vain vedon asettamishetkellä voimassa olleessa vedonlyöntitaulukossa olleille kohteille jotka 888 on hyväksynyt, huolimatta muiden julkaisuiden tai median mahdollisesti poikkeavista tiedoista.
 8. Kaikki maksulaskelmat perustuvat vetojen maksun yhteydessä desimaalikertoimiin riippumatta siitä, onko vedonlyöntihetkellä näytetty / valittu jokin muu muoto.

5. Vetojen peruutus (mitätöinti)

 1. Veto voidaan mitätöidä, ja siinä se tapauksessa ratkaistaan 1.00 kertoimilla.
 2. Yhdistelmäveto pysyy voimassa sellaisesta mitätöidystä ottelusta tai tapahtumasta huolimatta, joka on osa yhdistelmävetoa.
 3. 888 pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan mitätöidä vedon kokonaan tai osittain, jos on ilmeistä, että jokin seuraavista seikoista on tapahtunut:
  1. Vetoja on tarjottu, lyöty ja/tai hyväksytty virheestä johtuen;
  2. Vetoja on lyöty samaan aikaan verkkosivuston teknisten ongelmien kanssa, eikä niitä olisi muuten hyväksytty;
  3. Vedonlyöntiin vaikuttaminen;
  4. Syndikaattivedonlyönti;
  5. Rikollinen toiminta on vaikuttanut tulokseen - suoraan tai epäsuorasti;
  6. On annettu vetoon vaikuttava julkinen ilmoitus, joka muuttaa kertoimia merkittävästi.
 4. Yhdistelmävetona lyöty veto ei saa koskaan sisältää kahta tai useampaa tarjousta, joiden tulokset saattavat liittyä toisiinsa (esim. joukkue X voittaa mestaruuden ja pelaaja Y:stä tulee saman liigan paras maalintekijä). Vaikka 888 tekee kaikkensa estääkseen tällaiset mahdollisuudet, siinä tapauksessa, että näin kävisi, 888 pidättää oikeuden täysin oman harkintansa mukaan mitätöidä kaikki yhdistelmävedon osat, joihin korreloivat tulokset kuuluvat.
 5. Vedot voidaan mitätöidä riippumatta siitä, onko tapahtumaa ratkaistu vai ei.
 6. Lisäksi kaikki seuraavissa tilanteissa lyödyt (ja/tai hyväksytyt) vedot mitätöidään:
  1. Vedonlyönti ennen ottelua
   1. Vedonlyönti tapahtuman alkamisen jälkeen;
   2. Vedonlyönti asiaan liittyvän tapahtuman ollessa jo käynnissä, sekä jos olosuhteita olisi voitu muuttaa suoraan ja kiistattomalla tavalla.
  2. Live-vedonlyönti
   1. Vedonlyönti väärällä kertoimella viivästetyn tai pettäneen 'live'-lähetyksen vuoksi;
   2. Vedonlyönnit erityisten tarjousten kohdalla, kun ne ovat jo tapahtuneet, tai muuten sellaisen tapahtuman jälkeen, jonka voi katsoa johtaneen lopputulokseen (esim. vedonlyönti tarjouksista kuten maalien kokonaismäärä tai seuraava maali rangaistuspotkun aikana tai sen jälkeen);
   3. Veto lyöty kertoimella, joka perustui väärään tilanteeseen;

6. Vastuuvapauslauseke ja prioriteetti

 1. 888 pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa tilinomistajan tilille maksettua voittoa, jos on ilmeistä, että voitto on maksettu tilille virheen vuoksi.
 2. Muuttaakseen tilinomistajan tilin virheellistä saldoa virheen vuoksi maksettujen summien vuoksi 888 pidättää oikeuden ryhtyä tarvittaviin toimiin ilman ennakkoilmoitusta ja kohtuuden rajoissa ja muuttaa asiakkaan tilin saldoa kumoamalla, korjaamalla tai peruuttamalla virheen jälkeiset siirrot asiakkaan tilille.
 3. Kaikki vetotarjousten ratkaisuihin liittyvät valitukset/erimielisyydet tulisi ilmoittaa 888-llä 14 päivän kuluessa alkuperäisestä ratkaisusta täydellisen selvityksen saamiseksi. Kaikki muut valitukset otetaan huomioon vain, jos tilinomistajalla on kiistaton näyttö virheellisestä ratkaisusta. Tällainen näyttö otetaan huomioon vain, jos se ei johdu "Section B, Para 5.2" kuvatuista tilanteista.
 4. 888 pidättää oikeuden keskeyttää asiakkaan oikeuden tiliin, kunnes kaikki tarpeelliset tutkimukset on tehty.
 5. Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin 888-urheiluvedonlyöntien rahansiirtoihin, ja niitä voidaan täydentää muilla säännöillä. Epäselvyyksien kohdalla etusija olisi annettava seuraavassa järjestyksessä:
  1. Tarjouksen ja/tai kampanjan yhteydessä julkaistut säännöt ja ehdot;
  2. Jos ne eivät johda ratkaisuun, sitä voidaan hakea Yleisistä urheiluvedonlyöntisäännöistä, ellei Urheilulajikohtaisissa säännöissä toisin mainita.
 6. Jos nämä säännöt eivät johda ratkaisuun, 888 pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan ratkaista tarjouksia tapauskohtaisesti ja oikeudenmukaisesti yleisesti hyväksyttyjen vedonlyönnin normien, tapojen ja määritelmien mukaisesti.
 7. Näiden sääntöjen ja ehtojen, tai muiden vetotarjouksiin liittyvien tekstien, muille kielille tehtyjen käännösten tarkoitus on täysin informatiivinen. Vaikka kaikki tarvittavat varotoimenpiteet on tehty näiden termien tarkimman mahdollisen käännöksen varmistamiseksi tietyllä kielellä, 888 ei ota vastuuta mistään englanninkielisen version ja muiden kielien välisistä ristiriidoista. Näin ollen, jos englanninkielisen painoksen ja käännöksen välillä on eroavuuksia, ensin mainittu katsotaan sitovaksi ja tarjoukset ratkaistaan sen perusteella.
 8. Tilin omistaja saa käyttää kaikkia Sports Book:ssa annettuja tai saatavilla olevia tietoja vain yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön. Kyseisten tietojen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on ankarasti kielletty.
 9. 888 pidättää itsellään oikeuden toteuttaa pakolla sopimuksen ehto liittyen Sports Book:iin ketä tahansa tilin omistajaa vastaan.

B. Yleiset vedonlyöntisäännöt

1. Yhteinen toimintakehys

 1. Jos muuta ei mainita vedonlyöntitarjouksen yhteydessä, tai urheilulajikohtaisissa säännöissä, kaikki vedot koskevat tuloksia, jotka ovat voimassa kun ”normaali peliaika” tai ”täysi aika” päättyy. "Normaali aika" tai "täysi aika" määritellään järjestävän tahon julkistamien virallisten sääntöjen tulkinnan mukaan. Esimerkiksi jalkapallossa täydeksi ajaksi on määrätty 90 minuuttia lisäaika mukaan lukien, ja jääkiekossa ajaksi on määrätty 3 x 20 minuutin erää. Jos järjestävä taho päättää määrätä ennen tapahtuman alkua, että mainitun tapahtuman peliaika poikkeaa normaalista, tätä pidetään tapahtuman virallisina sääntöinä (esimerkiksi alle 17-vuotiaiden jalkapallo-ottelun kesto on 2 x 40 minuuttia). Kuitenkin tällainen tapaus rajoittuu "normaaliin" peliaikaan eikä sisällä pidennyksiä, kuten jatkoaikaa, ellei niin nimenomaisesti mainita.
 2. "Live-vedonlyönti" tarkoittaa vedonlyöntiä ottelun tai tapahtuman aikana. 888 ei hyväksy eikä tunnusta minkäänlaista vastuuta, jos vedonlyönti ei ole mahdollista tai jos live scoren päivitys ei ole oikein. On asiakkaan vastuulla kaikkina aikoina tietää pelin tilanne, sen eteneminen ja kuinka paljon peliaikaa on jäljellä. 888 ei ota vastuuta live-vedonlyönnin aikataulun muutoksista tai keskeytyksistä live-vedonlyöntipalvelussa.
 3. Vaihto rahaksi -toiminnolla 'Cash Out' tilin omistajalla on mahdollisuus lunastaa vedon nykyarvolla veto, jonka tilaa ei ole vielä päätetty. Toiminto on saatavilla valituille tapahtumille sekä ennen ottelua että livenä, sekä yksittäisinä että monivetoina. Vaihto rahaksi -toimintoa 'Cash Out' ei voi käyttää ilmaisvedoissa. Vaihto rahaksi -pyynnöillä voi olla sama viivetoiminto kuin mikä on lueteltu Osiossa A, kappaleessa 4.5. Jos tapahtuu tämän viiveen aikana, mistä tahansa syystä, että tarjous poistetaan tai että kertoimet vaihtelevat, Vaihto rahaksi -pyyntöä ei hyväksytä ja tilin omistajalle annetaan ilmoitus näyttöviestillä. 888 varaa oikeuden tarjota toiminnon yksinomaan oman harkintansa mukaan, eikä tunnusta tai hyväksy mitään vastuuta, jos Vaihto rahaksi -toiminto 'Cash Out' ei ole saatavilla. Jos Vaihto rahaksi -pyyntö onnistuu, veto päätetään välittömästi ja kaikki sen jälkeiset vetoon liittyvät tapahtumat jätetään huomioimatta. Jos Vedon vaihto rahaksi -toiminnossa 'Cash Out' tapahtui tekninen, hinta- tai päätösvirhe milloin tahansa vedon alkuperäisen asettamisen ja rahaksi vaihdon välillä, 888 varaa oikeuden oikaista sellainen epätarkkuus Osion A, kappaleen 6.2 mukaisesti.
 4. "Osallistuja" on kohde, joka muodostaa osan tapahtumasta. "Head-to-Head"- ja "Triple-Head"-vedoissa Osallistuja viittaa vain kohteisiin, jotka kuuluvat kyseiseen "Head-to-Head"- tai "Triple-Head"-tapahtumaan.
 5. Verkkosivuilla oleva määräaika (aikarajoitusta) on vain annettu tiedoksi. 888 pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan keskeyttää osittain tai kokonaan vedonlyönnin milloin tahansa tarpeen mukaan.
 6. 888-verkkosivuilla julkaistuja tilastoja tai toimituksellisia tekstejä on pidettävä lisätietona, mutta 888 ei hyväksy eikä tunnusta minkäänlaista vastuuta, jos tiedot eivät ole oikein. On asiakkaan vastuulla olla tietoinen tapahtumaan liittyvistä tilanteista kaikkina aikoina.
 7. Teoreettinen palautus pelaajalle kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä määräytyy kaikkien tulosvaihtoehtojen kertoimien perusteella. Teoreettinen palautus 3 vaihtoehtoa (a, b ja c) käsittävälle kohteelle voidaan laskea seuraavasti:
  Teoreettinen palautus % = 1 / (1 / ”a:n kerroin” + 1 / “b:n kerroin” + 1 / “c:n kerroin”) x 100

2. Vetotyypit

 1. "Ottelu" (eli 1X2) on missä on mahdollista laittaa veto ottelun tai tapahtuman (osittaisesta tai lopullisesta) tuloksesta. Vaihtoehdot ovat: "1" = Kotijoukkue/Pelaaja 1 tai osallistuja listattu tarjouksen vasemmalle puolelle; "X" = Tasapeli tai keskellä oleva valinta; "2" = Vierasjoukkue/Pelaaja 2 tai osallistuja listattu tarjouksen oikealle puolelle. Tietyissä tapauksissa tai erityisissä kilpailuissa 888 voi näyttää tarjouksen ns. ”Amerikkalaisessa” formaatissa (eli: Vierasjoukkue @ Kotijoukkue), jossa isäntäryhmä on listattu vierasjoukkueen jälkeen. Riippumatta joukkueiden sijoituksista pelilaudalla/vetolipukkeessa, viittaukset ”Koti-” ja ”Vieras”joukkueisiin tulee aina viitata todellisiin joukkueisiin jotka pelaavat kotona (isäntä) ja poissa (vierailija), kuten virallinen taho on päättänyt.
 2. "Tulosveto" tarkoittaa vedonlyöntiä ottelun tai tapahtuman täsmällisestä (osa- tai loppu) tuloksesta.
 3. "Yli/Alle" (eli Totals) tarkoittaa vedonlyöntiä ennalta määritettyjen tapahtumien (esim. maalien, pisteiden, kulmapotkujen, levypallojen, rangaistuksien jne.) osa- tai kokonaismäärästä. Jos tapahtumien määrä on juuri sama kuin asetettu raja (betting line), kaikki vedot jotka on asetettu tälle määrälle mitätöidään ja panokset palautetaan. Esimerkki: Jos asetettu raja (betting line) on 128.0 pistettä ja ottelu päättyy 64-64, vedot mitätöidään.
 4. "Parillinen/Pariton" tarkoittaa vedonlyöntiä ennalta määritetyn asian (esim. maalien, pisteiden, kulmapotkujen, levypallojen, rangaistuksien jne.) (osa- tai kokonais-) määrästä. "Pariton" on 1,3,5 jne.; "Parillinen" on 0,2,4 jne.
 5. "Head-to-Head" ja/tai "Triple-Head" on kahden tai kolmen osallistujan/tuloksen välinen kilpailu, joka perustuu joko viralliseen tai virtuaaliseen tapahtumaan 888 määritelmien mukaan.
 6. "Puoliaika/Lopputulos" tarkoittaa vedonlyöntiä ottelun puoliajan tilanteesta ja lopputuloksesta. Esim. jos puoliajalla tilanne on 1-0 ja ottelun lopputulos on 1-1, voittava tulos on 1/X. Veto on mitätön, jos ottelun normaali aika pelataan eri aikaformaatissa, kuin mitä vedossa on listattu (eli muu kuin kaksi puoliaikaa).
 7. "Erävedonlyönti" tarkoittaa vedonlyöntiä ottelun/tapahtuman jokaisen erän tuloksesta. Esim. jos jääkiekko-ottelun erätulokset ovat 2-0 / 0-1 / 1-1, voittava tulos on 1/2/X. Veto on mitätön, jos ottelun normaali aika pelataan eri aikaformaatissa, kuin mitä vedossa on listattu (eli muu kuin kolme erää).
 8. "Tasapeli ei vetoa" tarkoittaa vedonlyöntiä joko "1":stä "2":sta, jotka on määritelty "Section B, Para 2.1". Yleisesti puhutaan "Tasapeli ei vetoa" -vedosta myös tilanteissa, joissa tasapelikertoimia ei ole tarjolla. Jos tietyssä ottelussa ei ole voittajaa (Esim. ottelu päättyy tasapeliin), tai tiettyä asiaa ei tapahdu (esim. ensimmäinen maali, tasapeli ei vetoa ja ottelu päättyy 0-0), panokset palautetaan.
 9. Tasoitus-kohdassa on mahdollista asettaa veto, onko valittu tulos voitollinen luetellun tasoituksen lisäyksen/poiston jälkeen (soveltuvasti) otteluun/jaksoon/kokonaistulokseen, johon veto viittaa. Niissä tilanteissa, joissa tulos tasoituksella oikaisun jälkeen on tarkalleen sama kuin vetorivi, kaikki tämän tarjouksen vedot julistetaan mitätöidyiksi. Esimerkki: veto -3,0 maalilla mitätöidään, jos valittu joukkue voittaa ottelun tarkalleen 3 maalin erolla (3-0, 4-1, 5-2, jne). Kaikki tämän osion viittaukset marginaali-termiin tarkoittavat tulosta, joka syntyy 2 joukkueen/osallistujan maalien/pisteiden vähennyksen tuloksena.
  Ellei toisin ilmoitettu, kaikki 888 -sivustolla luetellut tasoitukset lasketaan perustuen tulokseen luetellun ottelun/jakson alusta kyseisen ottelun/jakson loppuun. On kuitenkin tavanomaista tietyille tasoitusvetotarjouksille tietyissä urheilulajeissa (Aasialainen tasoitus jalkapallossa), että vain tulokset, jotka saadaan vedon asettamisajasta luetellun aikajakson loppuun otetaan huomioon, ja kaikki ennen vedon asettamis- ja hyväksymisajankohtaa tehdyt maalit jätetään huomioimatta. Kaikki vetotarjoukset näillä ominaisuuksilla näytetään selvästi sivustolla ja korostetaan vedonlyöjän vetohistoriassa maali-/pistetilanteella vedon asettamishetkellä.
  Tasoitusveto-formaatteja on 3 erilaista:
  2-suuntainen tasoitus: Joukkue A (-1,5) vs joukkue B (+1,5)
  Esimerkki:
  • Joukkueelle A annetaan -1,5 maalin tasoitus ottelussa. Jotta veto voittaisi, joukkueen A on voitettava ottelu vähintään luetellun tasoituksen suuruisella marginaalilla (so. vähintään 2 maalilla).
  • Joukkueelle B annetaan +1,5 maalin etu ottelussa. Jotta veto voittaisi, joukkueen B täytyy joko voittaa ottelu, ottelun on päätyttävä tasapeliin tai joukkueen on hävittävä ottelu lueteltua etua pienemmällä marginaalilla (so. hävittävä 1 maalin marginaalilla).
  3-suuntainen tasoitus: Joukkue A (-2), tasapeli (tasan 2), joukkue B (+2)
  Esimerkki:
  • Joukkueelle A annetaan 2 maalin tasoitus ottelussa. Jotta veto voittaisi, joukkueen A on voitettava ottelu lueteltua tasoitusta suuremmalla marginaalilla (so. vähintään 3 maalilla).
  • Tasapeli on voitollinen tulos, jos ottelu päättyy tarkalleen lueteltuun marginaaliin (so. ottelu päättyy tulokseen, kuten 2-0, 3-1 ja 4-2).
  • Joukkueelle B annetaan 2 maalin etu ottelussa. Jotta veto voittaisi, joukkueen B täytyy joko voittaa ottelu, ottelun on päätyttävä tasapeliin tai joukkueen on hävittävä ottelu lueteltua etua pienemmällä marginaalilla (so. hävittävä vain 1 maalin marginaalilla).
  Aasialainen tasoitus: Joukkue A (-1,75) vs joukkue B (+1,75)
  Esimerkki:
  • Joukkueelle A annetaan -1,75 maalin tasoitus ottelussa. Tämä tarkoittaa, että panos jaetaan 2 yhtä suureen vetoon ja asetetaan tuloksille -1,5 ja -2,0. Jotta veto maksettaisiin täysimääräisenä luetelluin kertoimin, joukkueen A on voitettava ottelu molempia lueteltuja tasoituksiaan suuremmalla marginaalilla (so. vähintään 3 maalilla). Jos joukkue voittaa vain 2 maalin marginaalilla, veto katsotaan osittain voitetuksi täysimääräisellä maksulla koskien vedon -1,5 osaa ja vedon palautuksella koskien vedon -2,0 osaa, koska tämän osan tulos tulisi olemaan "ratkaisematon”. Jos ottelu päättyy johonkin muuhun tulokseen, mukaan lukien joukkueen A voitto vain 1 maalilla, koko panos menetetään.
  • Joukkueelle B annetaan +1,75 maalin etu ottelussa. Tämä tarkoittaa, että panos jaetaan 2 yhtä suureen vetoon ja asetetaan tuloksille +1,5 ja +2,0. Jotta veto voittaisi täysimääräisesti luetelluin kertoimin, joukkueen B täytyy joko voittaa ottelu, ottelun on päätyttävä tasapeliin tai joukkueen on hävittävä ottelu lueteltua etua pienemmällä marginaalilla (so. hävittävä vain 1 maalin marginaalilla). Jos joukkue B häviää tasan 2 maalin marginaalilla, veto katsotaan osittain hävityksi vedon palautuksella koskien vedon -2,0 osaa ja vedon häviöllä koskien vedon -1,5 osaa. Jos ottelu päättyy johonkin muuhun tulokseen, mukaan lukien joukkueen B häviö vähintään 3 maalilla, koko panos menetetään.
 10. "Tuplamahdollisuus" tarkoittaa vedonlyöntiä samanaikaisesti ottelun tai tapahtuman kahdesta (osa- tai loppu-) tuloksesta. Vaihtoehdot ovat: 1X, 12 ja X2, "1", "X" ja "2" on määritelty "Section B, Para 2.1".
 11. "Voittajaveto" tai "Sijaveto" tarkoittaa vedonlyöntiä, jossa voi valita eri vaihtoehdoista ja lyödä vetoa osallistujan voitosta tai sijoittumisesta tietylle sijalle listatun tapahtuman/kilpailun lopputuloksissa. Jos kaksi tai useampi osallistuja jakaa tietyn sijoituksen, ratkaisu tehdään kohdan "Section B, Para 5.14" määritelmien mukaisesti.
 12. ”Jompikumpi” veto (EW) tarkoittaa vetoa, jossa veikataan joko voittoa tai sijoitusta maksuehtojen sisällä. veto jaetaan kahteen osaan (”Voitto” ja ”Sija” osaan yhtä suurella panoksella). Ratkaisussa otetaan huomioon lajikohtaiset säännöt sekä kohta "Section B, Para 5.11"
 13. ”Maalintekoaika” tarkoittaa vetoa, jossa veikataan mihin aikaan ottelun maalit tehdään. Jos maali on tehty ensimmäisen puoliajan lisäajalla, sen tekoaika katsotaan olevan 45llä minuutti, ja jos se maali on tehtytoisen puoliajan lisäajalla, sen katsotaan olevan tehty 90llä minuutilla. Omat maalit eivät vaikuta yksittäisen pelaajan maaliminuutteihin.

3. Sivuvedot

 1. Fantasia/virtuaali"ottelut" tai "Head to Headit" ovat epäsuoria kamppailuja, joissa verrataan suorituksia kahden tai useamman osallistujan/joukkueen osalta, jotka eivät suoraan kohtaan toisiaan samassa ottelussa/tapahtumassa. Ratkaisu perustuu siihen, kuinka monta kertaa kukin osallistuja tekee ennalta määritetyn asian (esim. maaleja) tietyssä ottelussa. Kaikki vetoon liittyvät ottelut/tapahtumat pitää saattaa loppuun, jotta vedot pysyvät voimassa. Tämä ei koske niitä, joiden lopputulos on päätetty ennen keskeyttämistä ja joita ei voida muuttaa tulevista tapahtumista huolimatta. Ne ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti. Seuraavia kriteereitä käytetään tämän tyyppisten tarjousten ratkaisemisessa:
  1. Jos erikseen ei mainita, vedot viittaavat seuraavaan viralliseen otteluun/tapahtumaan/kierrokseen jolle listatut osallistujat/joukkueet osallistuvat
  2. Kaikkien veikattujen otteluiden tulee päättyä saman päivänä/tapahtuman ajankohtana kuin milloin ottelun/tapahtuman/kierroksen on määrä loppua jotta vedot ovat voimassa, lukuun ottamatta niitä tarjouksia, joiden tulokset on päätetty ennen hylkäystä ja joita ei voi muuttaa tulevista tapahtumista huolimatta, jotka ratkaistaan sen mukaan, mitä tuloksesta päätetään.
  3. Näiden tarjousten tuloksissa otetaan huomioon vain tapahtumat itse pelissä. Tuloksia jotka johtuvat keskeyttämisestä tai muista päätöksistä jotka luetellaan lausekkeissa 2,3 ja 4 "Section B, para 5", ei oteta huomioon.
  4. Jos edellä mainituista kriteereistä ei löydy sopivaa sääntöä tarjousten ratkaisemisessa, käytetään seuraavia kriteereitä progressiivisesti jotta tarjous saadaan ratkaistua:
   1. sopivat urheilulajikohtaiset säännöt "Section C"
   2. Tuloksen ratkaisusäännöt "Section B, Para 5"
  Jos näistä huolimatta tulosta ei pystytä ratkaisemaan, vedot mitätöidään.
 2. "Grand Salami" tarkoittaa vedonlyöntiä listattujen asioiden kokonaismäärästä (Esim. maalien tai juoksujen kokonaismäärä), jotka tapahtuvat otteluiden/tapahtumien sarjassa tietyn erän/päivän/ottelun aikana. Kaikki vetoon liittyvät ottelut/tapahtumat pitää saattaa loppuun, jotta vedot pysyvät voimassa. Tämä ei koske niitä, joiden lopputulos on päätetty ennen keskeyttämistä ja joita ei voida muuttaa tulevista tapahtumista huolimatta. Ne ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
 3. Yli/Alle-vedot osallistujien suorituksesta suorituksissa/tapahtumissa tulee tulkita seuraavalla tavalla: "Yli" tarkoittaa huonompaa tai alempaa sijoitusta ja "Alle" tarkoittaa parempaa tai korkeampaa sijoitusta. Esimerkki: Veto pelaajan sijoituksesta turnauksessa Yli/Alle-rajan ollessa 2,5 on Alle, jos pelaaja tulee ensimmäiseksi tai toiseksi. Kaikki muut sijoitukset ovat Yli.
 4. "Neljännes / puoliaika / jakso X" -vedot viittaavat lopputulokseen/tilanteeseen tietyn ajanjakson aikana, eivätkä sisällä muita pisteitä/maaleja/tapahtumia, jotka on saatu tapahtuman/ottelun muiden osien aikana. Vedot mitätöidään, jos ottelu pelataan muussa kuin tarjouksessa määrätyssä formaatissa.
 5. "Neljänneksen / puoliajan / jakson X tulos" -vedot viittaavat ottelun/tapahtuman lopputulokseen määrätyn ajanjakson jälkeen ja ottavat huomioon muut pisteet/maalit/tapahtumat, jotka on saatu tapahtuman/ottelun edellisten osien aikana.
 6. "Kilpailu pistemäärään X / kilpailu maalimäärään X..." -vedot ja samankaltaiset tarjoukset viittaavat joukkueeseen/osallistujaan, joka saavuttaa ensimmäisenä tietyn piste-/maali-/tapahtumamäärän. Jos tarjoukseen kuuluu ajanjakso (tai muu jaksorajoitus), siinä ei huomioida muita pisteitä/maaleja/tapahtumia, jotka on saatu ottelun/tapahtuman sellaisten osien aikana, jotka eivät kuulu mainittuun ajanjaksoon. Jos listattua tulosta ei saavuteta määrätyn ajanjakson aikana (jos sellainen on), kaikki vedot mitätöidään, ellei toisin mainita.
 7. "Pisteen X voittaja / maalin X tekijä" -vedot ja samankaltaiset tarjoukset viittaavat joukkueeseen/osallistujaan, joka tekee listatun asian. Näiden tarjousten ratkaisuissa ei oteta huomioon tapahtumia, jotka tapahtuivat ennen listattua asiaa. Jos listattua tapahtumaa ei tehdä/voiteta määrätyn ajanjakson aikana (jos sellainen on), kaikki vedot mitätöidään, ellei toisin mainita.
 8. Vedot, jotka viittaavat tietyn asian tapahtumiseen ennalta määrätyssä aikajärjestyksessä, kuten "ensimmäinen kortti" tai "seuraava joukkue, joka saa jäähyn", mitätöidään, jos ei ole mahdollista, ilman perusteltua epäilystä, päättää voittavaa tulosta. Näin voi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa eri joukkueiden pelaajat saavat kortin pelin saman keskeytyksen aikana.
 9. "Ensimmäisenä maalin tehnyt ja voittava joukkue" viittaa listattuun joukkueeseen, joka tekee ensimmäisenä maalin ja lopulta voittaa ottelun. Jos ottelussa ei tehdä maaleja, kaikki vedot mitätöidään.
 10. Viittaus "nollapeliin" tarkoittaa, että listattu joukkue ei saa päästää yhtään maalia ottelun aikana.
 11. "Takaa-ajoasemasta voittanut joukkue" viittaa listattuun joukkueeseen, joka voittaa ottelun oltuaan vähintään 1 maalin takaa-ajoasemassa ottelun jossain vaiheessa.
 12. Kaikki viittaukset siihen, että joukkue voittaa kaikki puoliajat/erät (esim. joukkue voittaa molemmat puoliajat) tarkoittavat, että listatun joukkueen täytyy tehdä enemmän maaleja kuin vastustaja kaikilla ottelun määrätyillä puoliajoilla/erissä.
 13. Kaikki viittaukset "lisäaikaan" viittaavat virallisen toimitsijan näyttämiin määriin, eivät todelliseen peliaikaan.
 14. Vetojen ratkaisut sellaisten tarjousten kohdalla, kuten "Man of the Match", "arvokkain pelaaja" jne. perustuvat kilpailunjärjestäjien päätöksiin, ellei toisin mainita.
 15. Vetojen ratkaisut, joissa viitataan käsitteisiin kuten "ratkaiseva maali", ratkaistaan sen tehdyn maalin perusteella, joka ottelun/osakilpailun (soveltuvin osin) lopussa osoittautuu maaliksi, joka johti vääjäämättömään johtoon, ja jonka jälkeisillä maaleilla ei olisi ollut merkitystä lopputuloksen suhteen. Jotta vedon ratkaisuksi tulee "KYLLÄ", listatun pelaajan joukkue tulee julistaa ottelun voittajaksi (jos otteluita on yksi), tai sen tulee jatkaa seuraavalle kierrokselle/voittaa kilpailu. Normaalilla ajalla ja jatkoajalla tehdyt maalit lasketaan mukaan, mutta ei rangaistuspotku-/laukauskilpailussa tehtyjä.
 16. Vedot tapahtumista, joihin kuuluu ottelun mahdollisia tapahtumia (Esim. "Mitä pelaajalle tapahtuu ensimmäiseksi?" vaihtoehdoilla "Tekee maalin, saa keltaisen/punaisen kortin, joutuu vaihtoon") mitätöidään, mikäli mitään listattuja tapahtumia/tuloksia ei tapahdu.
 17. Siirtovetojen ratkaisuihin otetaan mukaan myös pelaajalainat
 18. Johdon muutoksiin liittyvät vedot viittaavat päävalmentajana/managerina toimivaan henkilöön (soveltuvin osin), joka väistyy/erotetaan asemastaan mistä tahansa syystä. Vedot ovat voimassa myös silloin, kun yhteisvastuussa oleva (jos sellainen on) jättää asemansa, ja ne ratkaistaan vastaavasti. Siinä tapauksessa, että vedonlyönnin ja liigakauden viimeisen ottelun välisenä aikana (pois lukien pudotuspelit, play-outit, postseason jne.) ei enää tapahdu muutoksia, viimeisenjohdon muutoksen (jos sellainen on ollut) jälkeen lyödyt vedot mitätöidään, ellei vedonlyöntiin ole tarjottu sopivaa vaihtoehtoa.
 19. Tarjoukset, jotka liittyvät siihen, mikä joukkue/osallistuja tekee tietyn saavutuksen toista joukkuetta/osallistujaa vastaan (esim. seuraava joukkue, joka voittaa joukkueen X), sekä tarjoukset, jotka viittaavat tiettynä päivänä voimassa olevaan tilanteeseen, pysyvät voimassa ja ratkaistaan riippumatta mahdollisista muutoksista kauden otteluissa ja pelattujen otteluiden/kierrosten määrästä.
 20. Ratkaistaessa tarjouksia, jotka liittyvät siihen, mikä joukkue tekee tietyn saavutuksen toista joukkuetta/osallistujaa vastaan (esim. joukkue joka tekee ensimmäisen maalin ottelussa päivänä X), otetaan huomioon aikajakso, jolla tavoite on saavutettu. Esim. joukkue A pelaa lauantaina ja tekee ensimmäisen maalinsa minuutilla 43. Joukkue B pelaa sunnuntaina ja tekee ensimmäisen maalinsa minuutin 5 jälkeen. Tällöin joukkue B:tä veikannut veto voittaa.
 21. Aika ajoin 888 saattaa päättää julkistaa tarjouksia, jotka koskevat joko osallistujan/joukkueen yksittäistä suoritusta tai 2 tai useamman joukkueen/osallistujan yhdistettyjä mahdollisia tuloksia (esim. parannetut monivedot) normaaleja korkeammilla kertoimilla. 888 varaa oikeuden poistaa sellaisia vetoja, muokata kullekin kuuluvia kertoimia ja panna toimeen muita muutoksia, joita 888 yksinomaan oman harkintansa perusteella saattaa pitää välttämättöminä.
  Näiden tarjousten päätökset perustuvat seuraaviin kriteereihin:
  1. Ellei toisin ilmoitettu, vedot koskevat seuraavaa virallista ottelua/tapahtumaa/ kierrosta (soveltuvasti), johon luetellut osallistujat/joukkueet aikataulun mukaan osallistuvat.
  2. Kaikki liittyvät tapahtumat on päätyttävä samana päivänä/samassa istunnossa (soveltuvasti), kuin mitä on lueteltu tarjouksen yhteydessä. Jos näin ei ole, kaikki tarjoukselle asetetut vedot hyvitetään täysin, lukuun ottamatta tarjouksia, joiden lopputulos on ratkennut ennen päätöstä ja se ei voi muuttua tulevista tapahtumista huolimatta. Ne ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
  3. Näiden tarjousten tuloksissa otetaan huomioon vain todellisesta pelistä johdetut tulokset. Tuloksia, jotka johtuvat murskavoitoista sekä muista päätöksistä "Section B, Para 5" lausekkeissa 2, 3 ja 4 määritetyn mukaisesti, ei oteta huomioon.
  4. Kaikki tarjoukseen liittyvät sivumerkitykset on täytyttävä täysin ja ilman kyseenalaisuutta, jotta vetojen katsotaan olevan voittavia, huolimatta mistä tahansa mahdollisesta ristiriidasta urheilulajikohtaisten sääntöjen kanssa tai mistä tahansa mahdollisesta tulkinnasta perustuen tarjousten aiempaan tai nykyiseen esittämiseen liittyen kyseisen urheilulajin tapahtumiin ja tapaan, jolla ne esitetään normaalisti 888 Sports Book:ssa. Vedot mitätöidään, jos voittotulosta ei edelleenkään voida määrittää.
  Vaikkakin 888 on suorittanut kaikki tarpeelliset varotoimet varmistamaan ylivertaisen käyttäjäkokemuksen, on silti ymmärrettävä markkinoiden voivan vaihdella sillä tavoin, että jonakin ajankohtana ne eivät edusta parempaa arvoa verrattuna nykyisin sivustolla oleviin tarjouksiin verrattuna.
 22. Valituille tapahtumille ja rajoittamatta "Osio A, kappale 5, lauseke 4", 888 antaa käyttäjille mahdollisuuden laittaa vetoja, jotka yhdistävät tuloksia ja tapahtumia samasta tapahtumasta (eli tapahtuman sisäisistä yhdistelmistä), joko ennalta määritetyillä yhdistelmillä, jotka ovat sen Sportsbookissa tai [BetBuilder] -toiminnossa. Ellei toisin mainita, tai yhdessä vedon tai urheilun erityissäännöissä, ratkaisu tulee perustua sääntöjen mukaisesti erityisessä urheilussa mihin veto viittaa. Kaikki listatut tapahtumat täytyy olla täysin suoritettuja jotta veto voidaan pitää voittavana ja kaikki tasapelit tullaan pitämään HÄVITTY-tuloksena, ellei toisin mainittu tarjouksessa (Esimerkki: Veto Joukkue X:än voitosta ja on useampi kuin 8 nurkkaaa huomioidaan HÄVITTYNÄ, jos listattu joukkue voittaa ja sillä on tasan 8 nurkkaa). Jos joku osa yhdistelmätapahtumasta ratkaistaan ”MITÄTÖITY” urheilun erityissääntöjen mukaisesti (Esimerkki: yhdistelmätapahtuma sisälsi vedon että Pelaja X tekee maalin, mutta listattu pelaaja ei aloittanut ottelua silloin kun urheilun erityissäännöt edellytti niitä), samasta tapahtumasta peräisin olevat valinnat ratkaistaan myös kertoimella 1.00. Hylättyjen tapahtumien tapauksissa, kaikki vireillä olevat vedot ratkaistaan mitätöityinä, lukuun ottamatta niitä, joiden tulos on jo päätetty, eikä mikään muu pelaaminen voi johtaa toiseen tulokseen.
 23. ”Teaser+” antaa käyttäjälle mahdollisuuden jakaa sama ennalta määrätty määrä pisteitä kaikille monivedossa oleville tuloksille (yhdistelmä) sisältäen spreadsejä (tasoituksia), Totals (Yli/alle) tai yhdistelmä molempia. Esimerkki: Käyttäjä yhdistää NFL Joukkue X +6.5 pistettä monivedossa yli 41 pistettä NFL-ottelussa Joukkue Y ja Joukkue Z välillä. Valitsemalla ”Teaser+Jalkapallo 6 pistettä”-vaihtoehtoa, linjat ja kertoimet lasketaan uudelleen monivetoon jossa on mukana Joukkue X +12.5 pistetta (aiemmin +6.5), yhdistettynä yli 35 pisteellä (aiemmin yli 41). Jos joku osa ”Teaser+” vedosta ratkaistaan mitätöitynä (push), se erityinen valinta jätetään monivedosta pois ja kertoimet/voitot lasketaan vastaavasti uudelleen.
 24. Vetoja jotka viittaavat ”Loput ottelusta” tai vastaavaan huomioi ainoastaan tuloksia ja tapahtumia, jotka on saatu vedon laitosta listatun aikavälin loppuun saakka, jolloin ei oteta huomioon tapahtumia, jotka on rekisteröity ennen vedon laittamista ja hyväksymistä.
 25. Vedot tiettyihin aikaväleihin/intervalleihin (esimerkki: Ottelutulos 60:00-89:59 välillä), huomioi ainoastaan tuloksia ja tapahtumia kerätty tietyn aikavälin/intervallin aikana. Ratkaisu ei huomioi pisteitä/tavoitteita/tapahtumia kotoisin muista tapahtuman/ottelun osista määritellyn aikavälin/intervallin ulkopuolelta, mukaan lukien keskeytykset/loukkaatumisajat, ellei määritelty.

4. Järjestelmävedot

 1. Vedonlyönnissä ennen ottelua on mahdollista yhdistää korkeintaan kaksitoista (12) eri tarjousta samalle kupongille. Näiden 12 tarjouksen perusteella tilinomistajat voivat valita haluamansa määrän single-, double- ja treble-vetoja jne.
 2. Live-vedonlyönnissä ennen ottelua on mahdollista yhdistää korkeintaan kaksitoista (12) eri tarjousta samalle kupongille. Kaikki yhdistelmävetoon valitut ottelut/tarjoukset tulee sisällyttää kuponkiin, eikä muita vaihtoehtoja (esim. singles, doubles jne.), jotka sulkevat pois yhden tai useamman ottelun/tarjouksen, ole saatavilla.
 3. 888 pidättää oikeuden rajoittaa yhdistelmien määrää niin kutsutun tulosriippuvuuden vuoksi, joka on määritelty "Section A, Para 5.4", sekä muiden tekijöiden vuoksi, täysin oman harkintansa mukaan.
 4. Yksi tai useita otteluita on mahdollista sisällyttää 'varmoina', mikä tarkoittaa, että valitut ottelut/tapahtumat sisällytetään kaikkiin kuponkeihin.
 5. ’Trixie’ on yhdistelmä, joka sisältää yhden treble-vedon ja kolme double-vetoa kolmen ottelun valikoimasta.
 6. ‘Patent’ on kombinaatio joka sisältää yhden triplan, kolme tuplaa ja kolme singleä valituista kolmesta kohteesta.
 7. ’Yankee’ on yhdistelmä, joka sisältää yhden fourfold-vedon, neljä treble-vetoa ja kuusi double-vetoa neljän ottelun valikoimasta.
 8. ‘Canadian’ (tunnetaan myös Super Yankeena) on kombinaatio joka sisältää yhden viiden kohteen, viisi neljän kohteen, kymmenen triplaa sekä kymmenen tuplaa valituista viidestä kohteesta.
 9. ‘Heinz’ on kombinaatio joka sisältää yhden kuuden kohteen, kuusi viiden kohteen, 15 neljän kohteen, 20 triplaa sekä 15 tuplaa valituista kuudesta kohteesta.
 10. ‘Super Heinz’ on kombinaatio joka sisältää yhden seitsemän kohteen, seitsemän kuuden kohteen, 21 viiden kohteen, 35 neljän kohteen, 35 triplaa sekä 21 tuplaa valituista seitsemästä kohteesta.
 11. ‘Goljat’ on kombinaatio joka sisältää yhden kahdeksan kohteen, kahdeksan seitsemän kohteen, 28 kuuden kohteen, 56 viiden kohteen, 70 neljän kohteen, 56 triplaa sekä 28 tuplaa valituista kahdeksasta kohteesta.
 12. Esitystavan vuoksi tarvittaessa kertoimen toinen desimaalipilkun jälkeinen luku näytetään tilinomistajan vetohistoriassa ylöspäin lähimpään desimaalilukuun pyöristettynä. Voitto perustuu kuitenkin todellisiin kertoimiin, joka kerrotaan panoksella, eikä edellä mainittua pyöristystä oteta huomioon.

5. Tuloksen ratkaisu

 1. Ratkaistessaan tuloksia 888 tekee kaikkensa saadakseen ensikäden tietoa (tapahtuman aikana tai välittömästi sen päätyttyä) tv-lähetysten, suoratoiston (verkkopohjaisen ja muiden lähteiden kautta) sekä virallisten sivustojen kautta. Jos ensikäden tietoa ja/tai tietoa virallisista lähteistä ei ole mahdollista saada ja/tai ylläolevien lähteiden kautta saaduissa tiedoissa on ilmeinen virhe, vetotarjouksen ratkaisu tehdään muiden julkisten lähteiden perusteella.
 2. Vetojen ratkaisut eivät sisällä muutoksia, jotka ovat peräisin ja/tai johtuvat, mutta eivät rajoitu, diskauksista, rangaistuksista, protesteista, käsittelyn alla olevista tuloksista ja/tai peräkkäisistä virallisen tuloksen muutoksista tapahtuman päättymisen jälkeen ja kun tulos on julkistettu, vaikka vain alustavakin. Vedoissa, jotka koskevat kilpailuja jotka jatkuvat kauemmin kuin yhden kierroksen (esim. kausivedot), vain muutokset jotka koskevat ratkaisuja joita ei ole vielä päätetty, otetaan huomioon. Tällaiset toimet julkistetaan järjestävän tahon puolelta ennen kuin viimeinen suunniteltu kierros/vaihe on alkanut. Tuon ajankohdan jälkeen ilmeneviä muutoksia, tai muita tapahtuman aikana tapahtuvia muutoksia jotka voivat vaikuttaa lopputulokseen, oteta huomioon.
 3. Tapauksia, joita ottelun/tapahtuman toimitsijat eivät ole hyväksyneet ja/tai vahvistaneet (esim. hylätyt maalit), ei oteta huomioon vedon ratkaisussa. Yleisenä sääntönä ja ellei tarjous toisin määritä, 888 ratkaisee tarjoukset perustuen tarkkaan aikaan, jolloin peli keskeytyi/jatkui (soveltuvasti) kyseisen tapahtuman vuoksi (esim. pallo meni pois pelistä sisäänheiton/ maalipotkun tai maaliviivan ylityksen vuoksi). Tietyn tapahtuman kerääntymiseen viittaavat vedot (esim. kulmapotkut yhteensä) ja/tai tietyn toiminnon toimeenpanoon liittyen, edellyttävät kyseisen tapahtuman todellista tapahtumista määritetyn aikavälin puitteissa (esim. potkaistua kulmapotkua). Sellaisissa tapauksissa, joissa toiminto on vain annettu, muttei suoritettu, sitä ei oteta mukaan vedon ratkaisutarkoituksiin.
 4. Kaikki vetotarjoukset, jotka liittyvät otteluihin/tapahtumiin, joita ei pidetä ollenkaan tai joiden tulos on saatu luovutusvoiton kautta, mitätöidään.
 5. Keskeytetyn tapahtuman kohdalla, kaikki vetotarjoukset, jotka ovat ratkenneet ennen keskeytystä ja jotka eivät mitenkään voi muuttua tulevista tapahtumista riippumatta, ratkaistaan päätetyn tuloksen perusteella. Jos hylätty tapahtuma ei käynnisty uudelleen 12 tunnin kuluessa sen alkamisajasta, kaikki odottavat tarjoukset jotka liittyvät tapahtumaan ratkaistaan mitätöitynä.
 6. Jos tapahtuma keskeytetään ja sen on määrä käynnistyy uudelleen alusta, kaikki ennen alkuperäistä ottelua lyödyt vedot, joita ei voitu ratkaista ennen keskeytystä tapahtuneen pelin perusteella, tullaan mitätöimään riippumatta siitä milloin ottelu jatkettiin.
 7. Jokainen tapahtuma joka ei käynnisty 12 tuntia aloitusajasta, jonka johtava järjestäjä viimeksi julisti, mitätöidään. Tämä sisältää tapauksia kuten otteluita jotka siirretään tuonnemmaksi johtuen huonosta ilmasta, väkijoukko-ongelmista tai vastaavista tilanteista. Poikkeus tähän ovat tapahtumat joiden alkamisajankohta johtava taho ei ole virallisesti määritellyt vedonlaiton ajankohtana, tai ne jotka siirretään aikataulukonfliktien/TV-lähetysten takia, mutta pelataan samana ottelupäivänä (soveltuvin osin). Tällöin vedot pysyvät voimassa jos listattu tapahtuma on seuraava virallinen sitoomus kyseiselle turnaukselle/liigalle/kilpailulle suunniteltu kaikille osallistujille tarjouksessa.
 8. Tapauksissa, joitka ei ole suoritettu loppuun ennen niiden luonnollista päätöstä ja kun järjestäjä ilmoittaa tuloksen päätöksellään korkeintaan 12 tunnin kuluessa tapahtuman alkamisesta, 888 käyttää ilmoitettua päätödtä virallisena tuloksena tarjouksille, jotka liittyvät ottelun tulokseen kuten ottelu, vedonlyönti ja tuplamahdollisuus ja että ilmoitettu päätös ei muuta ko. vetotarjousten tulosta keskeytysajankohdan aikana. Siinä tapauksessa panokset palautetaan. Kaikki tarjoukset, jotka viittaavat tiettyjen tapahtumien tapauksiin (esimerkiksi: Yhteensä maalit, tasoitukset etc) mitätöidään, paitsi ne, jotka ovat ratkenneet ennen keskeyttämistä ja jotka eivät voi muuttua tulevista tapahtumista huolimatta. Ne ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
 9. Kaikki vetotarjoukset, jotka liittyvät keskeneräisiin otteluihin/tapahtumiin, joiden virallista hallintoelintä ei ole aikaisemmin vahvistettu (esim. ystävyysottelut), mitätöidään, ellei vähintään 90 % määrätystä normaalista/täydestä ajasta pelata, katso "Section B, Para 1.1". Jos ottelu/tapahtuma keskeytetään kun 90 % on pelattu, ratkaisu perustuu tulokseen sillä hetkellä, kun ottelu/tapahtuma keskeytettiin.
 10. Vetotarjousten ratkaisut, kuten laukaukset, laukaukset kohti maalia, pallon hallussapito, syötöt, levypallot jne., perustuvat määritelmään, jolla virallinen taho julkistaa mainitut tilastot. Ellei ristiriidattomia todisteita esitetä, 888 ei hyväksy mitään valituksia, jotka johtuvat tällaisten termien henkilökohtaisesta tulkinnasta.
 11. Kun "Voittajavetoja" tai "Sijavetoja" lyödään, panoksia ei makseta takaisin osallistujista/tuloksista, jotka eivät osallistu tai vetäytyvät tapahtumasta (sekä ennen että sen aikana), ellei toisin mainita. 888 pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan soveltaa Tattersallin sääntöä 4, kuten "Section B, Para 6" on selitetty, mihin tahansa kilpailuun, ja tämä mainitaan vastaavuussuhteessa vetotarjoukseen ja/tai asiaankuuluvaan urheilulajikohtaiseen sääntöön.
 12. Vetoja ei makseta takaisin, vaikka ottelun/tapahtuman voittaja/voittava tulos on osallistuja/tulos, jota ei ole listattu vedonlyöntiä varten. Kaikkien vetotarjousten kohdalla tilinomistaja voi kysyä listaamattoman osallistujan/tuloksen kerrointa. 888 pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan kieltäytyä tällaisista pyynnöistä.
 13. Jos osallistuja diskataan tai häntä pidätellään/kielletään osallistumasta tapahtuman/kilpailun myöhempään osaan/vaiheeseen, diskauksen katsotaan tapahtuneen silloin, kun osallistuja poistettiin tapahtumasta. Aikaisempiin tuloksiin ei tehdä muutoksia mainituista toimista johtuvista muutoksista riippumatta.
 14. Jos kaksi tai useampi osallistuja jakaa saman loppusijoituksen, eikä kertoimia ole tarjottu tasatulokselle, voitto lasketaan jakamalla panos ko. loppusijoituksen jakavien osallistujien lukumäärällä ja vedot ratkaistaan vastaavasti. Voitto on aina vähintään panoksen suuruinen, paitsi "Head to Heads" (kahdenvälisten) kohdalla, katso "Section B, Para 2.5" ja "Section B, Para 5.19".
 15. "Ryhmävedoissa" (eli "paras X:stä") kaikkien listattujen osallistujien täytyy osallistua tapahtumaan, jotta vedot ovat voimassa.
 16. "Ryhmävedoissa" (eli "paras X:stä") vähintään yhden osallistujan valintalistalta tulee suorittaa tapahtuma loppuun, jotta vedot ovat voimassa. Jos näin ei tapahdu, eikä järjestävä taho noudata erityisiä ratkaisukriteerejä, vedot mitätöidään.
 17. Kahden tai kolmen osallistujan välisessä "Head to Head" -vedossa kaikkien listattujen osallistujien on aloitettava tietty kierros/tapahtuma, jota veto koskee, jotta vedot ovat voimassa.
 18. Kahden osallistujan välisessä "Head to Head" -vedossa kaikki vedot palautetaan, jos molemmat osallistujat jakavat saman sijoituksen/pistemäärän tai karsiutuvat kilpailun samassa vaiheessa, ellei järjestävä taho noudata tiettyjä ratkaisumenetelmiä, jolloin tällaiset vedot pysyvät voimassa.
 19. Kolmen osallistujan ja useamman kuin yhden voittavan tuloksen välisessä "Head to Head" -vedossa kertoimet jaetaan voittavan position jakavilla tuloksilla riippumatta siitä, onko nettotulos pienempi kuin asiakkaan panos.
 20. Jos "Head to Head" -vetoa tarjotaan eri kierrosten/vaiheiden välillä, kaikkien osallistujien on osallistuttava tuleville kierroksille/vaiheisiin, jotta vedot pysyvät voimassa.
 21. Ellei erikseen mainita, aina kun järjestävä taho pitää aiheellisena sisällyttää tarpeellisia kierroksia, otteluita tai ottelusarjoja (esim. pudotuspelit, play-outs, postseason) niin sanotun runkosarjan jälkeen määrittääkseen sijoituksen, liigavoittajat, nousun/putoamisen jne., 888 huomioi näiden otteluiden tulokset ja voittajat niiden vetojen ratkaisua varten, jotka liittyvät lopulliseen sijoitukseen liigassa, nousuun, putoamiseen jne. Esimerkiksi kausittaiset vedot NHL:n voittavasta joukkueesta viittaavat Stanley Cup -voittajaan.
 22. Tarjoukset, joissa kahden tai useamman yksilön/joukkueen suoritukset kohtaavat toisensa määrätyn ajanjakson/kilpailun aikana, ratkaistaan ainoastaan listattujen osallistujien tulosten perusteella, eikä muita saman kilpailun/tapahtuman osallistujia huomioida.
 23. Ellei erikseen mainita, kaikki yhden pelaajan suoritukseen tietyssä kotimaisessa liigassa viittaavat tarjoukset (kuten pelaajan X maalien kokonaismäärä liigassa Y) tai "Head to Head" -vetotarjoukset, joihin liittyy kahden pelaajan suoritukset kotimaisissa liigoissa, eivät ota huomioon mahdollisten pudotuspelien/play-outien/post-seasonin tai muiden otteluiden tai ottelusarjojen aikaisia tapahtumia, jotka pelataan niin sanotun runkosarjan jälkeen.
 24. Tarjoukset, jotka viittaavat tietyn joukkueen tekemien/saamien asioiden/tapahtumien kokonaismäärään, joko yhdessä joukkuesuorituksessa tietyssä kotimaisessa liigassa (kuten joukkue X:n maalien kokonaismäärä) tai "Head to Head" -vetotarjouksissa, johon liittyy kahden joukkueen suoritukset kotimaisissa liigoissa (esim. eniten rangaistusminuutteja liigassa X - joukkue X vs joukkue Z), tai kumulatiivisessa liigasuorituksessa (esim. eniten keltaisia kortteja saanut joukkue liigassa X), eivät ota huomioon mahdollisten pudotuspelien/play-outien/post-seasonin aikana tai muiden otteluiden tai ottelusarjojen aikaisia tapahtumia, jotka pelataan niin sanotun runkosarjan jälkeen, ellei toisin mainita.
 25. Yhden pelaajan suoritukseen liittyvässä vetotarjouksessa kansallinen liigassa (kuten pelaajan X maalien kokonaismäärä liigassa Y) tai "Head to Head" -vetotarjouksissa, joihin liittyy kahden pelaajan suoritukset kansallinen liigoissa, jos jokin seuraavista asioista tapahtuu kummalle tahansa valintalistan pelaajalle, vedot mitätöidään: ei osallistu vähintään 50 %:iin määrätyistä otteluista (pois lukien mahdolliset pudotuspelit/play-outit/postseason); (ii) ei osallistu vähintään yhteen otteluun vedonlyönnin jälkeen, (iii) saa saman määrän kuin toinenkin pelaaja.
 26. Yhden pelaajan suoritukseen liittyvässä vetotarjouksessa tietyssä tapahtumassa (kuten pelaajan X maalien kokonaismäärä kansainvälisessä turnauksessa) tai "Head to Head" -vetotarjouksissa, joihin liittyy kahden pelaajan suoritukset tietyissä tapahtumissa, jos jokin seuraavista asioista tapahtuu kummalle tahansa valintalistan pelaajalle, vedot mitätöidään: (i) ei osallistu ollenkaan tapahtumaan, (ii) ei osallistu vähintään toiseen otteluun vedonlyönnin jälkeen, (iii) saa saman määrän kuin toinenkin osallistuja.
 27. Tiettyjen tapahtumien aikana 888 voi päättää tarjota vedonlyönnin kohteeksi pienemmän valikoiman osallistujia ja voi myös sisällyttää vedonlyönnin vaihtoehtoja, kuten "mikä tahansa muu joukkue", "kaikki muut pelaajat" tai vastaavia. Tähän vaihtoehtoon kuuluu kaikki listaamattomat osallistujat, paitsi jo erikseen saatavilla oleviksi mainitut.
 28. Tarjoukset, jotka viittaavat erityisesti osallistujan/osallistujien suoritukseen tietyssä tapahtumassa (esim. pelaaja X vs ulkopelaajat), mitätöidään, jos mainittu osallistuja ei osallistu kilpailuun.
 29. Kaikkia karsintoja ennen päätapahtumaa pidetään kilpailun käypänä osana. Täten kaikki osallistujat, jotka karsiutuvat karsintavaiheessa, häviävät kaikille, jotka selviytyvät jatkoon joko jo ennen karsintoja tai karsinnoista.
 30. Vetotarjoukset, joissa osallistujan/osallistujien pitää alun perin kilpailla kahdessa tai useammassa vaiheessa päästäkseen kilpailun myöhempään vaiheeseen/kierrokselle, pysyvät voimassa vaikka varsinaista ottelupäivää siirrettäisiin edellyttäen, että mainitut ottelut pidetään kilpailun aikana.
 31. Vedossa "Jatkoon pääsystä", jossa alun perin vaadittiin vain yksi vaihe kilpailun myöhempään vaiheeseen/kierrokselle pääsemiseksi (mukaan lukien mahdolliset pidennykset/ylimääräiset ottelut, kuten uusintaottelut), mitätöidään, jos mainittua ottelua ei ratkaista 36 tunnin aikana sen suunnitellusta alkamisajasta.
 32. Jos tapahtuma siirretään alkuperäiseltä ilmoitetulta tapahtumapaikalta ja/tai jos sen pelialusta on muutettu, tämä ei käsitellä syyksi että tarjoukset mitätöidään paitsi jos (i) lajikohtaisissa säännöissä niin sanotaan, ja/tai jos uusi paikka jossa tapahtuma tapahtuu on tavallinen ”koti”kenttä ottelun jommalle kummalle osallistujalle, paitsi kuten mainittu alla. Yleisenä periaatteena, 888 viittaa kotijoukkueeseen (isäntä) ja vierasjoukkueeseen (vierailija) määritysen mukaan järjestävän tahon antamana sille tietylle ottelulle/kilpailulle. Vetoja otteluihin jota pelattiin ns ”neutraalilla kentillä” jäävät voimaan riippumatta jos sellainen tieto on eritelty vetotarjouksessa ja/tai joukkueiden sijoitukset vetotaululla/näytöllä. Niissä tapauksissa missä on ristiriita joukkueiden/osallistujien sijoilla virallisella verkkosivustolla ja niiden sijoilla vedonlyöntitaululla/näytöllä, ja sellainen ristiriita aiheuttaa merkittävää vaikutusta ottelun/kilpailun kertoimiin 888 tulee mitätöidä vaikutetut vedot. Sellainen mahdollisuus harkitaan ainoastaan tapauksissa, joissa ristiriidalla on materiaalinen ja näkyvä vaikutus vetoihin.
 33. Esimerkiksi, tapauksissa missä on vaihtuvia koti- ja vierasjoukkueita jääkiekkomatsissa 888 mitätöi vedot. Tästä huolimatta 888 huomioi voimassa olevia vetoja tapahtumissa missä ns kotikenttäetu ei huomioida ja tapahtumissa jossa on neutraaleja tapahtumapaikkoja. Esimerkkejä sellaisista tapauksista käsittävät mutta eivät ole rajoitettu tennisturnauksiin, MMA-otteluita, yleisesti yksittäisiä kilpailuja tai erityisiä tapahtumia kuten joukkuekilpailujen lopullisia/loppuvaiheita, kuten Superbowl, NCAA Final 4 tai italialaisen jalkapallon Cup-finaali, vaikka paikka ei voida katsoa olevan potentiaalinen ”koti”kenttä jommalle kummalle pelaavalle joukkuelle. Sellaisissa tapauksissa, kyseiset tapahtumat katsotaan pelatuksi neutraaleissa pelipaikoissa ja kaikki vedot jäävät voimaan riippumatta joukkueiden/osallistujien sijoista virallisella verkkosiulla ja niiden sijoitus vedonlyöntilaudalla/näytöllä.
 34. Joukkueen sukupuoleen, ikäryhmään tai nuorisojoukkueisiin liittyvää tietoa, sekä erilaisia määritelmiä kakkosjoukkueista (esim. B- ja C-joukkueet), pidetään lisätietona. Tällaisen tiedon sisällyttäminen (tai sen puute) ja tiedon paikkansapitävyys ei ole riittävä syy otteluun/tapahtumaan liittyvien tarjousten mitätöimiseen edellyttäen, että tämä ei aiheuta ilmeistä epäjohdonmukaisuutta tarjotuissa kertoimissa.
 35. Vaikka 888 on tehnyt kaikki tarvittavat varotoimenpiteet varmistaakseen vetotarjouksen kaikkien osien mahdollisimman tarkan käännöksen, voidaan olettaa, että tietyt termit saatetaan esittää väärin muille kielille tehtyjen käännösten erilaisten tulkintojen vuoksi. Tällaisia kielellisiä epäyhdenmukaisuuksia ei pidetä riittävänä syynä otteluun/tapahtumaan liittyvien vetotarjousten mitätöimiseen edellyttäen, että se ei aiheuta epävarmuutta muissa osallistujissa. Sama pätee tapahtumiin, joukkueiden nimiin, sponsoreiden nimiin jne. viittaaviin termeihin.
 36. Jos vedossa viitataan ajanjaksoihin, ne tulisi tulkita seuraavalla tavalla: "ensimmäisen 30 minuutin aikana" sisältää kaikki tapahtumat 0 tuntiin 29 minuuttiin ja 59 sekuntiin saakka; "10–20 minuutin sisällä" sisältää kaikki tapahtumat 10 minuutin ja 0 sekunnin sekä 19 minuutin ja 59 sekunnin välisenä aikana.
 37. Vedot, jotka viittaavat tapahtuman/ottelun kestoon, joka ei sisällä kokonaislukuja (esim. 88,5 minuuttia tai X,5 kierrosta), vaativat listatun keston täyden kokonaisluvun loppuunsaattamisen, jotta ne katsotaan voitetuiksi. Esimerkiksi: Tennispelin Yli/Alle 88,5 minuutin vedossa ottelu on Yli vain, jos peli kestää vähintään 89 minuuttia.
 38. 888 myöntää, että joidenkin vetojen kohdalla pitää pyöristää ylöspäin prosenttimääriä, yksikköjä tai muita kriteereitä, jotka ovat ratkaisevia vedon ratkaisussa. Siinä tapauksessa 888 pidättää oikeuden muokata tulosta ja ratkaista vedot vastaavasti.
 39. Kaikki viittaukset tiettyjen pelaajien tekemiin maaleihin eivät päde, jos maalit määritellään 'omiksi maaleiksi' (maali tehdään omaan maaliin), ellei toisin mainita.
 40. Kaikki viittaukset valtioliittoihin, kansallisuuteen tai vastaavaan ovat järjestävän tahon määritelmien mukaisia.
 41. Kaikki joukkueen/maan voittamat mitalit kilpailussa lasketaan yhdeksi (1) mitaliksi joukkueen jäsenten lukumäärästä riippumatta.
 42. Tarjouksissa, jotka liittyvät tapahtumien kokonaismäärään/maalimäärään/tietyn pelaajan suoritukseen tietyssä joukkueessa ja tietyssä pelissä (kuten pelaajan X tekemä kokonaismaalimäärä joukkueelle Y) otetaan huomioon vain tuon tietyn pelaajan ennalta määrätylle joukkueelle tekemät maalit vain tuossa tietyssä kilpailussa. Vedot mitätöidään jos ko. pelaaja ei ota osaa yli 50 % kauden peleistä (poisluettuna play-offit, play-outit, kauden jälkeiset), tai ei ota osaa vähintään toiseen peliin sen jälkeen kun veto on asetettu.
 43. Tarjoukset jotka liittyvät tietyn henkilön asemaan tiettynä aikana (esim. ministeri X on vielä ministerinä päivänä Z, pelaaja/valmentaja on vielä joukkueessa Y päivänä Z) viittaavat siihen että kyseessä oleva henkilö on pitänyt asemansa keskeytyksettä kyseiseen päivään asti. Jos ko. henkilö lähtee mistä tahansa syystä ennen ko. päivämäärää, katsotaan että veikkaus ei osunut oikeaan. Tämä pitää paikkansa vaikka ko. henkilö palaisi asemaansa uudelleen ko. ajanjakson sisällä. Tulosten tarkistuksissa otetaan huomioon pelaajien lainasopimukset.

6. Tattersallin sääntö 4

 1. Jos yksi kilpailija tai osallistuja jää pois kilpailusta (non-runner/non-participant), jäljellä olevien juoksijoiden tai osallistujien kertoimet pienenevät suhteessa niin sanotun Tattersallin säännön 4 kanssa.
  1. Voittajaveto:
   Vetäytyneen juoksijan nykyiset kertoimet Vähennykset nettovoitosta prosentteina
   1,30 ja alempi 75%
   1,31 - 1,40 70%
   1,41 - 1,53 65%
   1,54 - 1,62 60%
   1,63 - 1,80 55%
   1,81 - 1,95 50%
   1,96 - 2,20 45%
   2,21 - 2,50 40%
   2,51 - 2,75 35%
   2,76 - 3,25 30%
   3,26 - 4,00 25%
   4,01 - 5,00 20%
   5,01 - 6,50 15%
   6,51 - 10,00 10%
   10,01 - 15,00 5%
   15,01 ja korkeampi Ei vähennyksiä
  2. Sijaveto:
   Poisjääneen juoksijan nykyiset kertoimet/Vähennykset nettovoitosta prosentteina
   1,06 ja alempi 55%
   1,07 - 1,14 45%
   1,15 - 1,25 40%
   1,26 - 1,52 30%
   1,53 - 1,85 25%
   1,86 - 2,40 20%
   2,41 - 3,15 15%
   3,16 - 4,00 10%
   4,01 - 5,00 5%
   5,01 ja korkeampi Ei vähennyksiä
 2. Jos kaksi tai useampi juoksija tai osallistuja jää pois kilpailusta (non-runner/non-participant), vähennykset ovat korkeintaan 75 %. Tässä tapauksessa vähennys perustuu poisjääneiden juoksijoiden kertoimien kokonaismäärään.

C. Lajikohtaiset/luokkasäännöt

1. Olympia- ja mestaruustapahtumat

 1. Kaikki tässä kohdassa mainitut ehdot ovat etusijalla muihin sääntöihin tai ehtoihin nähden.
 2. Kaikki vedot ovat voimassa edellyttäen, että tapahtuma järjestetään ja ratkaistaan mestaruuskilpailujen aikana ja vuonna, johon se viittaa, riippumatta mahdollisista tapahtumapaikan muutoksista.
 3. Tätä lauseketta sovelletaan tarjouksiin, jotka kohtuudella täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä:
  1. veto viittaa tapahtumiin, jotka on tarkoitus järjestää tapahtumien viimeisessä vaiheessa osana olympia-, maailmanlaajuisia ja mannerten omia kilpailuja;
  2. tapahtuman viimeisessä vaiheessa on aikarajoitus.

2. Amerikkalainen jalkapallo

 1. Ellei toisin mainita, kaikki amerikkalaisen jalkapallon vedot ratkaistaan niin kutsutun jatkoajan jälkeisen tuloksen perusteella.
 2. Kaikki tarjoukset mitätöidään, ellei 55 minuuttia peliaikaa ole kulunut, paitsi ne, joiden lopputulos on ratkennut ennen keskeyttämistä ja joita ei voida muuttaa tulevista tapahtumista huolimatta. Ne ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
 3. "Head to Head"- ja "Yli/Alle"-vedot, joihin kuuluu yhden tai useamman pelaajan suoritus ottelussa/tapahtumassa/turnauksessa, ovat voimassa edellyttäen, että kaikki listatut pelaajat osallistuvat otteluun/tapahtumaan/turnaukseen jossakin vaiheessa.

3. Yleisurheilu

 1. Ellei toisin mainita, kaikki yleisurheiluvedot ratkaistaan kilpailun viimeisen vaiheen tuloksen perusteella. Jos kumpikaan listatusta osallistujasta ei osallistu viimeiseen vaiheeseen, kaikki vedot mitätöidään, ellei järjestävä taho noudata tiettyjä ratkaisumenetelmiä, jolloin tällaiset vedot pysyvät voimassa.
 2. Kaikki vetotarjoukset ratkaistaan ensimmäisen virallisen tuloksen perusteella. Kuitenkin 888 ottaa huomioon, ja ratkaisee/ratkaisee uudelleen vastaavasti, virallisen tuloksen muutokset, jotka on annettu 24 tunnin sisällä tapahtumasta. Jotta tällainen tapahtuma otetaan huomioon, protestin täytyy johtua tapauksista, jotka tapahtuivat tapahtuman aikana, kuten rajarikko, työnnöt tai virheellinen luovutus viestikilpailussa jne. Doping-tapauksia ei oteta huomioon. Edellä mainitun 24 tunnin jälkeen saatavilla olevaa tulosta pidetään sitovana riippumatta muista protesteista, muutoksista viralliseen tulokseen jne.
 3. Jos kaksi tai useampi osallistuja osallistuu eri alku-/välieriin kilpailun aikana, kaikki Head-to-Head-tarjoukset heidän välillään mitätöidään, ellei kilpailussa ole myöhempää vaihetta, johon ainakin yksi kilpailija selviytyy.
 4. Kilpailijan, joka diskataan aloituksessa tehdyn virheen vuoksi (varaslähtö), katsotaan osallistuneen tapahtumaan.

4. Australialainen jalkapallo

 1. Ellei erityisesti mainita, mikäli ottelu tai muuten eritelty jakso (esim. 1. puoliaika, 3. neljännes jne.) päättyy tasapeliin, kaikki vedot ratkaistaan ns. "dead-heat"-säännön mukaan. Tällaisessa tapauksessa voitonmaksu lasketaan sen jälkeen, kun kertoimet on jaettu ja sitten kerrottu panoksella, riippumatta siitä onko nettovoitto pienempi kuin tilinomistajan panos.
 2. Ellei muuta ilmoiteta, kaikki otteluihin liittyvät vedot ratkaistaan 4. neljänneksen lopussa (normaali peliaika) saadun tuloksen mukaan.
 3. Kaikki pelaajan suoritukseen liittyvät vedot sekä yhtä tai useampaa pelaajaa koskevat "Head to Head"- ja "Yli/Alle"-vedot yhdessä ottelussa/tapahtumassa katsotaan voimassa oleviksi, jos kyseiset pelaajat pelaavat ottelun alusta alkaen.
 4. Ottelun/1. neljänneksen ensimmäinen maalintekijä - Panokset palautetaan vedoissa sellaisista pelaajista, jotka eivät ole 21 aloittavan pelaajan joukossa. Ottelun ensimmäistä maalintekijää koskevissa vedoissa ensimmäistä maalia ei tarvitse tehdä 1. neljänneksessä. Jos ilmoitetun jakson aikana ei tehdä maaleja, kaikki vedot mitätöidään.
 5. 2., 3. tai 4. neljänneksen ensimmäinen maalintekijä - Kaikki vedot ovat voimassa riippumatta pelaajan osanotosta (tai sen puutteesta) kyseisessä neljänneksessä ja ottelussa. Jos ilmoitetun neljänneksen aikana ei tehdä maaleja, kaikki vedot mitätöidään.
 6. "Wire-to-Wire"-vedonlyönti viittaa siihen, mikä joukkue (jos mikään) johtaa ottelua kunkin neljänneksen lopussa.
 7. Mikäli uusinta- tai lisäotteluita tarvitaan jonkin sijoituksen, liigavoiton yms. määrittämiseen, kyseisten uusinta- tai lisäotteluiden tuloksia käytetään kyseisen vetotarjouksen ratkaisemiseen.
 8. Loppuottelun otteluvedoissa vedonlyönti koskee tulevaa pelattavaa ottelua tai live-vedonlyönnissä käynnissä olevaa ottelua. Vetoja ei siirretä mahdolliseen uusintaan, ja uusi kohde lisätään mahdollisia myöhempiä otteluita varten.
 9. Kun ratkaistaan tarjouksia, jotka liittyvät kahden tai useamman henkilön/joukkueen suorituksiin säädetyn ajanjakson/kilpailun puitteissa, "Loppukilpailujen" karsintavaiheet lasketaan ratkaisuun. Jos kaksi joukkuetta karsiutuu samassa vaiheessa, AFL:ssä normaalikaudella paremman sijoituksen saaneen joukkueen katsotaan saavuttaneen paremman sijoituksen.
 10. Kaikki vedot ovat voimassa tapahtumapaikan vaihtumisesta riippumatta.

5. Sulkapallo

 1. Tennistä koskevat säännöt ja ehdot pätevät soveltuvin osin.

6. Baseball

 1. Ellei toisin mainita, baseball-vedot määräytyvät mahdollisten ylimääräisten vuoroparien jälkeisten tulosten perusteella pelattujen vuoroparien määrästä riippumatta järjestävän tahon ilmoittamalla tavalla.
 2. Veto mitätöidään peruutetun tai siirretyn ottelun kohdalla, jota ei ole aloitettu, tai siinä tapauksessa, että tulosta ei ole annettu 12 tunnin sisällä aikataulun mukaisesta alkamisajankohdasta.
 3. "Ottelu"vedot mitätöidään, jos mahdollisten ylimääräisten vuoroparien jälkeen tuloksena on tasapeli. Kaikki muut tarjoukset, jotka voidaan kohtuudella ratkaista (esim. "Yli/"Alle", "Tasoitusveto/handicap" tai "Parillinen/Pariton"), ratkaistaan ylimääräisten vuoroparien jälkeisen tuloksen perusteella.
 4. "Tasoitusveto", "Yli/Ali" ja "Parillinen/Pariton" – vedonlyönnit vaativat kaikkien ajoitettujen vuoroparien valmiina olemista, tai vähintään 8,5 vuoroparin valmiina olemista, jos kotijoukkueella on etu vedon voimassaolemiseksi. Tämä koskee kaikkia tarjouksia, paitsi niitä, joiden tulos on päätetty ennen perumista eikä sitä voida mitenkään muuttaa tulevista tapahtumista huolimatta. Nämä sovitellaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
 5. Niin kutsutun aloittavan syöttäjän nimellä ei ole merkitystä tarjousten ratkaisussa.
 6. Ratkaisua varten "ensimmäisen puoliajan" vetojen katsotaan viittaavan 5 ensimmäisen vuoroparin tuloksiin. Kaikki 5 vuoroparia pitää pelata loppuun, jotta vedot pysyvät voimassa. Tämä ei koske niitä, joiden lopputulos on ratkennut ennen keskeyttämistä ja se ei voi muuttua tulevista tapahtumista huolimatta. Ne ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
 7. "Head to Head"- ja "Yli/Alle"-vedot, joihin kuuluu yhden tai useamman pelaajan suoritus ottelussa/tapahtumassa/turnauksessa, ovat voimassa edellyttäen, että kaikki listatut pelaajat osallistuvat otteluun/tapahtumaan/turnaukseen jossakin vaiheessa.
 8. Kaikki vedot, jotka viittaavat turnauksen kokonaismääriin (kuten juoksuihin jne.), ratkaistaan järjestävän tahon virallisten tilastojen perusteella. Ellei toisin mainita, tällaisten vetojen kumulatiiviset määrät sisältävät mahdolliset pidennykset (esim. ylimääräiset vuoroparit).

7. Koripallo

 1. Koripallovedot ratkaistaan niin kutsutun jatkoajan jälkeisen tuloksen perusteella, ellei toisin mainita.
 2. Vedot, jotka viittaavat ottelun tulokseen ("Moneyline") osakilpailuista, jotka ratkaistaan kahden tai useamman kamppailun aikana, mitätöivät "jatkoaika sisältyy" -tarjoukset, jos ottelu päättyy tasapeliin eikä kyseistä ottelua enää jatketa.
 3. Moniosaisissa otteluissa kaikki jatkoajalla kerätyt pisteet lasketaan mukaan kyseisen ottelun lopulliseen ratkaisuun.
 4. "Head to Head"- ja "Yli/Alle"-vedot, joihin kuuluu yhden tai useamman pelaajan suoritukset ottelussa/tapahtumassa/turnauksessa, ovat voimassa edellyttäen, että kaikki listatut pelaajat osallistuvat otteluun/tapahtumaan/turnaukseen jossakin vaiheessa.
 5. Kaikki vedot, jotka viittaavat turnauksen kokonaismääriin (kuten pisteisiin, levypalloihin, syöttöihin jne.), ratkaistaan järjestävän tahon virallisten tilastojen perusteella. Ellei toisin mainita, tällaisten vetojen kumulatiiviset määrät sisältävät mahdolliset pidennykset (esim. jatkoaika).

8. Rantalentopallo

 1. Ottelu pitää pelata loppuun, jotta vedot pysyvät voimassa. Tämä ei koske niitä, joiden lopputulos on ratkennut ennen keskeyttämistä ja se ei voi muuttua tulevista tapahtumista huolimatta. Ne ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
 2. Otteluvedonlyöntitarjoukset perustuvat turnauksen kulun perusperiaatteeseen tai turnauksen voittoon, riippuen siitä kumpaan kilpailun vaiheeseen ottelu viittaa. Joukkue joka jatkaa seuraavalle kierrokselle tai voittaa turnauksen, on veikkauksen voittaja huolimatta ottelun kestosta, diskauksista tai poisvedoista. Nämä vedot vaativat ainakin yhden jakson loppuun saattamista jotta veto on voimassa.
 3. ”Yli tai Alle” tarjoukset, jotka asetetaan kesken oleville otteluille/tapahtumille, ja jotka on jo päätetty ennen keskeytystä, ratkaistaan sen perustella, mikä tilanne oli ennen häiriötekijöiden ilmaantumista. Lopputuloksen laskemisessa käytetään niitä tapahtumien minimimääriä, jotka olisi tarvittu saattamaan peli luonnolliseen lopputulokseen. Jos tämä laskelma tuottaa tuloksen jossa mikään muutos ei muuttaisi tarjouksen tulosta, päätetään se siksi. Katso esimerkit Tennis-osiosta.
 4. ”Tasoitusveto” tarjoukset vaativat kaikkien suunniteltujen ryhmien päättymistä jotta vedot ovat voimassa, paitsi niiden tapahtumien, joiden tulokset ovat jo tiedossa ennen keskeytystä ja/tai mikään jatkossa seuraava peli ei pystyisi niitä enää muuttamaan. Katso esimerkit Tennis- osiosta.
 5. Kaikki ”oikea tulos” tai ”parillinen/pariton” ja ne tarjoukset jotka koskevat tietyn ottelun jakson voittajaa (esim. joukkue joka voittaa ensimmäisen aloituksen) vaativat ko. ottelun osan pelattavan loppuun.

9. Nyrkkeily

 1. Kaikki tarjoukset ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella kehäkuuluttajan julistuksen mukaisesti ottelun lopussa.
 2. Vedon ratkaisun kannalta, jos ottelu keskeytetään mistä tahansa syystä erien välillä, esim. keskeytys ennen erän alkua, diskaus, ei vastaa kelloon, ottelu katsotaan päättyneeksi edellisen kierroksen lopussa.
 3. Kaikki ottelutarjoukset, jotka on julistettu "No Contestiksi" tai "tekniseksi tasapeliksi" mitätöidään. Tämä ei koske niitä, joiden lopputulos on ratkennut ennen päätöstä ja se ei voi muuttua tulevista tapahtumista huolimatta. Ne ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
 4. Jos erien määrä muuttuu mistä tahansa syystä, tiettyihin eriin viittaavat tarjoukset, kuten "Erävedonlyönti", "Eräryhmä", "Yli/Ali", "Voittotapa" ja “Mene etäisyyteen” julistetaan mitättömiksi.
 5. Vedon ratkaisun kannalta, vedonlyönti eristä tai eräryhmistä viittaa ottelijaan, joka voittaa tyrmäyksellä (KO) tai teknisellä tyrmäyksellä (TKO), tai diskaukseen sen erän tai eräryhmän aikana. Jos jostain syystä pistepäätös annetaan ennen kuin täysi määrä ennalta sovittuja eriä on oteltu, tai nyrkkeilijä diskataan, vedot ratkaistaan siinä erässä, jolloin ottelu keskeytettiin. Vedot, joissa nimetään 'pisteillä voittava', katsotaan voittaviksi vain, jos täysi määrä eriä on oteltu.
 6. Jotta voidaan julistaa, että ottelu on ratkaistu ”pisteillä” (esim. "päätöksen" eri määritelmä), kaikki ennalta sovitut erät on oteltava. Kaikki muut päätökset (esim. KO, TKO, vetäytyminen, luovuttaminen, ei vastaa kelloon, pääpusku, isku vyön alle jne.) ratkaistaan ikään kuin nyrkkeilijä olisi voittanut ottelun ilman päätöstä, eli "ennen kelloa".
 7. Vedot, jotka viittaavat erään/ ottelun kestoon, edustavat oikeaa kulutettua aikaa erän/ottelun aikana aina kun sovellettavissa, riippuen ajoitetun erän/ottelun kestosta. Esim. veto 4,5 kokonaiserästä nyrkkeilyottelussa sovitellaan Päättyneeksi puolentoista minuutin kuluttua 5. erän alusta.

10. Kriketti

 1. Kriketin yleiset säännöt
  1. Mikäli tasapeliin ei ole tarjottu kertoimia ja ottelu/tarjous päättyy tasatulokseen, vedot ratkaistaan ns. "dead-heat"-säännön mukaan. Tällöin voitonmaksu lasketaan sen jälkeen kun kertoimet on jaettu ja kerrottu panoksella, riippumatta siitä, onko nettovoitto pienempi kuin tilinomistajan panos. Mikäli kyseinen erikoisveto on saatavilla, se listataan vetotarjouksen yhteydessä. Kilpailuissa, joissa käytetään muita keinoja voittajan määrittelemiseen tasapelin jälkeen ("Bowl out" tai "Super over"), vedot ratkaistaan kyseisen pidennyksen päätyttyä saatujen tulosten perusteella.
  2. Korkein avauslyöntivuoro ("Highest Opening Partnership") edellyttää, että molemmat puolet suorittavat avauslyöntivuoron, lukuun ottamatta tilanteita, joissa tulos on jo määritelty.
  3. Lyöntien Head to Head -vedoissa kummankin pelaajan täytyy olla lyöntialueella palloa syötettäessä, mutta ei välttämättä kohdata palloa. Mikäli jommankumman lyöjän sisävuoroa ei pelata loppuun, vedot mitätöidään paitsi silloin, jos tulos on jo määritelty.
  4. Syöttöjen Head to Head -vedoissa kummankin pelaajan täytyy syöttää vähintään 1 pallo, jotta vedot olisivat voimassa.
  5. "Lyöjän juoksut" -vedoissa (Yli/Alle) sisävuoro täytyy pelata loppuun. Mikäli lyöjän sisävuoro päättyy sään tai huonon valaistuksen vuoksi, kaikki ratkaisemattomat vedot mitätöidään. Tulos katsotaan ratkaistuksi, jos lyöjä on ylittänyt juoksujen kokonaismäärän, jolla veto hyväksyttiin, lyöjä palaa tai sisävuoro julistetaan päättyneeksi. Esimerkiksi, jos lyöjän tulos on 50 "Not-Out", kun peli tai sisävuoro päättyy huonon valaistuksen tai sateen vuoksi, kaikki vedot 50,5 juoksusta mitätöidään. Sitä vastoin kaikki vedot "Yli 49,5 juoksua" katsotaan voittaviksi, kun taas vedot "Alle 49,5" ratkaistaan hävinneiksi. Mikäli lyöjä vetäytyy loukkaantumisen vuoksi, kyseisen vedon tulokseksi katsotaan pelaajan tulos hänen joukkueensa sisävuoron päättyessä.
  6. "Seuraava portin putoaminen" ("Fall Of Next Wicket") -vedoissa kaikki vedot mitätöidään, mikäli jompikumpi lyöjä vetäytyy loukkaantumisen vuoksi ennen tuloksen määrittämistä. Tulos katsotaan ratkaistuksi, jos on ylitetty sisävuoron juoksujen kokonaismäärä, jolla veto hyväksyttiin Jos joukkue päättää sisävuoron päätöksellä tai saavuttaa tavoitteensa, lyövän joukkueen saavuttama kokonaistulos on kohteen tulos. Jos lyöntivuoro keskeytyy sään vuoksi, kaikki vedot pysyvät voimassa, ellei ottelun pelaamista jatketa. Siinä tapauksessa mitätöidään kaikki vedot, joiden tulosta ei pystytä määrittämään.
  7. "Seuraava syöttösarja (over)" -vedoissa (Yli/Alle & Parillinen/Pariton) ylimääräiset sisältyvät tulokseen vedon arvioinnin helpottamiseksi. Vedot mitätöidään, jos syöttösarjaa ei suoriteta loppuun, paitsi jos tulos on jo määritelty. Kohde viittaa vain luettelon overiin (esim. "5. over" viittaa syöttösarjaan numero 5 eli overiin, joka seuraa välittömästi syöttösarjaa numero 4).
  8. Vedossa "Kisa X juoksuun" ("Race to X Runs") kummankin pelaajan täytyy aloittaa lyönnit, jotta veto olisi voimassa.
  9. "Ensimmäinen syöttösarja (over)" -vedossa over täytyy suorittaa loppuun, jotta veto olisi voimassa, paitsi jos suurin mahdollinen tarjottu määrä on jo saavutettu. Kaikki muilla tavoin saadut juoksut (extra) lasketaan vedon ratkaisemiseksi.
  10. "Ensimmäisen pistepelin" vedoissa muut juoksut (extra) katsotaan voittajaksi, mikäli juoksuja saadaan sääntöjen vastaisista syötöistä ("No Ball").
  11. "Portti 1. syöttösarjassa" ("Wicket 1st Over") -vedossa over täytyy suorittaa loppuun, jotta veto olisi voimassa, paitsi jos portti on jo kaatunut.
  12. "Seuraava palosta" -vedot mitätöidään, jos jompikumpi pelaaja vetäytyy loukkaantumisen vuoksi ennen kuin portti kaatuu tai myöhempiä portteja ei ole. Kummankin nimetyn lyöjän täytyy olla lyömässä mainitun portin kaatuessa, jotta veto olisi voimassa.
  13. "Palon syy" -vedot mitätöidään, jos jompikumpi pelaaja vetäytyy loukkaantumisen vuoksi ennen kuin portti kaatuu tai myöhempiä portteja ei ole. "Mikä tahansa muu" sisältää: portin hajotus (hit wicket), pallon kosketus, vastustajajoukkueen estäminen, viivyttely tai pallon lyöminen kahdesti.
  14. Parillinen/Pariton-vedoissa pallo täytyy syöttää, jotta veto olisi voimassa.
  15. Paras lyöjä ja paras syöttäjä –vedot jotka asetetaan ennen alkavaa 11 mitätöidään. Vedot, jotka asetetaan pelaajille jotka on valittu mutta eivät lyö, tai ole kentällä, häviävät.
  16. Niiden vetojen, jotka asetetaan väärille syötöille, tulokset määritetään sen perusteella, kuinka paljon juoksuja vääristä tulee, ei sen perusteella, kuinka paljon vääriä on syötetty.
 2. Rajoitetut syöttövuorot (sis. yhden päivän kansainväliset, Twenty20s & yhden päivän kotimainen kriketti)
  1. Mikäli ottelu siirretään "reservi"päivään, kaikki vedot pysyvät voimassa.
  2. Head to Head -vedot maksetaan virallisesta tuloksesta. Tasatulokseen päädyttäessä Kriketin yleisten sääntöjen lausekkeessa 1 selitetyt dead-heat-säännöt saattavat olla voimassa, ellei voittajan ratkaisemiseksi käytetä myöhempää tasapelin ratkaisutapaa (esim. super over, bowl-off), jolloin tulos ratkaistaan kyseisellä tavalla. Mikäli ottelu julistetaan "tuloksettomaksi", kaikki vedot mitätöidään. Kaikki muu otteluista tapahtuva vedonlyönti (esim. paras lyöjä, eniten kuutosia, lyöntien ja syöttöjen Head-to-Head-vedot jne.) eivät sisällä mitään tuloksia, jotka määräytyvät katkaisupelin kiistan jälkeen.
  3. Paras lyöjä/syöttäjä vaatii vähintään 20 overia syötetyksi sisävuorossa yhden päivän pelissä, jos joukkue ei ole All-Out tai peli saatetaan päätökseen, tai minimissään 5 overia pitää syöttää kahdestakymmenestä per sisävuoro per ottelu, jos peli ei pääty luonnollisesti tai joukkue on all-out.
  4. Vedossa "Joukkueen juoksut yhteensä" kaikki vedot julistetaan mitättömiksi, jos overien määrää vähennetään standardimäärästä sään, tai jonkin muun syyn takia Tewnty 20 ottelussa tai muussa rajoitetussa over-ottelussa. Jos tällaisten tarjousten tulos on jo päätetty ennen keskeytystä eikä pelin jatkaminen todennäköisesti muuttaisi tällaisten vetojen tulosta, nämä käsitellään silloin sen mukaisesti.
  5. "Korkein 1. 6/15 over" -vedot mitätöidään, jos molemmat joukkueet eivät kohtaa täyttä määrää syöttösarjoja (over), paitsi jos kohde on saavutettu tai jos joukkue joutuu ulos (bowled out). Tasapelissä saatetaan käyttää dead-heat-sääntöjä, jotka on selitetty Kriketin yleisten sääntöjen lausekkeessa 1.
  6. "Eniten nelosia/kuutosia/widejä/Run outeja"-vedoissa sateen (tai muun viivytyksen) aiheuttama viivytys vaikuttaa overeiden määrään alkuperäisestä, vedonlyöntihetkellä sovutusta poiketen, kaikki avoimet vedot julistetaan mitättömiksi huomioiden, että vähennys sisävuodoa kohti on 3 tai useampi over Twenty 20-ottelussa ja 5 tai enemmän muussa rajoitetussa over-ottelussa. Siinä tapauksessa että vähennys sisävuoroa kohti on 2 overia tai vähemmän Twenty 20-ottelussa ja 4 overia tai vähemmän muussa rajoitetussa over-ottelussa, vedot ovat voimassa. Jos tällaisten tarjousten tulos on jo päätetty ennen keskeytystä eikä pelin jatkaminen todennäköisesti muuttaisi tällaisten vetojen tulosta, nämä käsitellään silloin sen mukaisesti.
  7. "Yhteensä nelosia/kutosia/Widejä/Run-outeja" -vedoissa sateen (tai muun viivytyksen) aiheuttama viivytys vaikuttaa overeiden määrään alkuperäisestä, vedonlyöntihetkellä sovutusta poiketen, kaikki avoimet vedot julistetaan mitättömiksi huomioiden, että vähennys sisävuodoa kohti on 3 tai useampi over Twenty 20-ottelussa ja 5 tai enemmän muussa rajoitetussa over-ottelussa. Siinä tapauksessa että vähennys sisävuoroa kohti on 2 overia tai vähemmän Twenty 20-ottelussa ja 4 overia tai vähemmän muussa rajoitetussa over-ottelussa, vedot ovat voimassa. Jos tällaisten tarjousten tulos on jo päätetty ennen keskeytystä eikä pelin jatkaminen todennäköisesti muuttaisi tällaisten vetojen tulosta, nämä käsitellään silloin sen mukaisesti.
  8. "Voittomarginaali"-vedoissa vedot mitätöidään, jos kummankaan joukkueen kohdalla vähennetään järjestyksen mukaista syöttösarjojen (over) määrää.
  9. Paras henkilökohtainen tulos -vedot mitätöidään, jos kummankaan joukkueen kohdalla alennetaan järjestyksen mukaista syöttösarjojen (over) määrää, paitsi jos "sata" on jo saatu tulokseksi.
  10. Parhaan henkilökohtaisen tuloksen joukkue -veto edellyttää virallisen ottelutuloksen, jotta se olisi voimassa.
  11. ”Parhaan lyöjän joukkue” –vedoissa sateen (tai muun viivytyksen) aiheuttama viivytys vaikuttaa overeiden määrään alkuperäisestä, vedonlyöntihetkellä sovutusta poiketen, kaikki avoimet vedot julistetaan mitättömiksi huomioiden, että vähennys sisävuodoa kohti on 3 tai useampi over Twenty 20-ottelussa ja 5 tai enemmän muussa rajoitetussa over-ottelussa. Siinä tapauksessa että vähennys sisävuoroa kohti on 2 overia tai vähemmän Twenty 20-ottelussa ja 4 overia tai vähemmän muussa rajoitetussa over-ottelussa, vedot ovat voimassa. Jos tällaisten tarjousten tulos on jo päätetty ennen keskeytystä eikä pelin jatkaminen todennäköisesti muuttaisi tällaisten vetojen tulosta, nämä käsitellään silloin sen mukaisesti. Tasapelissä käytetään dead heat –sääntöjä, kuten Yleisisten krikettisääntöjen lausekkeessa 1 todetaan.
  12. ”Fifty/Century in match” -vedoissa sateen (tai muun viivytyksen) aiheuttama viivytys vaikuttaa overeiden määrään alkuperäisestä, vedonlyöntihetkellä sovutusta poiketen, kaikki avoimet vedot julistetaan mitättömiksi huomioiden, että vähennys sisävuodoa kohti on 3 tai useampi over Twenty 20-ottelussa ja 5 tai enemmän muussa rajoitetussa over-ottelussa. Siinä tapauksessa että vähennys sisävuoroa kohti on 2 overia tai vähemmän Twenty 20-ottelussa ja 4 overia tai vähemmän muussa rajoitetussa over-ottelussa, vedot ovat voimassa. Jos tällaisten tarjousten tulos on jo päätetty ennen keskeytystä eikä pelin jatkaminen todennäköisesti muuttaisi tällaisten vetojen tulosta, nämä käsitellään silloin sen mukaisesti.
 3. Test-ottelut/First Class -ottelut (sis. kotimainen kriketti mm. Sheffield Shield)
  1. Jos ottelu hylätään virallisesti (esim. vaarallisten kenttäolosuhteiden vuoksi), kaikki ratkaisemattomat vedot ottelusta mitätöidään.
  2. "Ottelutulos"-vedoissa tasatulokseen päädyttäessä (kun molemmat joukkueet ovat pelanneet kaksi sisävuoroa ja niillä on sama tulos) kaikki kummankin joukkueen voitosta lyödyt vedot saatetaan maksaa dead-heat-säännön mukaisesti, kuten Kriketin yleisten sääntöjen lausekkeessa 1 selitettiin, kun taas tasapeliä veikanneet vedot häviävät.
  3. "Tasapeli ei vetoa" -tarjouksissa vedot mitätöidään, jos ottelu päättyy tasapeliin tai tasatulokseen.
  4. "Tuplamahdollisuus"-tarjouksissa vedot mitätöidään, jos ottelu päättyy tasatulokseen.
  5. "Eniten pisteitä" -tarjouksien ratkaisu perustuu siihen, kenelle myönnetään ottelusta eniten pisteitä (esim. Sheffield Shield).
  6. "Eniten pisteitä saanut lyöjä/Eniten portteja (sisävuoro)" -tarjoukset edellyttävät 50 overin pelaamista, jotta veto olisi voimassa, paitsi jos sisävuoro on päättynyt luonnollisesti (sis. sisävuoron lopetus päätöksellä).
  7. "Eniten pisteitä saanut lyöjä/Eniten portteja" (ottelu) -tarjouksissa tarjoukset edellyttävät 50 overin pelaamista, jotta veto olisi voimassa, paitsi jos sisävuoro on päättynyt luonnollisesti (sis. sisävuoron lopetus päätöksellä).
  8. "Sisävuoron juoksut" -tarjouksissa kaikki vedot mitätöidään, ellei syötetä 50 syöttösarjaa (over), paitsi jos sisävuoro päättyy luonnollisesti tai päätöksellä. Jos sisävuoro päättyy päätöksellä missään vaiheessa, vedot ratkaistaan päätöksen kokonaistuloksen mukaan.
  9. "Session juoksut" -vedonlyönti edellyttää 20 overin syöttämistä sessiossa, jotta veto olisi voimassa.
  10. "Test-ottelun päätös" -tarjouksissa voittajaksi katsotaan "5. päivä, 3. sessio", jos ottelu päättyy tasapeliin.
  11. Korkein avauslyöntivuoro ("Highest Opening Partnership") -tarjoukset koskevat vain ensimmäistä sisävuoroa.
  12. "Ensimmäisen sisävuoron johtoasema" -vedossa molempien joukkueiden täytyy joutua ulos (bowled out) tai julistaa ensimmäinen sisävuoronsa päättyneeksi, jotta veto olisi voimassa. Tasapelissä saatetaan käyttää dead-heat-sääntöjä, jotka on selitetty Kriketin yleisten sääntöjen lausekkeessa 1.
  13. "Ensimmäisen sisävuoron sata juoksua" -tarjouksissa täytyy syöttää 50 overia, paitsi jos sisävuoro on päättynyt luonnollisesti (sis. päätöksellä päättyneet sisävuorot).
  14. ”Fifty/century/double century in match” joko testi tai ensimmäisen luokan peleissä, vedot mitätöidään tasapeliotteluissa jos overien syöttömäärä on vähemmän kuin 200, jos tulosta ei ole jo määritelty.
  15. ”Fifty/century/double century in match” Home away- sisävuoroissa joko testi tai ensimmäisen luokan otteluissa täytyy saada lopputulos jotta vedot ovat voimassa.
  16. ”Fifty/century/double century in match” joko ensimmäisessä sisävuorossa tai testi/ ensimmäisen luokan otteluissa täytyy saada lopputulos jotta vedot ovat voimassa.
  17. ”Fifty/century/double century in match” joko ” home/away” toisessa sisävuorossa tai testi/ ensimmäisen luokan otteluissa vedot mitätöidään jos overeiden lukumäärä tuolle sisävuorolle on vähemmän kuin 50, jos tulosta ei ole jo saatu.
 4. Sarja-/Turnausvedonlyönti
  1. Mikäli "Sarjavoittaja"-vedoissa ei tarjota kertoimia tasatulokselle ja sarja päättyy tasatulokseen, kaikki vedot mitätöidään.
  2. Jos turnausta ei pelata loppuun, mutta hallintoelin julistaa voittajan tai voittajat, vedot maksetaan julistetun voittajan/voittajien mukaan (Kriketin yleisten sääntöjen lausekkeessa 1 selitetyt dead-heat-säännöt saattavat olla voimassa). Jos voittajaa ei julisteta, kaikki vedot mitätöidään.
  3. Kaikki turnausvedot sisältävät loppuottelut, ellei toisin mainita.
  4. Mikäli jostain syystä sarjan ottelujen määrä muuttuu eikä vastaa tarjouksessa mainittua määrää, kaikki "Sarjan oikea tulos" -vedot mitätöidään.
  5. "Sarjan paras juoksujen tekijä/Portin saaja" -tarjouksissa tasatulokseen päädyttäessä käytetään Kriketin yleisten sääntöjen lausekkeessa 1 selitettyjä dead-heat-sääntöjä. Hyvityksiä ei makseta osallistumattomista pelaajista. Vähintään yksi turnauksen/sarjan peli täytyy pelata loppuun, jotta veto olisi voimassa.
  6. Vedoissa jotka koskevat tietyn pelaajan tai joukkueen suoritusta sarjassa tai turnauksessa, ei oteta huomioon lämmittelypelien tuloksia.

11. Curling

 1. Kaikki Curlingiin viittaavat vetojen ratkaisut perustuvat ratkaisuun mahdollisten ylimääräisten päiden jälkeen, ellei toisin mainita.

12. Pyöräily (rata ja maantie)

 1. Tarjousten ratkaisu perustuu pyöräilijään/joukkueeseen, joka sijoittuu korkeimmalle etapilla/tapahtumassa.
 2. Ratkaiseva tekijä vetojen ratkaisemisessa on tietyssä tapahtumassa korkeimmalle sijoittunut, kuten virallinen taho on listannut, palkintojenjaon aikaan, myöhempiä diskauksia, muutoksia viralliseen tulokseen jne. lukuun ottamatta.
 3. Kaikki "Head to Head"- ja "Yli/Alle" -vedot, joihin liittyy yhden tai useamman pyöräilijän suoritus tapahtumassa/etapilla, ovat voimassa edellyttäen, että kaikki listatut pyöräilijät aloittavat kyseisen tapahtuman/etapin ja vähintään yksi suorittaa loppuun mainitun tapahtuman/etapin.
 4. Vedot, jotka viittaavat tulokseen tapahtuman päättymisen jälkeen vaativat, että tietty tapahtuma suoritetaan loppuun kokonaan (esim. kaikki ennalta vahvistetut etapit), muuten vedot mitätöidään, ellei tulosta ole jo päätetty. Jos kaikkia osakilpailuja ei saada vietyä loppuun, tai jos kilpailun järjestäjät siirtävät tiettyjen osakilpailujen tuloksia pois virallisista tuloksista, vedot pysyvät voimassa niin kauan kuin poistettujen osakilpailujen määrä ei ylitä 25 % alkuperäisestä määrästä.
 5. Kaiki vedot pysyvät voimassa kun tapahtuma tai osakilpailu jota veto koskee, suoritetaan loppuun saman vuoden aikana, ellei ole aiemmin sovittu muuta.
 6. Vedot tietystä osasuorituksesta ovat voimassa järjestäjän sopivaksi katsomista ja käyttöönottamista reittimuutoksista huolimatta. Poikkeus tähän on tapaus, jossa osasuorituksella on tietynlainen luonne (esim. vuoristo-osuus), jonka järjestäjä muuttaa ennen suorituksen alkua osasuoritukseksi, jolla on erilainen luonne (esim. aika-ajo tai tasamaa-ajo). Täööaisessa tapauksessa ennen muutoksen ilmoittamista asetetut vedot julistetaan mitättömiksi.
 7. Jos kilpailijoiden määrää ei erikseen määritellä, joukkue/ajaja suoritusta koskevassa vetotarjouksessa (kuten kaikki joukkueen /ajajan X voitot matkalla Y) tai ”head to head”-vedoissa jotka koskevat kahta joukkuetta/ajajaa tietyissä kisoissa, keskeytyksiä ei oteta lukuun tuloksia laskettaessa: Prologue, Team Time Trial.

13. Cyclo Cross

 1. Pyöräilyä koskevat säännöt ja ehdot pätevät soveltuvin osin.

14. Jalkapallo

 1. Ensimmäinen maalintekijä. Veto viittaa tiettyyn pelaajaan, joka on ensimmäisen maalin tekijä virallisella peliajalla (esim. “ottelun ensimmäinen maali”, tai “toisen puoliajan ensimmäinen maali”), tai joka on muuten joukkueensa ensimmäinen maalintekijä (esim. “joukkueen X ensimmäinen maalintekijä”). Panokset palautetaan pelaajille, jotka eivät osallistu peliin ollenkaan, tai pelaavat vasta vetoon liittyvän tuloksen jälkeen. Omia maaleja ei sovitella tässä tarjouksessa. Jos maali, johon veto viittaa, tuomitaan omaksi maaliksi, seuraavan maalin tehnyt pelaaja vahvistetaan voittajatulokseksi. Jos maaleja, joita ei voida laskea omiksi maaleiksi, ei tule (tai ei edellisiä maaleja, kun sovellettavissa), ja kaikki muut pelin parametrit ovat voimassa, kaikki vedot häviävät.
 2. Viimeinen maalintekijä. Veto viittaa tiettyyn pelaajaan, joka on viimeisen maalin tekijä virallisella peliajalla (esim. “ottelun viimeinen maali”, tai “ensimmäisen puoliajan viimeinen maali”), tai joka on muuten joukkueensa viimeinen maalintekijä (esim. “joukkueen X viimeinen maalintekijä”). Panokset palautetaan pelaajille, jotka eivät osallistu peliin ollenkaan. Kaikissa muissa tapauksissa vedot ovat voimassa huolimatta pelaajien lisäämisestä/vaihdosta. Omia maaleja ei sovitella tässä tarjouksessa. Jos maali, johon veto viittaa, tuomitaan omaksi maaliksi, edellinen oikean maalin tehnyt pelaaja vahvistetaan voittajatulokseksi. Jos maaleja, joita ei voida laskea omiksi maaleiksi, ei tule (tai ei edellisiä maaleja, kun sovellettavissa), ja kaikki muut pelin parametrit ovat voimassa, kaikki vedot häviävät.
 3. "Scorecast" ja “Matchcast” ovat vetotarjouksia, joissa on mahdollista lyödä vetoa samanaikaisesti tietystä tapahtumasta (esim. ensimmäisen maalin tekijä) yhdistettynä toiseen tapahtumaan samassa pelissä, tai siihen liittyvässä tapahtumassa (esim. oikea ottelutulos, tai ottelun voittaja.). Jos veto koskee ensimmäisen tai viimeisen maalin tekijää, vedon yleiset ehdot näkyvät "Osan C, Para 14.1" ja "Section C, Para 14.2", ja ne ovat voimassa aina, kun niitä voidaan soveltaa. Panokset hyvitetään pelaajille, jotka eivät osallistuneet otteluun ollenkaan. Kaikissa muissa tapauksissa vedot ovat voimassa huolimatta pelaajien lisäämisestä/vaihdosta. Omia maaleja ei sovitella tässä tarjouksessa.
 4. Kaikki muut maaleihin liittyvät vedot edellyttävät listattujen pelaajien pelaavan ottelun alusta lähtien, jotta vedot ovat voimassa. Omia maaleja ei koskaan lasketa kenenkään valitun pelaajan tekemäksi maaliksi.
 5. Kaikissa keltaisiin/punaisiin kortteihin, varoituspisteisiin jne. liittyvissä vedoissa ainoastaan niille pelaajille näytetyt kortit, jotka ovat sillä hetkellä kentällä, ovat voimassa vedon ratkaisun kannalta. Kortteja, kurinpitotoimia, kilpailukieltoja niiden pelaajien kohdalla, jotka eivät rangaistuksen saannin aikana ole, tai ei pitäisi olla, aktiivisesti pelaamassa kentällä, samoin kuin kurinpitotoimia pelin virallisen päättymisen jälkeen, ei huomioida.
 6. Kaikki kurinpitotoimiin liittyvät vedot, jotka liittyvät yksilösuorituksiin (esim. keltainen kortti, punainen kortti, virheiden määrä) vaativat listattujen pelaajien pelaamista heti pelin alusta lähtien ollakseen voimassa.
 7. ”Kirjauspisteet lasketaan seuraavien sääntöjen mukaisesti: Keltainen kortti = 10 pistettä, Punainen kortti = 25 pistettä. Yhden pelaajan maksimipisteet ovat 35.
 8. "Head to Head"- ja Yli/Alle" -vedot, joihin liittyy yhden tai useamman pelaajan suoritus ottelussa, ovat voimassa edellyttäen, että kaikki listatut pelaajat aloittavat ottelun.
 9. "Head to Head"- ja "Yli/Alle"-vedot, joihin kuuluu yhden tai useamman pelaajan suoritus tapahtumassa/turnauksessa, ovat voimassa edellyttäen, että kaikki listatut pelaajat osallistuvat tapahtumaan/turnaukseen jossakin vaiheessa.
 10. Kaikki vedot, jotka viittaavat turnauksen kokonaismääriin (kuten maaleihin, kulmapotkuihin, kortteihin, rangaistuspotkuihin jne.), ratkaistaan järjestävän tahon virallisten tilastojen perusteella. Ellei toisin mainita, tällaisten vetojen kumulatiiviset määrät sisältävät mahdolliset pidennykset (esim. jatkoaika), mutta eivät rangaistuspotkukilpailuja.
 11. Ellei erikseen mainita, kaikki vedot, jotka viittaavat tietyn joukkueen voittamien palkintojen lukumäärää samalla kaudella, perustuvat nimenomaisen joukkueen suoritukseen seuraavissa kilpailuissa: kotimainen liiga, FA Cup ja Liigacup tai niitä selvästi vastaava kilpailu sekä Mestarien liiga tai Eurooppa-liiga. Muita palkintoja (esim. kotimainen ja UEFA Super Cup, World Club Cup) ei lasketa.
 12. "Kotimainen tupla" tarkoittaa joukkueen voittoa kotimaisessa liigassa ja FA Cupissa tai sitä vastaavassa kilpailussa.
 13. Ratkaisutarkoituksissa tuomarin näyttämien korttien määrä lasketaan seuraavasti:
  1. Keltainen kortti= 1
  2. Punainen kortti = 2
  3. Yksi keltainen ja yksi punainen = 3
  4. Kaksi keltaista ja yksi punainen = 3
  Yhden pelaajan suurin mahdollinen korttimäärä on 3. Vain pelaajalle näytetyt tällä hetkellä C.14.5 perusteella kelvolliset kortit otetaan huomioon.
 14. Vedot jotka koskevat sitä, pystyykö tietty pelaaja tekemään maaleja tietyiltä kentän alueilta (esim. ”rangaistusaition” ulkopuolelta”), päätetään sen mukaan, missä pallo oli kun pelaaja kosketti sitä riippumatta sitä seuraavista pallon liikkeistä ja lentoradasta alkuperäisen osuman jälkeen. Selkeyden vuoksi ”rangaistusaitioalueen” määritelmänä pidetään sen rajoittamaa aluetta, mitä pidetään olennaisena osana tällaisen kenttäpuoliskon aluetta. Kuitenkin, jos palloa isketään sen ollessa ilmassa tai koskiessa edes osittain näitä linjoja, kosketusta ei lueta aition ulkopuoliseksi.
 15. Vedot, jotka koskevat sitä, pystyykö tietty pelaaja (tietyt pelaajat) osumaan maalin ylärimaan, maalin tolppaan tai muuhun maalialueen tiettyyn kohtaan: tuloksiin ei lasketa maalin johtaneita osumia. Vedot koskevat vain laukauksia, jotka suuntautuvat kyseisen pelaajan (pelaajien) joukkueen vastustajan puolustamaan maaliin. Jos pelaajan potku kohdistuu oman joukkueen puolustaman maalin tolppaan, tätä ei tulkita kyseiseksi toiminnoksi.
 16. Joissain tapahtumissa 888 tarjoaa veikattavaksi lajitelman osallistujia tai joukkueen jäseniä edustamaan koko tiimiä Molemmissa tapauksissa kaikki listaamattomat joukkueen jäsenet luetaan aloittelijoiksi (ja se otetaan huomioon tuloksissa), mukaan lukien varamiehet ottivatpa he osaa otteluun tai eivät.
 17. Vedot jotka on asetettu koskemaan pelaajia, jotka aloittavat pelin penkiltä, mitätöidään, jos pelaaja on listattu aloittavaan yhteentoista tai ei osallistu peliin ollenkaan.
 18. Vedot, joiden kohteena on Seuraava maalintekijä, Seuraava kortin saava pelaaja, Seuraava maalisyöttö tai Ottelun paras pelaaja tai vastaava: panokset palautetaan, jos valittu pelaaja ei osallistu otteluun ollenkaan. Tämänkaltaisten vetojen tulokset kattavat kaikki mahdolliset saavutukset mahdollisella lisäajalla mutta eivät rangaistuspotkukisoja.
 19. Bets on “Next Assist” for a particular goal will be settled as void should the governing association declare the specified goal as having been unassisted, the specified goal is an own goal and/or no more goals are scored in the match. Results for this offer will include any goals scored during eventual Extra Time but not during Penalty Shoot-outs.
 20. Vedot, joiden kohteena ovat rangaistuspotkut ja/tai niiden tulos, ratkaistaan pelikentän tapahtumien ja niiden tuloksen perusteella kyseistä pelitilannetta koskevien sääntöjen mukaisesti ja rangaistuspotkukilpailujen tapauksissa pysyvät voimassa riippumatta kattojärjestön määräämästä rangaistuspotkukisan muodosta. Vedot pysyvät voimassa, jos rangaistus määrätään toistettavaksi ja vetojen tulos määräytyy uudelleenmäärätyn rangaistuksen tuloksen perusteella.
  Yleisenä periaatteena vedot ratkaistaan siten, että ellei rangaistuspotku johda maalintekoon (jolloin vedot ratkaistaan sen mukaisesti), henkilö/kohde/sijainti (jos sovellettavissa), johon pallo koskee ensimmäisenä potkun jälkeen, tulkitaan vedon voittotulokseksi, huolimatta mahdollisista muista henkilöistä/kohteista, joihin pallo osuu mahdollisen tätä seuraavan liikeradan aikana. Seuraavat esimerkit ovat yleisiä ohjeita koskien vetojen ratkaisuja:
  "Maali" on voittotulos seuraavien rangaistusskenaarioiden yhteydessä:
  • Mikä tahansa rangaistuspotku, joka päättyy maaliksi ilman että pallo ohjataan erikseen maaliin;
  • Maalivahti koskee rangaistuspotkuun mutta pallo menee maaliin;
  • Rangaistuspotku koskettaa maalin puurunkoa ennen maaliin menoaan.
  "Torjunta" on voittava tulos seuraavissa rangaistustilanteissa, joissa pallo ei mene maaliin:
  • Maalivahti ohjaa rangaistuspotkun maalikehikon ulkopuolelle;
  • Maalivahti ohjaa rangaistuspotkun tolppaan/ylärimaan.
  "Maalin puurunko" on voittava tulos seuraavissa rangaistustilanteissa, joissa pallo ei mene maaliin:
  1. Rangaistuspotku osuu maalin puurunkoon ennen kuin maalivahti koskee palloon/torjuu pallon;
  2. Rangaistuspotku osuu maalin puurunkoon ja pallo ohjautuu maalikehikon ulkopuolelle.
  "Muu ohilaukaus" on voittava tulos, jos rangaistuspotku päättyy maalikehikon ulkopuolelle ilman, että maalivahti koskee palloon tai pallo osuu maalin puurunkoon:
  Poikkeuksena edellä mainituille tilanteille ovat rangaistuspotkut, joiden kohdalla pallo osuu maalin puurunkoon, kimpoaa maalivahdista ja päätyy maaliin: tällaisen rangaistuspotkun tulos tulkitaan maaliksi, mutta mikäli sama tilanne tapahtuu missä tahansa ottelun muussa osassa, jolloin kyseessä ei ole rangaistuspotku, rangaistuksen saajan katsotaan epäonnistuneen maalinteossa, ja voittavana tuloksena on tällöin "osuma maalin puurunkoon"
 21. Kaikki VAR (Video Assistant Referee) -videotuomarijärjestelmän tekemät päätökset, jotka ovat ristiriidassa alkuperäisten kenttätuomarien päätösten kanssa (mukaan lukien tuomaroimatta jätetyt tilanteet, kuten se, että pelin sallitaan jatkua ennen videon tarkistamista) ja jotka muuttavat ottelun tilaa vedon asettamishetkellä, johtavat siihen, että kaikki vedot, jotka on asetettu alkuperäisen tapahtuman todellisen tapahtumahetken ja ylituomarin lopullisen päätöksen välisenä ajankohtana, mitätöidään, ellei VAR-videotuomarijärjestelmän käyttö vaikuta tietyn vedon yhteydessä tarjottuihin kertoimiin tai ellei niitä ole jo huomioitu kertoimissa vedon hyväksymishetkellä. Muiden riippumattomien vedonlyöntikohteiden, mukaan lukien niiden joiden ratkaisu määräytyy pelitapahtumassa alkuperäisen tilanteen ja VAR-järjestelmän käytön välisenä aikana, ratkaisut pysyvät voimassa.
  VAR-videojärjestelmätarkastusten katsotaan tapahtuneen alkuperäisen tapahtuman tapahtumahetkellä, johon VAR-järjstelmää käytetään, vaikka ottelua ei olisi keskeytetty välittömästi. 888 pidättää oikeuden kohdan "Section A, Para 6.2" mukaisesti perua kaikki aiemmin asetetut panokset, joiden kohdalla ratkaisu muuttuu virheelliseksi lopullisen tuomaripäätöksen seurauksena, olettaen, että kyseinen päätös tehdään ja siitä ilmoitetaan ennen ottelun loppumista ja/tai mainittua ajankohtaa.
  Jotta mahdolliset epäselvyydet voitaisiin välttää, 888 tulkitsee, että VAR-videotuomarijärjestelmää on käytetty, jos tämä käy ilmi tuomarien eleistä (esimerkiksi käsimerkeistä tai siitä että he keskeyttävät ottelun tarkistaakseen tilanteen itse) ja/tai VAR-järjestelmän käyttö vahvistetaan virallisen organisaation laatimassa otteluraportissa. Tapauksissa, joissa on epäselvää, onko VAR-järjestelmää käytetty, puutteellisen tv-lähetyksen ja/tai ristiriitaisten selvitysten perusteella, 888 ratkaisee vedon lähetyksen tarjoajalta ja yleisesti luotettavista online-lähteistä saatujen tietojen perusteella ja yleistä oikeudenmukaisuutta noudattaen.
 22. Vetojen ratkaisu: kohteissa, joissa viitataan seuraavan kortin saavaan joukkueeseen ja/tai "Korttien yhteismäärään", punainen kortti tulkitaan aina 2 kortiksi ja ratkaistaan sen mukaisesti. Seuraavat esimerkiksi ovat ohjeellisia:
  • Ottelussa ensimmäisenä näytettävä kortti on suora punainen kortti. Joukkueen, jolle kortti näytetään, tulkitaan voittavan korttitilanteet: kortit 1 ja 2;
  • Ottelussa ensimmäisenä näytettä kortti on keltainen kortti, jota seuraa suora punainen kortti samalle pelaajalle ilman toisen keltaisen kortin näyttämistä. Joukkueen, jolle kortit näytetään, katsotaan voittavan kortit 1, 2 ja 3;
  • Ottelussa ensimmäisenä näytettävä kortti on keltainen kortti, jota seuraa toinen keltainen kortti ja sen jälkeen punainen kortti samalle pelaajalle. Joukkueen, joka saa kortit, katsotaan voittavan kortit 1, 2 ja 3.
 23. Kohteet, jotka viittaavat tiettyyn pelaajaan, joka saa seuraavan kortin, tulkitaan ja ratkaistaan järjestyksessä, jossa kukin yksittäinen pelaaja saa kortin / tulee lähetetyksi pois kentältä tuomarin käskystä. Tuomarin näyttämän kortin väri ei vaikuta ratkaisuun, ja ratkaisevana kriteerinä on aina järjestys, jossa yksittäisen pelaajan katsotaan saaneen tuomarin rangaistuksen. Ratkaisun kannalta on mahdollista, että yksittäinen pelaaja määritetään kahdesti “Seuraavaksi pelaajaksi, joka saa kortin” tai että molemmat kortit jaetaan, vaikka peli olisi keskeytetty niiden välissä. Jos vähintään 2 pelaajaa saa kortin saman pelikatkon aikana, tämän kohteen vedot mitätöidään.
 24. Kaikissa viittauksissa "vapaapotkuihin" sekä yksittäisinä tuloksina että tapahtumina, huomioidaan myös paitsioiden ja muiden rikkeiden yhteydessä annetut vapaapotkut lukuun ottamatta rikkeitä, joista on tuomittu rangaistus.

15. Golf

 1. Kaikkien vetojen katsotaan olevan voimassa kunhan turnaus, tai tietty kierros, johon veto viittaa, pelataan samana vuonna viivästymisistä riippumatta, ellei toisin ole sovittu.
 2. Kaikkien Turnaussuoritukseen viittaavien vetojen (voittaja, sijoitus, ryhmävedonlyönti, paras kansallisuus, yksilöllinen loppusijoitus jne.) katsotaan olevan voimassa, kunhan soveltuvat pelaajat ovat pelanneet 36 reikää ja organisaatio on julistanut virallisen tuloksen.
 3. Jo ratkaistut vetotarjoukset ovat voimassa, vaikka 36 reikää ei pelattaisi ja/tai organisaatio ei ole julkistanut virallista tulosta.
 4. Kaikki tulokset virallisesti hyväksytyistä playoffseista lasketaan mukaan tarjousten ratkaisuissa.
 5. Vedot pelaajista, jotka aloittavat turnauksen mutta keskeyttävät vapaaehtoisesti tai diskataan, häviävät, ellei tarjouksen tulosta, johon veto viittaa, ole jo päätetty.
 6. Kaikki kilpailun voittajaan ja parhaan kansallisuuden markkinoihin viittaavat Voittaja-/Sijavedot, jotka lyötiin klo 00.00 CET turnausviikon maanantain jälkeen osallistujista, jotka eivät kilpaile ollenkaan, palautetaan. Kaikki muut Voittaja-/Sijavedot ovat voimassa.
 7. Voittajavetojen kohdalla, joihin kuuluu rajattu valikoima osallistujia, kuten paras kansallisuus, ryhmävedonlyönti jne, 888 pidättää oikeuden soveltaa Tattersallin sääntöä 4 kaikkiin, jotka eivät osallistu kilpailuun. Tasapelisäännöt pätevät, paitsi tapauksissa, joissa parempi loppusijoitus on ratkaistu playoffilla.
 8. Kaikki "Head to Head" -vetotarjoukset edellyttävät kaikkien osallistujien aloittavan tapahtuman/kierroksen, johon veto viittaa.
 9. Head to Head" -vedoissa, joissa on vain kaksi pelaajaa, panokset palautetaan, jos molemmat osallistujat jakavat saman loppusijoituksen eikä tasapelimahdollisuutta ole tarjottu. "Head to Head"-vedoissa, joissa on kolme pelaajaa, jos kaksi tai useampi osallistuja jakaa saman loppusijoituksen, panokset jaetaan "Section B, Para 5.19" mukaisesti.
 10. "Head to Head" -vetotarjousten ratkaisut, joihin liittyy kahden tai useamman pelaajan suoritus (esim. paras loppusijoitus turnauksessa), perustuvat parhaaseen loppusijoitukseen/alhaisimpaan lyöntipelitulokseen (soveltuvin osin), joka on saavutettu vedon viittaamassa tietyssä tapahtumassa/kierroksella.
 11. Kaikki viittaukset jatkokierrokselle pääsemisestä (Make/Miss Cut) edellyttävät järjestäjien virallisen päätöksen karsinnan tuloksista, jotta vedot ovat voimassa. Jos turnauksessa karsitaan pelaajia useammassa kuin yhdessä vaiheessa, ratkaisu perustuu siihen, pääseekö pelaaja jatkokierrokselle ensimmäisen karsinnan jälkeen.
 12. Pelaajan diskaus/keskeytys ennen "Cutia" eli karsintaa, johtaa siihen, että pelaajan ei katsota päässeen jatkokierrokselle. Karsinnan jälkeisellä diskauksella/keskeytyksellä ei ole merkitystä jatkokierrokselle pääsyyn liittyvien tarjousten alkuperäisen ratkaisun suhteen.
 13. Parhaaseen loppusijoitukseen perustuvissa "Head to Head" -vedoissa, jos yksi pelaaja ei pääse jatkokierrokselle, niin toinen pelaaja ratkaistaan voittajaksi. Jos kumpikaan osallistuja ei pääse jatkokierrokselle, niin se pelaaja, jolla on alhaisin lyöntipelitulos karsinnoissa, voittaa. Jos kumpikaan pelaaja ei pääse jatkokierrokselle ja lyöntipelitulokset ovat samat, niin veto on mitätön. Jatkokierrokselle pääsyn jälkeen diskatun pelaajan katsotaan voittaneen pelaajan, joka karsiutui.
 14. Kaikki viittaukset "Major-turnauksiin" perustuvat tietyn kauden turnauksiin, jotka PGA kyseisiksi turnauksiksi määrittää, paikan, päivämäärän tai muista muutoksista riippumatta.

16. Käsipallo

 1. "Head to Head"- ja "Yli/Alle"-vedot, joihin kuuluu yhden tai useamman pelaajan suoritus ottelussa/tapahtumassa/turnauksessa, ovat voimassa edellyttäen, että kaikki listatut pelaajat osallistuvat otteluun/tapahtumaan/turnaukseen jossakin vaiheessa.
 2. Kaikki vedot, jotka viittaavat turnauksen kokonaismääriin, ratkaistaan järjestävän tahon virallisten tilastojen perusteella. Ellei toisin mainita, tällaisten vetojen kumulatiiviset määrät sisältävät mahdolliset pidennykset (esim. jatkoaika), mutta eivät rangaistusheittokilpailuja.
 3. Tulosten määrittäminen tietyn ottelun pelaajakohtaisissa vedoissa perustuu toisen puoliajan lopussa olevaan tulokseen, jos muuta ei päätetä.

17. Hevosurheilu (laukka- & ravikilpailut)

 1. Head-to-Head-veto, jossa vähintään yksi hevonen suorittaa kilpailun hyväksytysti loppuun, ratkaistaan järjestävän tahon julistaman virallisen tuloksen perusteella.
 2. Head-to-Head-veto, jossa kumpikaan hevonen ei saa virallista tulosta, mitätöidään.
 3. Head-to-Head-veto, jossa molemmille hevosille kirjataan sama virallinen aika, ratkaistaan sen perusteella, mikä hevosen sijoitus on tuloksissa toiseen hevoseen nähden; jos tuloksen perusteella on mahdotonta määrittää parempaa hevosta, veto mitätöidään.
 4. Head-to-Head- ja/tai Triple Head -veto mitätöidään, jos:
  1. Yksikään osallistuvista hevosista ei suorita kilpailua loppuun; ja/tai
  2. Yhdellekään osallistuvista hevosista ei myönnetä palkintorahoja. 'Palkintorahoiksi' katsotaan rahat, jotka jaetaan riippuen osallistujan suorituksesta määritetyssä kisassa. Vetojen ratkaisu: osallistujille mistä tahansa muusta syystä kuin niiden luokituksen perusteella (esim. osallistuminen kisaan / ulkonäkö) annettavia rahoja ei katsota "palkintorahoiksi".
 5. Jos tiedoissa, kuten kilpailu- ja aloitusnumeroissa, kilpailujen nimissä, aloitustavoissa tai etäisyyksissä, on painovirheitä, veto pysyy silti voimassa edellyttäen, että kaikki listatut hevoset osallistuvat samaan lähtöön saman kilpailun aikana.
 6. Jos tapaaminen tai kilpailu ei tapahdu aiemmin määriteltynä aikana, kaikki vedot jotka on asetettu ajankohdan 00:00 CET jälkeen suunniteltuna kilpailupäivänä, mitätöidään. Ennen tuota ajankohtaa asetetut vedot pysyvät voimassa jos kilpailu pidetään samana vuonna kuin se alun perin piti pitää.

18. Jääkiekko

 1. Pelaajiin ja koko joukkueeseen liittyvät vedot tapahtumassa/turnauksessa (esimerkiksi Maalit, Maalisyötöt, Pisteet, Rangaistusminuutit jne.) ratkaistaan järjestävän tahon virallisten tilastojen perusteella. Ellei toisin mainita, tällaisten vetojen kumulatiiviset määrät sisältävät mahdolliset otteluiden pidennykset (esim. jatkoaika), mutta eivät rangaistuslaukauskilpailuja.
 2. "Head to Head"- ja "Yli/Alle"-vedot, joihin kuuluu yhden tai useamman pelaajan suoritus ottelussa/tapahtumassa/turnauksessa, ovat voimassa edellyttäen, että kaikki listatut pelaajat osallistuvat otteluun/tapahtumaan/turnaukseen jossakin vaiheessa.
 3. Pelaajien tiettyjen otteluiden tuloksiin liittyvät vedot: tulos määräytyy normaali peliajan kolmannen erän lopun tulos, jos muuta ei mainita.
 4. ”Yli/Alle”-vedoissa maalien kokonaismäärä lasketaan niin, että jatkoajalla tai rangaistuslaukauskisassa tehdyt maalit lasketaan vain ”yhdeksi” sen hyväksi, mikä joukkue saa enemmän maaleja jatkoajalla/rangaistuslaukauksia. esim. Seuraavia esimerkkejä voidan käyttää ratkaisuun:
  • Esimerkki 1 - Yliajalla/peliajalla (normaaliaika): Peli päättyy 3. jakson lopussa 2-2. Maalimääräksi tuomitaan 2-2 (yhteensä 4 maalia).
  • Esimerkki 2 - Yliajalla/peliajalla (Sisältäen yliajan ja rangaistuslaukaisukilpailun): Peli päättyy 3. jakson lopussa 2-2 ja Team A saa maalin yliajalla. Maalimääräksi tuomitaan 3-2 (yhteensä 5 maalia).
  • Esimerkki 3 - Yliajalla/peliajalla (Sisältäen yliajan ja rangaistuslaukaisukilpailun): Peli päättyy 3. jakson lopussa 2-2. Yliaika päättyy 0-0, rangaistuslaukaisukilpailussa Team A tekee yhden ja Team B tekee 2 maalia. Maalimääräksi tuomitaan 2-3 (yhteensä 5 maalia).

19. Moottoriurheilu

 1. Tämä osio koskee kaikkia moottoriurheiluun liittyviä lajeja, kuten: Formula 1, A1 GP, CART, Indy Car, Nascar, ratakilpailut, vakioautot, DTM, kestävyysajot, ralli, rallicross, moottoripyöräily, Superbike.
 2. Vedot ratkaistaan live-ajanoton ja sijoitusten julkistamisen perusteella, kuten televisiossa näytetään palkintojenjaon aikaan, tai session/kilpailun/tapahtuman lopussa (soveltuvin osin). Jos vedon ratkaisuun tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla/ei näytetä ja/tai se on puutteellinen, ensimmäinen virallinen tieto virallisella verkkosivustolla katsotaan sitovaksi myöhemmistä nousuista, pudotuksista, valituksista ja/tai rangaistuksista huolimatta, jotka on annettu sen session/kilpailun päättymisen jälkeen, johon veto viittaa.
 3. Tapahtumat, joiden kestoa lyhennetään sään tai muun asian vuoksi, mutta jotka järjestävä taho katsoo olevan virallisia, ratkaistaan vastaavasti mahdollisista muutoksista huolimatta, joita mainitut järjestäjät saattavat tehdä kilpailun keskeneräisyyden vuoksi.
 4. Jos tapahtuma/kilpailu/sessio/kierros/erä aloitetaan alusta, vedot pysyvät voimassa ja ratkaistaan uudelleen aloittamisen jälkeen saatujen tulosten perusteella, paitsi niiden kohdalla, joiden lopputulos on jo päätetty.
 5. Vedon ratkaisun kannalta, ajajan/kilpailijan, joka on osallistunut virallisesti hyväksyttyihin harjoituksiin tai karsintasessioon, katsotaan osallistuneen tapahtumaan riippumatta siitä, osallistuuko hän myöhemmin itse kilpailuun.
 6. "Head to Head"-vedoissa kaikkien listattujen osallistujien on osallistuttava vedon viittaamaan sessioon, jotta veto on voimassa, riippumatta siitä, saako ajaja virallisen ajan.
 7. "Voittajavedoissa" tai "Sijavedoissa" ei makseta palautuksia niiden osallistujien kohdalla, jotka eivät jostain syystä osallistu sessioon/tapahtumaan/mestaruuskilpailuun, johon tarjous viittaa.
 8. Kaikki "kilpailun päättymiseen" liittyvien tarjousten ratkaisut perustuvat pääseuran julkistamiin virallisiin säännöksiin.
 9. "Head to Head". jossa kumpikaan ajaja/kilpailija ei suorita kilpailua loppuun, ratkaistaan suurimman kierrosluvun perusteella. Jos osallistujat eivät suorita kilpailua loppuun ja heillä on sama kierrosmäärä, veto mitätöidään, paitsi rallissa, jossa vähintään yhden kilpailijan on suoritettava tapahtuma loppuun, muuten vedot mitätöidään.
 10. Pääseuran antamat aikarangaistukset karsintasessioiden aikana lasketaan mukaan. Muita pudotuksia/nousuja lähtöruudukossa ei huomioida.
 11. Kilpailu katsotaan alkaneeksi, kun lämmittelykierros alkaa (soveltuvin osin), eli kaikkien lämmittelykierrokselle osallistuneiden ajajien/kuljettajien katsotaan aloittaneen kilpailun. Jos osallistujan aloitus viivästyy tai hän aloittaa kilpailun varikolta, osallistujan katsotaan myös osallistuneen kilpailuun.
 12. Kausivetojen ratkaisussa huomioidaan sijoitus, joka julkaistaan heti kauden viimeisen kilpailun jälkeen, mukaan lukien kaikki järjestävän tahon tekemät päätökset kauden aikana edellyttäen, että mainittu päätös annetaan ennen kauden viimeistä kilpailua. Kaikkia päätöksiä (myös valituksiin liittyviä), jotka tehdään viimeisen määrätyn kilpailun jälkeen, pidetään merkityksettöminä.
 13. Kaikki joukkuesuorituksiin liittyvät vedot pysyvät voimassa mahdollisista ajaja-/kuljettajamuutoksista huolimatta.
 14. Kaikki vedot ovat voimassa aikataulu-/paikka-/ratamuutoksista huolimatta, kunhan kilpailu/tapahtuma pidetään samana vuonna/kaudella, viivästymisistä, kalenterijärjestyksistä jne. riippumatta, paitsi niiden vetojen kohdalla, jotka lyötiin sen viikon maanantain klo 00.00 jälkeen, jolle kilpailu/tapahtuma suunniteltiin. Nämä vedot palautetaan, jos kilpailua/tapahtumaa/sessiota, johon veto viittaa, ei pidetä 7 päivän kuluessa vedonlyönnin hetkellä ilmoitetusta aikataulun mukaisesta päivämäärästä.
 15. Vedot, jotka viittaavat tietyn joukkueen suoritukseen kilpailun aikana, edellyttävät alun perin nimetyn ajoneuvomäärän kustakin joukkueesta aloittavan kilpailun, jotta vedot pysyvät voimassa, muuten ne mitätöidään (esim. Formula 1:ssä kahden auton pitää aloittaa kilpailu jokaisesta joukkueesta).
 16. Vetotuloksissa maininta “turva-auto” ei otetaan huomioon niitä tapauksia, joissa kisa alkaa turva-auton takaa.
 17. Tarjouksissa jotka koskevat sitä mikä auto tai ajaja jää pois kisasta, tulokset perustuvat siihen, millä kierroksella ajajan ajatellaan vetäytyneen kisasta. Jos kaksi tai useampi ajaja vetäytyy samalla kierroksella, sovelletaan samaa sääntöä kuin "Section B, Para 5.14".
 18. Vedot, jotka koskevat sitä, kuka on ensimmäinen/seuraava kisan aikana kisasta jättäytyvä kuljettaja, kattavat vain kisan virallisen aloituksen jälkeen toteutuneet tapahtumat. Ennen GP:n alkamista tapahtuneita kisasta vetäytymisiä / pois jättäytymisiä (mukaan lukien lämmittelykierros) ei huomioida vetoja ratkaistaessa.

20. Verkkopallo

 1. Ellei toisin mainita, kaikki vedot ratkaistaan niin kutsutun jatkoajan jälkeisen tuloksen perusteella.
 2. "Marginaalivedot" ja "Puoliaika/Kokoaika"-tarjoukset ratkaistaan tuloksen perusteella 80 minuutin peliajan päättyessä.
 3. Ottelu pitää pelata loppuun, jotta vedot pysyvät voimassa. Tämä ei koske niitä, joiden lopputulos on ratkennut ennen keskeyttämistä eikä voi muuttua tulevista tapahtumista huolimatta. Ne ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
 4. Kaikki pelaajan suoritukseen liittyviä vetoja pidetään voimassa olevina, mikäli luettelon pelaaja pelaa kyseisessä tapahtumassa/ottelussa.

21. Pesäpallo

 1. Kaikki pesäpallovedot ratkaistaan kahden ensimmäisen vuoroparin jälkeisten tulosten perusteella. Ellei toisin ilmoiteta, jatkoajoilla saatuja juoksuja (esim. supervuoroparissa) ei oteta huomioon.

22. Rugby League

 1. Ellei toisin mainita, kaikki Rugby League -vedot ratkaistaan niin kutsutun jatkoajan jälkeisen tuloksen tai ns. Golden Point -säännön perusteella tilanteen mukaan.
 2. "Marginaalivedot" ja "Puoliaika/Kokoaika"-tarjoukset ratkaistaan tuloksen perusteella 80 minuutin peliajan päättyessä.
 3. Tiettyjä kilpailuja/tapahtumia varten saattaa olla tarjouksia, jotka koskevat tiettyä jaksoa/ottelua, joka saattaa päättyä tasapeliin, joko normaalin 80 minuutin peliajan tai jopa sen jälkeisen jatkoajan päätyttyä. Tällöin vedot ratkaistaan ns. "dead-heat"-säännön mukaisesti, jolloin voitonmaksu lasketaan sen jälkeen, kun kertoimet on jaettu ja sitten kerrottu panoksella, riippumatta siitä onko nettovoitto pienempi kuin tilinomistajan panos. Mikäli kyseinen erikoisveto on saatavilla, se listataan vetotarjouksen yhteydessä.
 4. Tryn tekijät (Ensimmäinen/Viimeinen/Milloin tahansa/Joukkue) – Kaikki vedot sisältävät mahdollisen jatkoajan. Pelipäivästä 17 asetetut pelaajia koskevat vedot ovat voimassa riippumatta pelaajan osanotosta peliin (tai sen puuttumisesta). Pelipäivään 17 osallistumattomia pelaajia koskevien vetojen panokset palautetaan.
 5. Ellei toisin mainita, kaikki yhden tai useamman pelaajan suoritukseen liittyvät vedot edellyttävät, että listatut osallistuja(t) pelaa(vat) ottelun alusta saakka, jotta veto olisi voimassa.
 6. Pelaajiin liittyvät vedot ottelussa/tapahtumassa/turnauksessa perustuvat mahdolliseen jatkoajan jälkeiseen tulokseen, ellei toisin mainita.
 7. Kaikki vedot ovat voimassa tapahtumapaikan vaihtumisesta riippumatta.

23. Rugby Union

 1. Ellei toisin määritellä, kaikki otteluun, joukkueen suoritukseen tms. viittaavat vedot ratkaistaan 2. puoliajan (80 minuutin pelaamisen) jälkeisen tuloksen perusteella.
 2. Tiettyjä kilpailuja/tapahtumia varten saattaa olla tarjouksia, jotka koskevat tiettyä jaksoa/ottelua, joka saattaa päättyä tasapeliin, joko normaalin 80 minuutin peliajan tai jopa sen jälkeisen jatkoajan päätyttyä. Tällaisessa tapauksessa vedot ratkaistaan ns. "dead-heat"-säännön mukaisesti, jolloin voitonmaksu lasketaan sen jälkeen, kun kertoimet on jaettu ja sitten kerrottu panoksella, riippumatta siitä onko nettovoitto pienempi kuin tilinomistajan panos. Mikäli kyseinen erikoisveto on saatavilla, se listataan vetotarjouksen yhteydessä.
 3. Tryn tekijät (Ensimmäinen/Viimeinen/Milloin tahansa/Joukkue) – Kaikki vedot sisältävät mahdollisen jatkoajan. Pelipäivästä 22 asetetut pelaajia koskevat vedot ovat voimassa riippumatta pelaajan osanotosta peliin (tai sen puuttumisesta). Pelipäivään 22 osallistumattomia pelaajia koskevien vetojen panokset palautetaan.
 4. Ellei toisin mainita, kaikki yhden tai useamman pelaajan suoritukseen liittyvät vedot edellyttävät, että listatut osallistuja(t) pelaa(vat) ottelun alusta saakka, jotta veto olisi voimassa.
 5. Pelaajiin liittyvät vedot ottelussa/tapahtumassa/turnauksessa perustuvat mahdolliseen jatkoajan jälkeiseen tulokseen, ellei toisin mainita. Rättning av spelarrelaterade spel i en match/ett evenemang/en turnering kommer, om inte annat anges, att baseras på resultatet efter eventuell över- (extra-) tid.
 6. Kaikki vedot ovat voimassa tapahtumapaikan vaihtumisesta riippumatta.

24. Squash

 1. Tennistä koskevat säännöt ja ehdot pätevät soveltuvin osin.

25. Speedway

 1. Kaikki tarjoukset ratkaistaan järjestävän tahon julkistaman virallisen tuloksen perusteella viimeisen aikataulun mukaisen erän jälkeen. Myöhempiä nousuja, pudotuksia, valituksia ja/tai rangaistuksia, jotka annettiin vetoon viittaavan tapahtuman päättymisen jälkeen, ei huomioida.
 2. Kahden joukkueen/kilpailijan väliset "Ottelu"vedot ratkaistaan virallisen tuloksen perusteella, ajettujen erien määrästä riippumatta.
 3. "Yli/Alle"-tarjoukset keskeytetyistä otteluista/tapahtumista, joiden tulos on päätetty jo ennen keskeytystä ja/tai jos kilpailun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta mainittujen tarjousten kohdalla, ratkaistaan keskeytystä ennen saatujen tulosten perusteella. Tällaisten ratkaisujen laskemisessa tapausten vähimmäismäärää, jota olisi tarvittu tarjouksen luonnolliseen päättämiseen, lisätään tarpeen mukaan riippuen ottelun ennalta sovittujen erien määrästä. Jos tästä laskennasta aiheutuu tilanne, jossa mitkään mahdolliset muutokset eivät voi vaikuttaa tarjouksen tulokseen, tämä ratkaistaan sellaisenaan. Esimerkkejä on tenniksestä kertovassa osiosta.
 4. "Tasoitusveto/handicap"-tarjouksissa kaikki aikataulun mukaiset erät pitää ajaa, jotta vedot ovat voimassa, paitsi niissä tapahtumissa, joiden tulos on päätetty jo ennen keskeytystä ja/tai jos kilpailun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta mainittujen tarjousten kohdalla, ja jotka ratkaistaan vastaavasti. Esimerkkejä on tenniksestä kertovassa osiosta.
 5. Kaikki "Head to Head"- ja "Yli/Alle" -vedot, joihin liittyy yhden tai useamman kilpailijan suoritus tapahtumassa/erässä, ovat voimassa edellyttäen, että kaikki listatut kilpailijat osallistuvat ainakin yhteen erään.
 6. Tiettyyn erään viittaavat vedot edellyttävät, että kyseinen erä suoritetaan loppuun ja että kaikki listatut osallistujat osallistuvat kyseiseen erään, jotta vedot ovat voimassa.

26. Surffaus

 1. Kaikki vedot pysyvät voimassa riippumatta mahdollisesta lykkäyksestä, tapahtumapaikan muutoksesta tms. olettaen, että tapahtuma järjestetään hallintoelimen julistaman virallisen odotusajan puitteissa.
 2. Yhtä tai useampaa surffaajaa koskevat kahdenväliset vedot käsitetään voimassaoleviksi, mikäli kaikki luettelon surffaajat aloittavat listatun karsintaerän/tapahtuman.
 3. Tietyille kilpailuille/tapahtumille saatetaan tarjota vetoja, jotka koskevat suoritusta tapahtumassa, jossa kaksi tai useampi luettelon surffaajista karsiutuu samassa vaiheessa. Tällaisessa tapauksessa vedot ratkaistaan ns. "dead-heat"-säännön mukaisesti, jolloin voitonmaksu lasketaan sen jälkeen, kun kertoimet on jaettu ja sitten kerrottu panoksella, riippumatta siitä onko nettovoitto pienempi kuin tilinomistajan panos. Mikäli kyseinen erikoisveto on saatavilla, se listataan vetotarjouksen yhteydessä.

27. Uinti

 1. Ellei toisin mainita, kaikki uintiin liittyvät vedot ratkaistaan viimeisen vaiheen jälkeisen tuloksen perusteella. Jos kumpikaan listatusta osallistujasta ei osallistu viimeiseen vaiheeseen, kaikki vedot mitätöidään, ellei järjestävä taho noudata tiettyjä ratkaisumenetelmiä, jolloin tällaiset vedot pysyvät voimassa.
 2. Kaikki vetotarjoukset ratkaistaan ensimmäisen virallisen tuloksen perusteella. Kuitenkin 888 ottaa huomioon, ja ratkaisee/ratkaisee uudelleen vastaavasti, virallisen tuloksen muutokset, jotka on annettu 24 tunnin sisällä tapahtumasta. Jotta tällainen tapahtuma otetaan huomioon, protestin täytyy johtua tapauksista, jotka tapahtuivat tapahtuman aikana, kuten ratarikko tai vaihtorikko viestikilpailussa jne. Doping-tapauksia ei oteta huomioon. Edellä mainitun 24 tunnin jälkeen saatavilla olevaa tulosta pidetään sitovana riippumatta muista protesteista, muutoksista viralliseen tulokseen jne.
 3. Jos kaksi tai useampi osallistuja osallistuu eri alku-/välieriin kilpailun aikana, kaikki Head-to-Head-tarjoukset heidän välillään mitätöidään, ellei kilpailussa ole myöhempää vaihetta, johon ainakin yksi kilpailija selviytyy.
 4. Kilpailijan, joka diskataan aloituksessa tehdyn virheen vuoksi (varaslähtö), katsotaan osallistuneen tapahtumaan.

28. Tennis ja mailapelit (Sulkapallo, Squash, Pöytätennis, mailapelien neliottelu)

 1. Kaikki vedot pysyvät voimassa, kunhan ottelu/tarjous pelataan turnauksen puitteissa riippumatta mahdollisista muutoksista (ottelua ennen tai sen aikana) olosuhteisiin (sisä-/ulkotila) ja/tai alustatyyppeihin, ellei toisin ole sovittu.
 2. "Ottelu"vetotarjoukset perustuvat turnauksen edistymisen tai turnauksen voiton yleiseen periaatteeseen, riippuen siitä, mihin kilpailun vaiheeseen ottelu viittaa. Seuraavalle kierrokselle etenevää tai turnauksen voittanutta kilpailijaa/joukkuetta pidetään vedon voittajana ottelun kestosta, keskeytyksistä, diskauksista jne. riippumatta. Jotta nämä vedot ovat voimassa, vähintään yksi erä on pelattava loppuun.
 3. "Yli/Alle" ja "Tasoitusveto/handicap"-tarjoukset keskeytetyistä otteluista/tapahtumista, joiden tulos on ratkennut jo ennen keskeytystä ja/tai jos kilpailun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta mainittujen tarjousten kohdalla, ratkaistaan keskeytykseen asti saaduista tuloksista. Tällaisten ratkaisujen laskemisessa tapausten vähimmäismäärää, jota olisi tarvittu tarjouksen luonnolliseen päättämiseen, lisätään tarpeen mukaan riippuen ottelun ennalta sovittujen erien määrästä. Jos tästä laskennasta aiheutuu tilanne, jossa mitkään mahdolliset muutokset eivät voi vaikuttaa tarjouksen tulokseen, tämä ratkaistaan sellaisenaan. Asiaa voidaan tarkastella seuraavien esimerkkien kautta:
  • Esimerkki 1 - Yli/Alle: Keskeytys tapahtuu ottelussa, jossa on ennalta sovittu kolme erää, lukemissa 7-6, 4-4. Tarjoukset: "Pelien kokonaismäärä erässä 2 - 9,5" (tai tuota määrää alhaisemmat rajat) & "Pelien kokonaismäärä ottelussa - 22,5" (tai tuota määrää alhaisemmat rajat) ratkaistaan niin, että "Yli"-vedot voittavat ja "Alle"-vedot häviävät. Korkeammista rajoista lyödyt vedot mitätöidään.
  • Esimerkki 2 - Tasoitusveto/handicap: Keskeytys tapahtuu 3. erän alussa ottelussa, jossa on ennalta sovittu 5 erää, lukemissa 1-1. Vedot +2,5/-2,5 eristä voittavat ja häviävät vastaavasti. Tarjoukset tuota määrää alhaisemmista rajoista mitätöidään.
 4. Kaikki "Tulosveto"- (eli erä- ja pelivedonlyönti), "Parillinen/Pariton"- ja muut tarjoukset, jotka viittaavat ottelun tietyn ajanjakson voittajaan (esim. "Kumpi pelaaja voittaa ensimmäisen erän?") ja "Erä 2 - peli 6: voittaja" edellyttävät, että ottelun asiaankuuluva osa pelataan.
 5. Kaikki tarjoustyypit, joita ei ole eritelty yllä, edellyttävät, että vähintään yksi erä pelataan loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi niiden tarjousten kohdalla, joiden tulos on ratkennut jo ennen keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 6. Nelinpelissä kaikki vedot mitätöidään, jos joku ennalta ilmoitetuista pelaajista vaihtuu.
 7. Kaikki viittaukset "Grand Slam -turnauksiin" perustuvat tietyn kauden turnauksiin, jotka ITF kyseisiksi turnauksiksi määrittää, paikan, päivämäärän tai muista muutoksista riippumatta.
 8. Ellei nimenomaisesti mainita, kaikki Davis Cup -vedot mitätöidään, jos ottelu päätetään pelata muussa muodossa kuin "paras viidestä erästä" (esim. paras kolmesta erästä).
 9. Davis Cupiin liittyvät tarjoukset tarjotaan sillä nimenomaisella olettamuksella, että kyseinen kamppailu muodostaa osan ottelusarjasta (rubbers) seuraavalla mahdollisella kaksinpelin jaksolla, joka yleensä koostuu kahdesta kaksinpelistä jaksoa kohden. Kaikki vedot perutaan niiden otteluiden kohdalla, jotka koskevat ensimmäistä tai toista ottelua (rubber) (yleensä perjantain kaksinpelit), joiden listatut osallistujat ovat vaihtuneet riippumatta siitä, että samat pelaajat saattaisivat kohdata muissa kamppailuissa samalla kierroksella.
 10. Tulokset jotka vaaditaan ”Pro Set”iin kelpaavat vain seuraavista tarjouksista: ”Match”, ”Set Handicap”, ”Set Betting” ja ”Total Sets”. Kaikki muun tyyppiset tarjoukset mitätöidään, paitsi ne joiden lopputulos on jo päätetty.
 11. Niissä tapauksissa kun järjestävä taho käyttää ”Match Tie-Break”:ia ottelun lopputuloksen määrittämiseksi, se lasketaan vain yhdeksi ”peliksi”. (Esim. peli A seuraavin pistein: 6-4 (erä 1), 2-6 (erä 2) ja 10-8 (Match tie-break), päättyy osallistujan/joukkueen A voittoon yhdeksällä (6+2+1) kun taas osallistuja/joukkue B voittaa kymmenellä (4+6+0).

29. Lentopallo

 1. Niin kutsutun "kultaisen erän" aikana saatuja pisteitä ei lasketa mukaan kyseisen ottelun ratkaisussa, poikkeuksena ne vedot jotka koskevat turnauksen kestoa ja turnauksen kokonaispisteitä.
 2. Pelaajiin liittyvät vedot ottelussa/tapahtumassa/turnauksessa perustuvat mahdollisen jatkoajan jälkeiseen tulokseen, ellei toisin mainita.
 3. "Head to Head"- ja "Yli/Alle"-vedot, joihin kuuluu yhden tai useamman pelaajan suoritus ottelussa/tapahtumassa/turnauksessa, ovat voimassa edellyttäen, että kaikki listatut pelaajat osallistuvat otteluun/tapahtumaan/turnaukseen jossakin vaiheessa.
 4. "Yli/Alle"-tarjoukset keskeytetyistä otteluista/tapahtumista, joiden tulos on ratkennut jo ennen keskeytystä ja/tai jos kilpailun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta mainittujen tarjousten kohdalla, ratkaistaan keskeytykseen asti saaduista tuloksista. Tällaisten ratkaisujen laskemisessa tapausten vähimmäismäärää, jota olisi tarvittu tarjouksen luonnolliseen päättämiseen, lisätään tarpeen mukaan riippuen ottelun ennalta sovittujen erien määrästä. Jos tästä laskennasta aiheutuu tilanne, jossa mitkään mahdolliset muutokset eivät voi vaikuttaa tarjouksen tulokseen, tämä ratkaistaan sellaisenaan. Esimerkkejä on tenniksestä kertovassa osiosta.
 5. Kaikki "Tulosveto"-, "Parillinen/Pariton"- ja muut tarjoukset, jotka viittaavat ottelun tietyn ajanjakson voittajaan. Esimerkki: "Kumpi joukkue voittaa 1. erän?" ja "Erä 2 - kilpailu 15 pisteeseen" edellyttävät, että ottelun asiaankuuluva osa pelataan.
 6. Kaikki tarjoustyypit, joita ei ole eritelty yllä, edellyttävät, että vähintään yksi erä pelataan loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi niiden tarjousten kohdalla, joiden tulos on ratkennut jo ennen keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.

30. Talviurheilu

 1. Tämä osio koskee seuraavia lajeja: Alppihiihto, ampumahiihto, maastohiihto, freestyle, yhdistetty, kaukalopikaluistelu, mäkihyppy, lumilautailu & pikaluistelu.
 2. Kilpailutuloksien katsotaan olevan voimassa, jos urheilulajin kattojärjestö on julistanut kilpailun päteväksi asianmukaisessa luokassa. Tämä pätee, jos tapahtumaa lyhennetään, jos esimerkiksi kahden kierroksen/hypyn sijaan on vain yksi, tai tapahtumapaikkaa siirretään.
 3. Jos tapahtuma keskeytetään, kaikki tarjoukset, joiden tulos on päätetty jo ennen keskeytystä ja jos kilpailun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta, ovat voimassa ja ratkaistaan vastaavasti.
 4. Kaikki tarjoukset mitätöidään, jos tapahtuman alkuperäinen/mainittu formaatti muutetaan täysin, kuten mäen koko mäkihypyssä, tyyli maastohiihdossa jne.
 5. 888 pidättää oikeuden soveltaa Tattersallin sääntöä 4 "Ryhmävetojen" (paras X:stä) kohdalla, jos kilpailija ei osallistu tapahtumaan.
 6. Tarjoukset jotka koskevat tiettyä talviurheilutapahtumaa (ei koske olympialaisia, kokonaistuloksia, maailman- tai maanosan mestaruuksia), annetaan aina ajatellen niiden koskevan tuon lajin seuraavaa mahdollista tapahtumaa. Jos ko. kilpailu siirretään ja samalla paikalla pidetään saman lajin kilpailu 72 tunnin sisällä, vedot ovat voimassa ko. kilpailussa. Jos kaksi saman lajin kilpailua on suunniteltu pidettäväksi perjantaina ja lauantaina, ja perjantain kilpailu siirretään lauantaille tai sunnuntaille, perjantain vedot ratkaistaan seuraavan ajoitetun tapahtuman mukaisesti, tässä tapauksessa lauantain mukaisesti. Tapauksissa, joissa on vain yksi suunniteltu tapahtuma kyseisestä tapahtmasta, ja tapahtuma-aikaa siirretään vähemmän kuin 72 tuntia, vedot pysyvät voimassa, ja ne ratkaistaan sen mukaisesti. Jos samanlaista tapahtumaa ei järjestetä 72 tunnin jakson jälkeen alkuperäisestä ajankohdasta laskettuna, vedot mitätöidään.
 7. ”Head to Head” – tilanteessa kahden tai useamman kilpailijan kesken vähintään yhden vedossa mukanaolevan kilpailijan on saatava hyväksytty lopputulos jotta veto on voimassa. Tämä ei koske murtomaahiihdon sprinttiä jossa on osallistujia karsivia osakilpailuja tai mäkihyppyä. Näissä tapauksissa, tulos perustuu virallisiin tulostaulukoihin jos kukaan vedon kohteista pääsee kisan loppuun asti.

31. Muut (Non-Sport/erikoislajit)

 1. Tässä osiossa mainitut ehdot viittaavat kaikkiin sellaisiin tarjouksiin, joita ei voisi kohtuudella luokitella eri urheilukategorioihin (esim. tv-ohjelmat, politiikka, palkinnot, kauneuskilpailut, viihde ja vastaavat). Soveltuvin osin, ja ellei tässä osiossa tai tarjouksessa toisin mainita, näiden tarjousten ratkaisut perustuvat 888-sääntöihin "Section B, Para 5" mukaisesti.
 2. Jollei alla tai vetotarjouksen yhteydessä toisin mainita, kaikki tämän osion alaiset vedot ovat voimassa kunnes tulos on virallisesti julkistettu, riippumatta mahdollisista viivästyksistä julkistamisessa, ylimääräisistä äänestyskierroksista jne., joita vaaditaan tuloksen ratkaisemiseksi.
 3. Kaikki avoimet tarjoukset liittyen osallistujiin, jotka ovat vetäytyneet/on häädetty tv-ohjelmista (joko vapaaehtoisesti tai järjestäjän päätöksen vuoksi), häviävät. Jos sama osallistuja osallistuu uudelleen samaan kilpailuun myöhemmin, häntä pidetään uutena kilpailijana, joten edelliset vedot ratkaistaan hävinneiksi.
 4. Kilpailijan poistamiseen viittaavat vedot ovat voimassa vain seuraavassa aikataulun mukaisessa ohjelmassa. Kaikki muutokset häätömenetelmiin, ohjelman aikana karsiutuneiden osallistujien määrään ja/tai kokoonpanoon tai muihin tekijöihin, joita ei voitu kohtuudella odottaa, johtavat "seuraavaan häätöön" tai "seuraavaan karsiutumiseen" viittaavien vetojen mitätöimiseen.
 5. Jos ohjelma lopetetaan ennen kuin virallista voittajaa on julkistettu, vedot ratkaistaan tasapelinä niiden kilpailijoiden välillä, jotka eivät ole karsiutuneet. Voittaja-/Sijavedot niistä kilpailijoista, jotka ovat jo karsiutuneet, häviävät.

32. Urheilulajikohtaiset rajoitukset

 1. Kuten kohdassa "Osio A, kappale 4,1" mainitaan, 888 pidättää oikeuden rajoittaa nettovoittoa (voitto panoksen vähentämisen jälkeen) minkä tahansa yhden tilinomistajan tai yhteistyötä tekevän asiakasryhmän tekemän vedon tai vetoyhdistelmän kohdalla.
 2. Ellei muuta nimenomaisesti sovita, alla olevien rajojen ylittäviä voittoja ei huomioida.
 3. Voitot vaihtelevat urheilulajin, kilpailutyypin ja vetotarjouksen tyypin mukaan. Jos veto sisältää yhdistelmän eri urheilulajeista/kategorioista/otteluista ja/tai tarjoustyypeistä, voitto jaetaan yhdistelmän alimman tason mukaisesti alla kuvatulla tavalla.
  1. Jalkapallo:
   1. 250 000 € rajaa sovelletaan kaikkiin kilpailuun/otteluun liittyviin tarjouksiin, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. Kansainväliset miesten turnaukset, kuten olympialaiset, maailmanmestaruus- tai mantereenmestaruuskilpailut, joita hallinnoi FIFA tai UEFA, karsintavaiheet mukaan lukien;
    2. Kansainväliset miesten seuraturnaukset, joita hallinnoi FIFA tai UEFA, karsintavaiheet mukaan lukien;
    3. Kaikki kansalliset miesten kärkitason liigat seuraavissa maissa: Tanska, Englanti, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Norja, Skotlanti, Ruotsi ja Espanja;
    4. Kaikki miesten tärkeimmät kansalliset cupit seuraavissa maissa: Tanska, Englanti, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Norja, Skotlanti, Ruotsi ja Espanja.
    100 000 € raja koskee kaikkia kilpailu-/ottelukohtaisia tarjouksia, jotka kuuluvat seuraaviin kategorioihin
    1. Kaikki muut kansainväliset turnaukset;
    2. Kaikki muut kansainväliset seuraturnaukset;
    3. Korkeimman tason kansalliset liigat kaikissa muissa maissa;
    4. Tärkeimmät kansalliset cupit kaikissa muissa maissa;
    5. Kaikki 2. tason miesten kansalliset liigat seuraavissa maissa: Tanska, Englanti, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Norja, Skotlanti, Ruotsi ja Espanja;
    6. Kaikki FIFA:n sääntelemät kansainväliset ystävyysottelut.
    50 000 € raja koskee kaikkia muita jalkapallon kilpailu-/ottelukohtaisia tarjouksia, lukuun ottamatta rantajalkapalloa ja futsalia.
   2. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin (mukaan lukien keltaiset/punaiset kortit), siirtoihin, managereihin, rangaistustoimenpiteisiin, kulmapotkuihin, laukauksiin maalia kohti ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä kilpailun/ottelun lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  2. Koripallo
   1. 100 000 € raja koskee kaikkia kilpailu-/ottelukohtaisia tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. Kansainväliset turnaukset, Euro-liiga ja NBA.
   2. 50 000 € raja koskee kaikkia muita koripallon kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia.
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  3. Jääkiekko
   1. 100 000 € raja koskee kaikkia kilpailu-/ottelukohtaisia tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. Kansainväliset miesten turnaukset ja NHL.
    2. Kaikki korkeimman tason miesten kansalliset liigat seuraavissa maissa: Suomi ja Ruotsi.
   2. 50 000 € raja koskee kaikkia muita jääkiekon kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia.
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  4. Käsipallo
   1. 100 000 € raja koskee kaikkia otteluihin liittyviä tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. Kansainväliset miesten turnaukset, kuten olympialaiset, maailmanmestaruus- tai mantereenmestaruuskilpailut, jotia IHF hallinnoi
   2. 25 000 € raja koskee kaikkia muita käsipallon kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia.
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  5. Lentopallo
   1. 100 000 € raja koskee kaikkia otteluihin liittyviä tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. Kansainväliset miesten turnaukset, kuten olympialaiset, maailmanmestaruus- tai mantereenmestaruuskilpailut, joita FIVB hallinnoi.
   2. 25 000 € raja koskee kaikkia muita lentopallon kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia.
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  6. Tennis
   1. 150 000 € raja koskee kaikkia otteluihin liittyviä tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. Grand Slam -turnaukset 3. kierrokselta eteenpäin.
   2. 75 000 € raja koskee kaikkia kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. ATP- ja WTA-turnaukset neljännesvälieristä eteenpäin.
    2. 40 000 € raja koskee kaikkia muita kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia.
  7. Amerikkalainen jalkapallo ja baseball
   1. 100 000 € raja koskee kaikkia otteluihin liittyviä tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. NFL ja MLB.
   2. 25 000 € raja koskee kaikkia muita amerikkalaisen jalkapallon tai baseballin kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia.
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  8. Australialainen jalkapallo
   1. 100 000 € raja koskee kaikkia otteluihin liittyviä tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. AFL.
   2. 25 000 € raja koskee kaikkia muita australialaisen jalkapallon kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia.
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  9. Kriketti
   1. 100 000 € raja koskee kaikkia otteluihin liittyviä tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. Kansainväliset ottelut ja kotimaan kärkiliigat.
   2. 50 000 € raja koskee kaikkia muita kriketin kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia.
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  10. Darts
   1. 100 000 € raja koskee kaikkia otteluihin liittyviä tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. Kaikki Isossa-Britanniassa televisioidut tapahtumat.
   2. 50 000 € raja koskee kaikkia muita darts-kilpailuihin/-otteluihin liittyviä tarjouksia.
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  11. Golf
   1. 100 000 € raja koskee kaikkia otteluihin liittyviä tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. Majors, WGC, PGA, Euroopan ja LPGA Tour -tapahtumat; Ryder ja Solheim Cup.
   2. 25 000 € raja koskee kaikkia muita golfin kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia.
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  12. Rugby League
   1. 100 000 € raja koskee kaikkia kilpailuun/otteluun liittyviä tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. Kansainväliset RLIF:n hallinnoimat miesten ottelut, Ison-Britannian kotimaan kärkiliigat ja NRL.
   2. 50 000 € raja koskee kaikkia muita Rugby Leaguen kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia.
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  13. Rugby Union
   1. 100 000 € raja koskee kaikkia kilpailuun/otteluun liittyviä tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. Kansainväliset ottelut, kotimaan kärkiliigat Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Isossa-Britanniassa, joita IRB hallinnoi.
   2. 50 000 € raja koskee kaikkia muita Rugby Unionin kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia.
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  14. Snooker
   1. 100 000 € raja koskee kaikkia otteluihin liittyviä tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. Kaikki Isossa-Britanniassa televisioidut tapahtumat.
   2. 50 000 € raja koskee kaikkia muita snookerin kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia.
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  15. Moottoriurheilu
   1. 50 000 € raja koskee kaikkia otteluihin liittyviä tarjouksia, jotka kuuluvat johonkin seuraavista kategorioista:
    1. Formula 1, MotoGP, Moto 2 ja Moto 3.
   2. 25 000 € raja koskee kaikkia muita moottoriurheilun kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia.
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  16. Muut urheilulajit
   1. 40 000 € raja koskee kaikkia seuraavien urheilulajien kilpailuihin tai otteluihin liittyviä tarjouksia: Yleisurheilu, jääpallo, eSports, nyrkkeily, pyöräily, ravit ja talviurheilu.
   2. 25 000 € raja koskee kaikkien muiden urheilulajien kilpailuihin/otteluihin liittyviä tarjouksia./li>
   3. PR- ja uutuusvetoina pidetään kaikkia vetoja, jotka liittyvät pelaajiin, siirtoihin, managereihin, kurinpitotoimiin ja muihin tarjouksiin, jotka eivät ole ratkaisevia päätettäessä ottelun/liigan/turnauksen lopputulosta, ja niihin pätevät samat rajoitukset.
  17. Ei urheiluun liittyvä, pokeri, PR- ja uutuusvedot
   1. 10 000 € raja koskee kaikkia tähän kategoriaan liittyviä tarjouksia. Niihin sisältyvät myös urheiluun liittyvät tarjoukset kuten pelaajavaihdot, seuraava manageri jne.

33. Sekalaiset taistelulajit

 1. Nyrkkeilyn yleisiä käyttöehtoja sovelletaan mahdollisuuksien mukaan.

34. Snooker

 1. Kaikki vedot pysyvät voimassa kunhan ottelu/ tarjous on pelattu turnauksen annettujen rajojen sisällä, jos muista järjestelyistä ei ole sovittu.
 2. Ottelua koskevat vedonlyöntitarjoukset perustuvat turnauksen yleiseen kulkuun tai turnauksen voittoon, riippuen siitä mihin vaiheeseen kilpailua ottelu viittaa. Pelaajaa joka jatkaa seuraavalle kierrokselle, tai voittaa turnauksen, pidetään voittajana riippumatta ottelun kestosta, diskauksista ym. Nämä vedot vaativat ainakin yhden kokonaan pelatun framen ollakseen voimassa.
 3. ”Yli/tai alle” tarjousten tulokset peleistä jotka jostain syystä keskeytyvät, päätetään sen mukaan mikä tilanne on ennen keskeytystä ja/tai jos pelin jatkaminen ei voi tuottaa eri tulosta tarjouksille, ratkaistaan tulos pelitilanteen mukaan ennen keskeytystä. Laskennassa käytetään minimimääriä pelitapahtumia jotka tarvittaisiin pelin loppuun saattamiseksi. Tämä lisätään tarvittaessa riippuen ottelun sovittujen freimien määrästä. Jos tämä laskelma tuottaa tilanteen, missä mikään tilanne ei voi vaikuttaa tulokseen, tämä ratkaistaan sellaisena.Katso esimerkit Tennis-osiosta.
 4. ”Handicap” tarjoukset vaativat kaikkien suunniteltujen framien loppuun saattamista jotta vedot pysyvät voimassa, lukuun ottamatta niitä, joiden tulos on jo määritelty ennen keskeytystä. Ks. tennis-osion esimerkit.
 5. Kaikki ”Correct score, ”parillinen/pariton” ja ne tarjoukset jotka koskevat tietyn ottelun osan voittajaa (esim. pelaaja joka voittaa ensimmäisen erän, tai pelaaja joka saa ensin X määrän frameja) vaativat tietyn ottelun osan suorittamista loppuun.
 6. Kaikki ne tarjoukset, joita ei luetella yllä, vaativat vähintään yhden framin loppuun viemistä jotta vedot ovat voimassa, lukuun ottamatta niitä tarjouksia joiden tulokset on jo päätetty ennen keskeytystä tai niitä ei mikään pelitapahtuma voisi enää muuttaa.

35. Darts

 1. Kaikki vedot pysyvät voimassa kunhan ottelu/ tarjous on pelattu turnauksen annettujen rajojen sisällä, jos muista järjestelyistä ei ole sovittu.
 2. Ottelua koskevat vedonlyöntitarjoukset perustuvat turnauksen yleiseen kulkuun tai turnauksen voittoon, riippuen siitä mihin vaiheeseen kilpailua ottelu viittaa. Pelaajaa joka jatkaa seuraavalle kierrokselle, tai voittaa turnauksen, pidetään voittajana riippumatta ottelun kestosta, diskauksista ym. Nämä vedot vaativat ainakin yhden kokonaan pelatun erän ollakseen voimassa.
 3. ”Yli/tai alle” tarjousten tulokset peleistä jotka jostain syystä keskeytyvät, päätetään sen mukaan mikä tilanne on ennen keskeytystä ja/tai jos pelin jatkaminen ei voi tuottaa eri tulosta tarjouksille, ratkaistaan tulos pelitilanteen mukaan ennen keskeytystä. Laskennassa käytetään minimimääriä pelitapahtumia jotka tarvittaisiin pelin loppuun saattamiseksi. Tämä lisätään tarvittaessa riippuen ottelun sovittujen legien määrästä. Jos tämä laskelma tuottaa tilanteen, missä mikään tilanne ei voi vaikuttaa tulokseen, tämä ratkaistaan sellaisena.Katso esimerkit Tennis-osiosta.
 4. ”Handicap” tarjoukset vaativat kaikkien suunniteltujen framien loppuun saattamista jotta vedot pysyvät voimassa, lukuun ottamatta niitä, joiden tulos on jo määritelty ennen keskeytystä. Ks. tennis-osion esimerkit.
 5. Kaikki ”Correct score, ”parillinen/pariton” ja ne tarjoukset jotka koskevat tietyn ottelun osan voittajaa (esim. pelaaja joka voittaa ensimmäisen erän, tai pelaaja joka saa ensin X määrän eriä) vaativat tietyn ottelun osan suorittamista loppuun.
 6. Kaikki ne tarjoukset, joita ei luetella yllä, vaativat vähintään yhden erän loppuun viemistä jotta vedot ovat voimassa, lukuun ottamatta niitä tarjouksia joiden tulokset on jo päätetty ennen keskeytystä tai niitä ei mikään pelitapahtuma voisi enää muuttaa.

D: Racing

1. Hevoskilpailut

 1. Hevoskilpailujen yleissäännöt
  1. Kaikki tässä osiossa mainitut ehdot koskevat ainoastaan hevoskilpailuja, ja ne ovat etusijalla muihin sääntöihin tai ehtoihin nähden.
  2. Kaikkia vetoja käsitellään Tattersall-vedonlyöntisääntöjen mukaisesti, kuten kuvataan sivustolla http://www.tattersallscommittee.co.uk/. Näitä sääntöjä käytetään vetojen ratkaisemisessa, mikäli tämän osion säännöt eivät kata tapahtunutta.
  3. Ratkaisut perustuvat viralliseen tulokseen, joka annetaan "Weigh In" -toimituksen aikana. Mitään kyseisen tuloksen julkistamisen jälkeen tapahtunutta muutosta ei oteta huomioon.
  4. Kaikki vedot, poikkeuksena "Ante Post -vedonlyönti", käsitetään mitätöidyiksi, mikäli kilpailu keskeytetään tai mitätöidään. Jos kilpailua lykätään myöhemmäksi päiväksi ja "viimeiset ilmoitukset" pysyvät voimassa, kaikki vedot pysyvät voimassa, mikäli kyseisen kilpailun tapahtumapaikkaa ei muuteta. Sellaisissa muissa tapauksissa kaikki vedot mitätöidään.
  5. Kaikki vetotarjouksen yhteydessä ilmoitetut aloitusajat viittaavat kilpailun viralliseen aikatauluun paikallisessa ajassa. Mikäli hevoskilpailujen säännöissä ei toisin mainita, kaikki vedot pysyvät voimassa kilpailun aloitusaikaan tehdyistä muutoksista riippumatta.
  6. Varaslähdön tai muun, kilpailun uusintalähtöön johtavan tapahtuman yhteydessä kilpailun ei katsota olevan "valmiina lähtölaukaukseen". Sellaisessa tapauksessa panokset palautetaan valinnoista, jotka eivät osallistu uusintalähtöön. Kaikki palautukset jäljellä oleviin valintoihin kuuluvat Tattersalls-säännön 4 alaisuuteen. Uusintalähtöön osallistuvien juoksijoiden lukumäärä määrittää "sijoitus"ehdot. Tavalliset Ante Post -säännöt koskevat kuitenkin Ante Post -vetoja.
  7. Jos kilpailu julistetaan "ei-kilpailuksi" ja uusintalähtö suoritetaan, kaikki uusintalähtöön osallistuvien hevosien vedot pysyvät voimassa. "Ei-kilpailua"-tarjouksen kerroin pysyy voimassa uusintalähdön kilpailussa, mikäli ei-juoksijaa ei ole, missä tapauksessa kaikki vedot ratkaistaan Tattersalls-säännön 4 mukaan.
  8. Vedot hevosista, jotka joko kieltäytyvät tulemasta ulos aloitustallista tai muuten kieltäytyvät aloittamasta National Hunt -kilpailua, ratkaistaan virallisen lähettäjän julistuksen mukaan. Jos virallinen lähettäjä katsoo hevosen olevan juoksija, kyseisen hevosen vedot katsotaan hävinneiksi.
  9. Kilpailu käsitetään "luovutusvoitoksi", kun vain yksi hevonen osallistuu kilpailuun.
  10. "Luovutusvoitot" ja mitätöidyt kilpailut lasketaan kilpailuiksi, mutta kaikki niihin liittyvät valinnat käsitellään ei-juoksijana.
 2. Voittovedonlyönti ja ”Each-way” vedonlyönti
  1. "Voittaja" veto on yksi panos valitulle valinnalle, joka huomioidaan voittaneeksi vain, jos valittu hevonen voittaa kilpailun.
  2. ”Each-way” veto (EW) viittaa vetoon, jossa valinnan täytyy joko voittaa tai muuten sijoittua voittoehtojen mukaisesti. Veto jaetaan kahteen yhtä suuren panoksen käsittävään osaan ("voittaja"-osaan ja "sijoitus" osaan): näin ollen 1 € EW-veto maksaa yhteensä 2 €.
  3. Kaikki ”Each-way” vedot käsitellään aloituskertoimen (Starting Price, S.P.) sijoitusehtojen mukaan. Näin ollen sijoitusehdot (1/4, 1/5 ja maksettujen sijoitusten lukumäärä) määritetään hevosen lähtövalmiiksi tulemisen mukaan, eikä julistettujen kilpailijoiden lukumäärän mukaan vedon asettamisaikana.
  4. Seuraavassa ”Each-way” vedonlyönnin ehdot:
   1. Tasoituskilpailut:
    2-4 juoksijaa = Vain voitto
    5-7 juoksijaa = 1/4 todennäköisyys 1, 2
    8-11 juoksijaa = 1/5 todennäköisyys 1, 2, 3
    12-15 juoksijaa = 1/4 todennäköisyys 1, 2, 3
    vähintään 16 juoksijaa = 1/4 todennäköisyys 1, 2, 3, 4
   2. Ei-tasoituskilpailut:
    2-4 juoksijaa = Vain voitto
    5-7 juoksijaa = 1/4 todennäköisyys 1, 2
    vähintään 8 juoksijaa = 1/5 todennäköisyys 1, 2, 3
  5. Kaikki ”Each-way” tuplat, triplat jne. ratkaistaan voitto-osuus voiton mukaan, sijoitus-osuus sijoituksen mukaan.
  6. "Vedonlyönti ilman" viittaa mahdollisuuteen vedonlyöntiin siitä, pystyykö tietty hevonen saavuttamaan tietyn sijoituksen (voitto tai sija), mikäli luettelon hevoset on poistettu virallisten tulosten laskelmista.
  7. ”Each-way” ehdot "vedonlyönti ilman" -kohteille perustuvat varsinaisesti kilpailuun osallistuneiden juoksijoiden lukumäärään, kun luettelon hevoset on poistettu juoksijoiden kokonaismäärästä.
  8. Tattersalls-säännön 4 vähennykset koskevat "vedonlyönti ilman" -kohteiden ei-juoksijoita.
 3. Kertoimet - aikainen, taulu ja aloitus
  1. Voidaan valita kahdesta (2) kerroin vaihtoehdosta: kerroin asettamisen aikana tai muutoin aloitus kerroin (SP). SP viittaa valinnan kertoimiin kilpailun alkaessa. Jos vedonlyönti tulee saataville kilpailun aikana, SP lasketaan perustuen valinnan viimeisiin saatavilla oleviin kertoimiin. On huomioitava, että SP ei ole saatavilla Ante Post -vedonlyönnissä (AP).
  2. Aikaiset kertoimet (Early Prices, EP) ovat kertoimia, jotka tarjotaan tapahtumapäivänä. Nämä tarjotaan yleensä tapahtumapäivänä alkaen klo 8 - 10 aina 15 minuuttia kilpailun alkamiseen asti. On mahdollista (esimerkiksi lauantaikilpailuissa ja suuremmissa tapahtumissa), että viimeisten ilmoitusten jälkeen EP tarjotaan yllä mainitusta aikataulusta poiketen.
  3. Vaihtoehdot SP:lle, taulukertoimet (Board Prices, BP) tai teollisuuden kertoimet (Industry Prices, IP) näytetään yleensä noin 15 minuuttia ennen kilpailua.
  4. Kaikki vedot, SP:llä asetettuja lukuun ottamatta, ratkaistaan perustuen kertoimeen, joka otettiin vedon asettamisen aikaan, ja niitä koskevat myös kaikki muut tässä osiossa ilmoitetut säännöt.
  5. Panokset, jotka asetetaan EP- ja BP-kertoimella, palautetaan, jos hevonen vetäytyy kilpailusta "not under orders". Samassa kilpailussa olevien hevosten kertoimia koskevat tilanteen mukaan Tattersalls säännön 4(c) vähennykset.
  6. Vetäytyminen johtaa uuden kohteen muodostumiseen. Kaikki EP- tai BP-kertoimella ennen uutta kohdetta otetut vedot kuuluvat tilanteen mukaan Tattersalls-säännön 4(c) vähennyksiin.
  7. Vetoja hyväksytään kilpailuissa, joissa on vähintään kaksi (2) juoksijaa nimetyissä valinnoissa nykyisessä "Taulu/Näytä kertoimet"-kohdassa, kuten virallinen tietopalvelu (PA) on palvelullemme lähettänyt.
  8. Mikäli on lähetetty virheellinen kerroin, kaikki väärien kertoimien vedot mitätöidään ja panokset palautetaan.
  9. Mikäli Tattersalls-sääntö 4 on voimassa hevosen vetäytymistä koskien, uusia vetoja ei oteta "Taulu/Näytä kerroin" -kohdassa, kunnes uusi kohde on muodostettu.
  10. "Price Boost"-, "Knockout"- ja muilla vastaavilla tunnuksilla tarjottuja hevosia koskevat myös säännön 4 vähennykset, mikäli kilpailussa on sitä koskeva ei-juoksija.
  11. Kaikki viittaukset aikatauluihin, kertoimien saatavuuteen jne. ovat viitteellisiä, eivät sitovia. 888 pidättää oikeuden muokata kyseisiä aikatauluja, kertoimia sekä keskeyttää minkä tahansa kilpailun tai vetovaihtoehdon täysin oman harkintansa mukaan.
 4. Nimetön suosikki -vedonlyönti
  "Nimetön suosikki" (fav) ja "Nimetön toinen suosikki" (2fav) viittaavat valintoihin, jotka määritetään seuraavasti:
  1. SP-kertoimissa pienimmällä kertoimella annettu hevonen käsitetään "nimettömänä suosikkina".
  2. Mikäli SP näyttää kaksi hevosta pienimmällä kertoimella, matalimman kilpailukortin numeron omaava hevonen on "nimetön suosikki".
  3. Mikäli hevonen vetäytyy "not under orders", mutta on edelleen SP:n mukaan suosikki, hevonen käsitetään ei-juoksijana.
  4. "Luovutusvoiton" sattuessa kohteen näytön jälkeen kaikki vedot mitätöidään.
 5. Tattersalls-sääntö 4
  1. Tattersalls-sääntö 4 koskee tapauksia, joissa hevonen vetäytyy ennen lähtölaukausta tai lähettäjä katsoo virallisesti, ettei hevonen osallistunut kilpailuun.
  2. Tattersalls-sääntö 4 vähentää voittovedoista tietyn arvon, jolla kompensoidaan hevosen vetäytyminen tietystä kilpailusta. Vähennyksen koko määräytyy kertoimien mukaan (Aikainen tai Taulu/Näytä), jotka hevosella oli vetäytymisensä hetkellä.
  3. Jäljellä olevien hevosten kertoimien vähennykset perustuvat seuraavaan:
   Desimaalikertoimet Murtolukukertoimet Nettovähennykset
   1,12 tai alle 1/9 tai lyhempi 90%
   1,13 - 1,19 1/8 - 2/11 85%
   1,20 - 1,27 1/5 - 1/4 80%
   1,28 - 1,33 7/25 - 8/25 75%
   1,34 - 1,44 1/3 - 11/25 70%
   1,45 - 1,57 4/9 - 14/25 65%
   1,58 - 1,66 4/7 - 13/20 60%
   1,67 - 1,83 4/6 - 4/5 55%
   1,84 - 1,99 5/6 - 49-50 50%
   2,00 - 2,24 Parilliset - 31/25 45%
   2,25 - 2,59 5/4 - 39/25 40%
   2,60 - 2,79 8/5 - 7/4 35%
   2,80 - 3,39 9/5 - 23/10 30%
   3,40 - 4,19 12/5 - 3/1 25%
   4,20 - 5,40 16/5 - 22/5 20%
   5,50 - 6,99 9/2 - 23/4 15%
   7,00 - 10,99 6/1 - 9/1 10%
   11,00 ja korkeampi 10/1 ja korkeampi Ei vähennystä
  4. Taulukot, joihin viitataan yllä, sisältävät sekä desimaali- että murtolukumuodossa olevia kertoimia. Mikäli murtolukukertoimet eivät kata niitä vastaavia desimaalivaihtoehtoja, 888 pidättää oikeuden soveltaa Tattersalls-säännön 4 vähennyksiä desimaalitaulukon perusteella.
  5. Tattersalls-säännön 4 soveltaminen EP-kertoimella asetettuihin vetoihin perustuu vetäytyneen hevosen EP-kertoimeen vedon asettamishetkellä riippumatta kertoimista hevosen vetäytymisen hetkellä.
  6. Mikäli kilpailussa on useampi kuin yksi vetäytyminen, käytetään suurinta mahdollista vähennystä, 90 c / 1 €.
  7. Jos kilpailu julistetaan ”juoksemattomaksi” ja uudelleenjuoksu järjestetään, kaikki vedot ovat voimassa uudelleenjuoksuun osallistuville hevosille. ”Juoksemattoman” kilpailun palkinnot ovat voimassa uudenneenluoksukisassa, osallistumattomat pois lukien, jolloin sovelletaan Tattersalls sääntöä 4.
 6. Ante Post -vedonlyönti
  1. Jotta veto käsitellään Ante Post -vetona (AP), se täytyy asettaa ennen yön yli ilmoitusvaihetta. AP-vedot pysyvät voimassa jos kisa on juostu 14 päivän sisällä siitä kun se on alun perin ilmoitettu, kunhan kisan olosuhteet pysyvät muuttumattomina. Eli kisa tulee juosta samalla radalla, samanmittaisena ja siinä ei ole uusia osanottajia. Jos nämä kaikki vaatimukset eivät toteudu, vedot mitätöidään.
  2. AP-panoksia ei palauteta osallistumattomista hevosista, eikä Tattersalls-sääntö 4 ole voimassa, ellei nimenomaisesti niin mainita.
  3. Mikäli vähintään yksi seuraavista tapahtuu, kaikki AP-vedot julistetaan mitätöidyiksi:
   1. Kilpailu keskeytetään;
   2. Kilpailu mitätöidään virallisesti;
   3. Kilpailuolosuhteet ovat muuttuneet vetojen asettamisen jälkeen (kuten Tattersalls-säännöissä kuvattu);
   4. Hevonen äänestetään ulos Jockey Clubin kilpailusääntöjen alaisuudessa;
   5. Tapahtumapaikka tai juoksupinta on muuttunut (esim. nurmesta irtomaahan/jokasäähän tai päinvastoin);
   6. Kilpailuun osallistuminen avataan uudelleen.
  4. Yllä mainittujen tapahtumien lisäksi kaikki AP-vedot katsotaan voimassa oleviksi, mikäli vetoon liittyvä kilpailu suoritetaan 14 vuorokauden kuluessa alkuperäisestä aikataulusta, mikäli kilpailun olosuhteet pysyvät muuttumattomina. Nämä olosuhteet sisältävät uudelleenajoitetun kisan juoksemisen samalla radalla, joka on saman pituinen ja jossa ei ole ollut mahdollisuutta ottaa mukaan uusia kilpailijoita. Jos edelliset ehdot evät täyty osittain tai kokonaan, AP-vedot julistetaan mitättömiksi.
  5. AP-vedot ratkaistaan niiden hyväksymisajan mukaisen kertoimen ja sijoitusehtojen mukaan. Mikäli veto hyväksytään virheellisillä kertoimilla tai sijoitusehdoilla, 888 pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan mitätöidä vedon, jolloin panokset palautetaan.
 7. – cast-vedonlyönti
  1. Forecast- ja Tricast-vedonlyönti – Yleissäännöt
   1. Forecast-vedot ovat saatavilla ja hyväksytään kilpailuihin, joissa on vähintään 3 juoksijaa.
   2. Tricast-vetoja hyväksytään kilpailuissa, joissa ilmoitetaan virallinen tietokoneistettu Tricast voitto-osuus.
   3. Mikäli voitto-osuutta ei ole ilmoitettu, vedot käsitetään suorana tietokone-ennusteena ensimmäiseksi ja toiseksi pääseville, ja kolmas jätetään huomioimatta.
   4. Forecast-vedot ratkaistaan tietokoneen SP-kertoimen suoran ennusteen mukaan. Mikäli Forecast SP -palautusta ei jostain syystä anneta, vedot mitätöidään.
   5. Forecast-vedot tulee aina nimetä. Nimettömien suosikkien vetoja ei hyväksytä, ja mikäli sellainen otetaan vahingossa, se mitätöidään.
   6. Panokset hyvitetään, mikäli Forecast- ja Tricast-vedoissa on ei-juoksija.
  2. Suora Forecast
   Suora Forecast saadaan, kun on mahdollista lyödä vetoa ensimmäiseksi ja toiseksi tulleiden hevosten tarkasta sijoitusjärjestyksestä kilpailussa.
  3. Käänteinen Forecast
   Käänteinen Forecast saadaan, kun on mahdollista lyödä vetoa kilpailun ensimmäiseksi ja toiseksi tulleesta hevosesta niiden sijoitusjärjestyksestä riippumatta. Kyseisen vedon kerroin on kaksi kertaa suoran Forecastin kerroin, koska kyseinen veto voidaan käsittää kahtena suoran Forecastin vetona.
  4. Yhdistelmä Forecast
   Yhdistelmä Forecast on saatavilla, kun voidaan valita 3 tai useampi valintaa tietyssä kilpailussa. Veto käsitetään voittavaksi, kun valituista hevosista 2 pääsee ensimmäiselle ja toiselle sijalle järjestyksestä riippumatta.
  5. Tricast
   Tricast saadaan, kun on mahdollista lyödä vetoa ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi tulleiden hevosten tarkasta sijoitusjärjestyksestä kilpailussa.
  6. Yhdistelmä-Tricast
   Yhdistelmä-tricast saadaan, kun on mahdollista lyödä vetoa kilpailun ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi tulleesta hevosesta niiden sijoitusjärjestyksestä riippumatta.
 8. "Vain sijoitus" -vedonlyönti
  888 pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan tarjota "vain sijoitus" -kohteen tietyissä kilpailuissa. Kyseiset vedot ratkaistaan samalla tavalla kuin "molemman suuntaisen" vedon "sijoitus"osuus.
  1. Mikäli hevonen vetäytyy "not under orders", kaikki kyseiselle hevoselle asetetut panokset palautetaan. Alla olevien säännön 4 taulukoiden mukaiset vähennykset ovat voimassa. Kyseiset vähennykset perustuvat "vain sijoitus" -kertoimeen vetäytymishetkellä ja koskevat "vain sijoitus" -kohdetta.
  2. Maksettujen sijoitusten lukumäärä määräytyy kilpailupäivän ilmoitusten mukaan. Mikäli sijoitusten lukumäärä vähenee, koska juoksijoiden määrä on vähentynyt, "vain sijoitus" -vetojen tarkoituksiin maksettujen sijoitusten lukumäärä pysyy muuttumattomana. Mikäli juoksijoiden lukumäärä on kuitenkin sama tai pienempi kuin tarjottujen sijoitusten määrä, kyseisen kohteen vedot mitätöidään ja panokset palautetaan.
  3. Jäljellä olevien hevosten kertoimien vähennykset perustuvat seuraavaan:
   Desimaalikertoimet Murtolukukertoimet Nettovähennykset 2. sijoittuneelle Nettovähennykset 3. sijoittuneelle Nettovähennykset 4. (tai huonommaksi) sijoittuneelle
   1,12 tai alle 1/9 tai lyhempi 45% 30% 20%
   1,13 - 1,19 1/8 - 2/11 40% 30% 20%
   1,20 - 1,27 1/5 - 1/4 40% 25% 20%
   1,28 - 1,33 7/25 - 8/25 35% 25% 20%
   1,34 - 1,44 1/3 - 11/25 35% 25% 15%
   1,45 - 1,57 4/9 - 14/25 30% 20% 15%
   1,58 - 1,66 4/7 - 13/20 30% 20% 15%
   1,67 - 1,83 4/6 - 4/5 25% 20% 15%
   1,84 - 1,99 5/6 - 49/50 25% 15% 10%
   2,00 - 2,24 Parilliset - 31/25 20% 15% 10%
   2,25 - 2,59 5/4 - 39/25 20% 15% 10%
   2,60 - 2,79 8/5 - 7/4 15% 10% 10%
   2,80 - 3,39 9/5 - 23/10 15% 10% 0%
   3,40 - 4,19 12/5 - 3/1 10% 10% 0%
   4,20 - 5,19 16/5 - 4/1 10% 0% 0%
   5,20 ja korkeampi 21/5 ja korkeampi Ei vähennystä Ei vähennystä Ei vähennystä
 9. Taulukot, joihin viitataan yllä, sisältävät sekä desimaali- että murtolukumuodossa olevia kertoimia. Mikäli murtolukukertoimet eivät kata niitä vastaavia desimaalivaihtoehtoja, 888 pidättää oikeuden soveltaa 4 vähennystä desimaalitaulukon perusteella.
 1. Erikoisvedot
  1. Jockey-vedot
   Jockey-vedoissa on mahdollista lyödä vetoa siitä, että nimetty jockey ratsastaa hevosilla, jotka joko voittavat tai sijoittuvat määrätyssä määrässä kilpailuja tietylle sijalle.
   1. Mikäli jockeyllä, jonka on määrä ratsastaa enintään 3 kilpailua, on yksi ei-juoksija, Jockey Accumulator -kohde mitätöidään. Kyseinen ehto on voimassa, ellei tarjouksia voida ratkaista ei-juoksijan kilpailun tuloksesta riippumatta. Siinä tapauksessa vedot ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
   2. Jockey Accumulator -kohteet, joissa jockeyn on määrä ratsastaa vähintään 4 kilpailua, pysyvät voimassa, ellei jockeyllä ole vähintään 2 ei-juoksijaa. Siinä tapauksessa kyseisen kohteen vedot mitätöidään. Kyseinen ehto on voimassa, ellei tarjouksia voida ratkaista ei-juoksijan kilpailun tuloksesta riippumatta. Siinä tapauksessa vedot ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
   3. "Sijoitus"-kohteet ratkaistaan kutakin kilpailua koskevien sijoitus-ehtojen mukaisesti.
   4. Muiden Jockey-erikoisvetojen kertoimet, "Jockey Accumulator" -vetoja lukuun ottamatta, edellyttävät, että jockey voittaa (tai sijoittuu, mikäli sovellettavissa) kaikki luettelon kilpailut.
   5. Tiettyjä kilpailuja koskevien jockey-erikoisvetojen ei-juoksijoiden kohdalla vedot mitätöidään.
   6. Jockey Specialsit perustuvat vain jockeyn varattuihin ajoihin. Jos jockey saa lisäajoja tapahtuman aikana, näitä EI huomioida vedonlyöntitarkoituksessa.
  2. Cross Card Jockey -erikoisvedot
   Cross Card Jockey -vedoissa on mahdollista lyödä vetoa siitä, että nimetyt jockeyt ratsastavat hevosilla, jotka joko voittavat tai sijoittuvat määrätyssä määrässä kilpailuja tietylle sijalle.
   1. Mikäli 1 tai useampaa tapahtumaa ei suoriteta loppuun, vedot mitätöidään. Kyseinen ehto on voimassa, mikäli tulevat tapahtumat eivät voi muuttaa jo ennen keskeytystä ratkaistujen tarjouksien lopputulosta, ja näin ollen kyseiset kohteet on mahdollista ratkaista. Siinä tapauksessa vedot ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
   2. Jockey-erikoisvetojen säännöt ovat voimassa.
  3. Valmentaja-erikoisvedot
   Valmentaja-vedoissa on mahdollista lyödä vetoa siitä, että nimetyn valmentajan hevoset joko voittavat tai sijoittuvat määrätyssä määrässä kilpailuja tietylle sijalle.
   1. Jockey-erikoisvetojen säännöt ovat voimassa.
  4. Etäisyys-vedonlyönti – Yleissäännöt (koskevat kaikkea etäisyys-vedonlyöntiä)
   1. Voittoetäisyydestä lyötyjen vetojen tuloksina käsitellään virallisesti julistettua etäisyyttä ensimmäiseksi ja toiseksi sijoittuneen hevosten päästessä maaliin, sillä ehdolla, että ne ovat seuranneet oikeaa rataa ja kantaneet oikeaa painoa.
   2. Seuraavat termit ovat voimassa "etäisyysvedonlyönnissä":
    • "Turpa" = 0,05 pituutta
    • "Pieni pää" = 0,1 pituutta
    • "Pää" = 0,2 pituutta
    • "Kaula" = 0,3 pituutta
    • "Puolet pituudesta" = 0,5 pituutta
    • "Kolme neljännestä" = 0,75 pituutta
   3. Suurin "pituuksien" määrä kussakin kilpailussa on 12 pituutta Flat-kilpailuissa ja 30 pituutta National Hunt -kilpailuissa.
  5. "Meeting Winning" -etäisyysvedonlyönti
   1. "Meeting Winning" -etäisyysvedonlyönti on mahdollista, kun voidaan lyödä vetoa tietyn tapahtuman voittoetäisyyksistä yhteensä.
   2. "Luovutusvoiton" sattuessa, tai mikäli virallista tulosta ei julisteta (esimerkki: yksikään hevonen ei kilpaile), seuraava pituuksien määrä lisätään kokonaistulokseen: 5 pituutta Flat-kilpailuun ja 12 pituutta National Hunt -kilpailuun.
   3. Jos tapahtumassa on 1 tai useampi kilpailu, joka joko keskeytetään tai mitätöidään, kaikki kyseisen kohteen vedot mitätöidään. Kyseinen ehto on voimassa, mikäli tulevat tapahtumat eivät voi muuttaa jo ennen keskeytystä ratkaistujen tarjouksien lopputulosta, ja näin ollen kyseiset kohteet on mahdollista ratkaista. Siinä tapauksessa vedot ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
   4. 888 pidättää oikeuden tarjota täysin oman harkintansa mukaan vetoja tiettyyn tapahtumien lukumäärään viitaten luettelon päivänä/jaksona. Jos missään luettelon tapahtumassa on 1 tai useampi kilpailu, joka joko keskeytetään tai mitätöidään, kaikki kyseisen kohteen vedot mitätöidään. Kyseinen ehto on voimassa, mikäli tulevat tapahtumat eivät voi muuttaa jo ennen keskeytystä ratkaistujen tarjouksien lopputulosta, ja näin ollen kyseiset kohteet on mahdollista ratkaista. Siinä tapauksessa vedot ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
  6. "Kilpailuvoitto"-etäisyysvedonlyönti
   1. "Kilpailuvoitto"-etäisyysvedonlyönti on mahdollista, kun voidaan lyödä vetoa tietyn kilpailun voittoetäisyydestä.
   2. "Luovutusvoiton" sattuessa, tai mikäli virallista tulosta ei julisteta (esimerkki: yksikään hevonen ei kilpaile), kaikki kyseisen kohteen vedot mitätöidään.
  7. "Hevosvoitto"-etäisyysvedonlyönti
   1. "Hevosvoitto"-etäisyysvedonlyönti on mahdollista, kun voidaan lyödä vetoa, että tietty hevonen voittaa luettelon kilpailun tietyllä etäisyydellä.
   2. Mikäli tapahtuu "luovutusvoitto" tai kyseinen hevonen julistetaan ei-juoksijaksi, kyseisen kohteen kaikki vedot mitätöidään.
   3. Mikäli valittu hevonen ei voita kilpailua, kaikki kyseisen kohteen vedot ratkaistaan hävinneiksi.
  8. Hevoskilpailut yhdistettynä muihin urheilulajeihin
   1. 888 voi täysin oman harkintansa mukaan päättää tarjota ennakkoon asetettuja hevoskilpailujen ja muiden urheilulajien yhdistelmävetoja.
   2. Ellei toisin mainita, yhdistelmät sisältävät tietyn kilpailun voittavan hevosen sekä tietyn ottelun voittavan joukkueen/urheilijan/urheilijat.
   3. Mikäli joku valituista hevosista on ei-juoksija, vedot mitätöidään ja panokset palautetaan.
   4. Ellei erityisesti toisin mainita, ratkaisusäännöt, jotka kuvataan "Osiossa X, kappaleessa Y" ja "Osiossa X, kappaleessa Y" ovat voimassa, mikäli urheilutapahtuma (ei hevoskilpailu) keskeytetään tai sitä lykätään.
  9. Television erikoisvetokohteet
   1. Kaikki television erikoisvetokohteet viittaavat vain kilpailuihin, jotka lähetetään suorana Ison-Britannian mantereen televisiossa.
   2. Ellei erityisesti toisin mainita vetotarjouksen yhteydessä, normaalit hevoskilpailujen säännöt ovat voimassa.
  10. Ante Post -erikoisvedot
   1. 888 voi tarjota täysin oman harkintansa mukaan tarjota eri kohteita, kuten "päivän erikoiset" mutta ei tähän rajoittuen, jotka perustuvat pitkäaikaisiin Ante Post -kilpailuihin.
   2. Ellei erityisesti toisin mainita vetotarjouksen yhteydessä, normaalit Ante Post -säännöt ovat voimassa.
  11. "Match"-vedot
   1. Vetoa lyödään siitä, mikä luettelon hevosista sijoittuu parhaiten kilpailun lopussa tai ennakkoon määrätyssä vaiheessa.
   2. Kaikki kohteet ratkaistaan virallisen tuloksen mukaan.
   3. Jos yksikään luettelon hevosista ei pääse maaliin, kaikki kohteen vedot mitätöidään.
   4. Mikäli vähintään yksi (1) luettelon hevosista on ei-juoksija, kaikki vedot mitätöidään.
  12. "Päivän suosikit" -vedot
   1. Päivän suosikit viittaavat vedonlyöntiin eritellystä määrästä suosikkeja, jotka joko voittavat tai sijoittuvat (tilanteen mukaan) luettelon tapahtumassa.
   2. Kohteet, joissa viitataan "sijoitus"suosikkeihin, ratkaistaan tapahtuman vastaavan kilpailun "sijoitus"ehtojen mukaan.
   3. Mikäli SP-kerroin näyttää useamman kuin 1 hevosen pienimmillä kertoimilla, matalimman kilpailukortin numeron omaava hevonen on "suosikki". Mikäli "suosikin" ilmoittanut tapahtuma vetäytyy eikä kohdetta muodostu, toinen hevonen, jolla on matalin kilpailukortti, määritetään "suosikiksi".
   4. Mikäli juoksijoita on 4 tai vähemmän, "suosikin" täytyy voittaa kilpailu "sijoitus"tarkoituksien vuoksi.
   5. Mikäli 1 tai useampaa kilpailua ei suoriteta, kyseisen kohteen vedot mitätöidään. Kyseinen ehto on voimassa, mikäli tulevat tapahtumat eivät voi muuttaa jo ennen keskeytystä ratkaistujen tarjouksien lopputulosta, ja näin ollen kyseiset kohteet on mahdollista ratkaista. Siinä tapauksessa vedot ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
  13. "Päivän Accumulator" -vedot
   1. Päivän Accumulator-vedot viittaavat vedonlyöntiin siitä, voittavatko tai sijoittuvatko nimetyt hevoset/suosikit omissa kilpailuissaan.
   2. Sijoitus-accumulator-vedot ratkaistaan tapahtuman vastaavan kilpailun "sijoitus"ehtojen mukaan.
   3. Mikäli joku valinnan hevosista on ei-juoksija, vedot mitätöidään ja panokset palautetaan.
 2. Varahevoset
  1. Kilpailuissa, joissa reservien ilmoitetaan korvaavan mahdolliset ei-juoksijat, 888 pidättää oikeuden tarjota täysin oman harkintansa mukaan aikaisia kertoimia varahevosille.
  2. Kaikkien kilpailussa juoksevien varahevosten kertoimia käytetään kompensoimaan mahdollisia ei-juoksijoiden kohdalla käytettyjä Tattersalls-säännön 4 vähennyksiä vastaan.
  3. Tattersalls-säännön 4 vähennyksiä ei tehdä varahevosista, joista tarjotaan Aikaista kerrointa ja joista myöhemmin tulee ei-juoksijoita. Nämä osiot eivät koske tapauksia, joissa laukkaradan ilmoitusjakso on mennyt (45 minuuttia ennen kilpailun aikataulun mukaista alkamisaikaa); varahevonen ottaa vetäytyneen hevosen paikan, eikä sitä näin ollen pidetä virallisena juoksijana. Edellä mainittua aikarajaa noudattaen, mikäli varahevonen vetäytyy, ovat Tattersalls-säännön 4 vähennykset voimassa.
 3. Suurimmat mahdolliset voitot
  1. Vaikka saattaakin tulla tapauksia, joissa potentiaalinen hyväksyttyjen vetojen voitto ylittää suurimmat sallitut voitot, varsinainen nettovoitto rajoitetaan silti alla ilmoitettujen rajojen mukaan.
  2. Seuraavat rajat koskevat kaikkia valintoja, jotka täysi virallinen tietopalvelu kattaa (esimerkki: PA):
   1. 100 000 € raja koskee kilpailuja, jotka pidetään Isossa-Britanniassa ja Irlannissa;
   2. 100 000 € raja koskee ryhmän 1 kilpailuja, joita ei pidetä Isossa-Britanniassa ja Irlannissa;
   3. 25 000 € koskee kilpailuja, jotka pidetään kaikissa muissa maissa;
   4. 25 000 € raja koskee kaikkia kohteita, jotka ovat lausekkeen "i" alaisuudessa (erikoisvedot).
  3. Alla luetteloidut summat käsitetään suurimpina nettosummina, jotka voidaan voittaa yhtenä päivänä. Selvyyden vuoksi yksi päivä käsitetään kilpailuina, jotka alkavat klo 00:00 CET ja 23:59 CET välisenä aikana.
  4. Mikäli veto käsittää eri kategorioihin/maihin sijoittuvien tapahtumien yhdistelmän tai muuten yhdistetään toiseen urheilulajiin, jota ei ole mainittu tässä osiossa, kyseisen yhdistelmän rajaksi käsitetään aina kyseessä olevista rajoista alhaisin. Katso 888 urheilulajikohtaiset rajat napsauttamalla tätä.
 4. Suurimmat mahdolliset voitot
  1. Tämä osio viittaa kisoihin Ison Britannian ja Irlannin ulkopuolella. Jos säännöt ovat epäselvät tai puutteelliset, tulos päätetään muihin sääntöihin jotka löytyvät hevosurheiluosiosta.
  2. Kaikki lopputulokset päätetään paikallisen hevosurheiluviranomaisen antamiin virallisiin tuloksiin perustuen ko. päivänä, Tuloksessa otetaan huomioon myös paikallisten viranomaisten omat säädökset jotka koskevat ko. kisaa.
  3. Jos on saatavilla industry starting price (SP), vedot asetetaan tämän aloitushinnan mukaan. Paitsi jos on käytettävissä Early Prices (EP), silloin käytetään niitä. Kun SP ei ole käytettävissä, vedot asetetaan Pari-Mutuel/Tote todennäköisyyksien mukaan.
 5. USA - Kiinteän kertoimen vedot
  1. Tämä osio koskee USA:ssa ja Kanadassa järjestettäviä kisoja. Tapauksissa, joissa säännöt ovat epäselvät ja/tai puutteelliset, tulos päätetään muiden sääntöjen perusteella, jotka on kuvattu hevosurheiluosiossa.
  2. Kaikki lopputulokset päätetään paikallisen hevosurheiluviranomaisen antamiin virallisiin tuloksiin perustuen päivänä, jona kilpailu järjestetään, mukaan lukien kaikki muutokset, jotka ovat tulleet voimaan järjestäjän mahdollisten pyyntöjen ja hylkäysten jälkeen. Mahdollisia muutoksia virallisiin tuloksiin, jotka tehdään myöhemmin, ei huomioida.
  3. Aloitushinnan (SP, starting price) mukaan asetetut vedot ratkaistaan aloitushinnan (SP) mukaisesti. Early Price (EP) -hinnan mukaan asetetut vedot ratkaistaan EP-hinnan mukaan. Jos saatavilla ei ole industry SP -hintaa, SP-vedot asetetaan US Pari-Mutuel/Tote todennäköisyyksien mukaan.
  4. Jos SP ei tuota palautusta, EP:tä ei ole käytetty ja US Pari-Mutuel/Tote ei tuota palautusta, veto mitätöityy.
  5. Kaikki US-vedot ratkaistaan vain hevosen nimen perusteella, eikä parijuoksijoita huomioida vetojen ratkaisuissa. Jos useita hevosia osallistuu kisaan samalla loiminumerolla, tällaiseen hevoseen kohdistuva veto tulkitaan vain nimeen perustuen, eikä siihen sisälly tällöin muita kohteita samasta loiminumerosta huolimatta.
  6. Each Way -vedot ratkaistaan käyttäen samoja each way -termejä, joita käytetään Ison-Britannian ja Irlannin kisoissa, sovellettuna vastaavaan SP:hen tai EP:hen.
  7. Sääntöä 4 sovelletaan tarvittaessa, ja vähennyksiä sovelletaan samojen ehtojen mukaan, jotka ovat voimassa Ison-Britannian ja Irlannin kisoissa.
  8. Vedot ovat voimassa, jos juoksijat siirretään "pois kentältä" ja/tai jos juoksijoiden pitäisi aikataulun mukaan juosta nurmella mutta ne siirretään irtomaahan tai jokasään pinnoitteelle.
  9. Forecast- ja Tricast-vedot ratkaistaan voitto-osuuksina. Jos voitto-osuuksia ei julkisteta, Forecast- ja Tricasts-vedot ratkaistaan paikallisilla US Pari-Mutuel/Tote-voitto-osuuksilla.

2. Greyhoundit

 1. Yleiset Greyhound-säännöt
  1. Kaikki tässä osiossa mainitut ehdot koskevat ainoastaan greyhoundeja, ja ne ovat etusijalla muihin sääntöihin tai ehtoihin nähden.
  2. 888 julkaisee tavallisesti kaikki tapahtumat, jotka BAGS kattaa. 888 pidättää oikeuden muokata kyseistä tarjontaa lisäämällä tai poistamalla tapahtumia riippumatta siitä, ovatko lisätyt/poistetut kilpailut BAGS:n kattamia.
  3. Ratkaisut perustuvat tuomarin antamaan viralliseen tulokseen. Mitään kyseisen tuloksen julkistamisen jälkeen tapahtunutta muutosta ei oteta huomioon.
  4. Kaikki vedot, poikkeuksena "Ante Post -vedonlyönti", käsitetään mitätöidyiksi, mikäli kilpailu keskeytetään tai mitätöidään.
  5. Kaikki vetotarjouksen yhteydessä ilmoitetut aloitusajat viittaavat kilpailun viralliseen aikatauluun paikallisessa ajassa. Mikäli Greyhound-kilpailujen säännöissä ei toisin mainita, kaikki vedot pysyvät voimassa kilpailun aloitusaikaan tehdyistä muutoksista riippumatta.
  6. Jos kilpailu julistetaan "ei-kilpailuksi" ja uusintalähtö suoritetaan, kaikki vedot pysyvät voimassa uusintalähtöön osallistuville koirille. "Ei-kilpailua"-tarjouksen kerroin pysyy voimassa uusintalähdön kilpailussa, mikäli ei-juoksijaa ei ole, missä tapauksessa kaikki vedot ratkaistaan Tattersalls-säännön 4 mukaan.
 2. Voittovedonlyönti ja Each Way vedonlyönti
  1. "Voittaja" veto on yksi panos valitulle valinnalle, joka huomioidaan voittaneeksi vain, jos valittu koira voittaa kilpailun.
  2. " Each Way" veto (EW) viittaa vetoon, jossa valinnan täytyy joko voittaa tai muuten sijoittua voittoehtojen mukaisesti. Veto jaetaan kahteen yhtä suuren panoksen käsittävään osaan ("voittaja"-osaan ja "sijoitus" osaan). Näin ollen 1 € EW-veto maksaa yhteensä 2 €.
  3. Kaikki " Each Way vedot käsitellään aloituskertoimen (Starting Price, S.P.) sijoitusehtojen mukaan. Näin ollen sijoitusehdot (1/4, 1/5 ja maksettujen sijoitusten lukumäärä) määritetään koirien lähtövalmiiksi tulemisen mukaan, eikä julistettujen kilpailijoiden lukumäärän mukaan vedon asettamisaikana.
  4. Seuraavassa " Each Way” vedonlyönnin ehdot:
   • 2-4 juoksijaa = Vain voitto
   • 5-6 juoksijaa = 1/4 todennäköisyys 1, 2
  5. Kaikki vedot kilpailua loppuun suorittamattomia koiria koskevat vedot käsitetään häviäviksi vedoiksi.
  6. Jos kilpailun päättävien koirien lukumäärä on pienempi kuin sijoitusehtojen määrä kuten aiemmin mainittu, vain virallisesti sijoittuneet juoksijat käsitetään voittajavalintoina.
  7. Kaikki Each Way tuplat, triplat jne. ratkaistaan voitto-osuus voiton mukaan, sijoitus-osuus sijoituksen mukaan.
  8. Each Way vetoja hyväksytään myös nimettömistä suosikeista.
  9. "Vedonlyönti ilman" viittaa mahdollisuuteen vedonlyöntiin siitä, pystyykö tietty koira saavuttamaan tietyn sijoituksen (voitto tai sija), mikäli luettelon koiria ei huomioida virallisten tulosten laskelmissa.
  10. " Each Way" ehdot "vedonlyönti ilman" -kohteille perustuvat varsinaisesti kilpailuun osallistuneiden juoksijoiden lukumäärään, kun luettelon koirat on jätetty huomioimatta juoksijoiden kokonaismäärästä.
  11. Tattersalls-säännön 4 vähennykset koskevat "vedonlyönti ilman" -kohteiden ei-juoksijoita.
  12. Mikäli koirasta tulee ei-juoksija sen jälkeen, kun "live show" on saatu radalta, kyseiselle valinnalle asetetut vedot mitätöidään. Jäljellä oleville juoksijoille asetettuja vetoja koskee säännön 4 vähennys.
 3. Kertoimet - taulu ja aloitus
  1. Voidaan valita kahdesta (2) kerroin vaihtoehdosta: kerroin asettamisen aikana tai muuten aloitus kerroin (SP). SP viittaa valinnan kertoimiin kilpailun alkaessa. Jos vedonlyönti tulee saataville kilpailun aikana, SP- kerroin lasketaan perustuen valinnan viimeisiin saatavilla oleviin kertoimiin. On huomioitava, että SP- kerroin ei ole saatavilla Ante Post -vedonlyönnissä (AP).
  2. Vaihtoehdot SP:lle, taulukertoimet (Board Prices, BP) tai teollisuuden kertoimet (Industry Prices, IP) näytetään yleensä noin 5 minuuttia ennen kilpailua. BP- tai IP SP-kertoimella asetetut vedot ratkaistaan perustuen kertoimeen, joka otettiin vedon asettamisen aikaan, ja niitä koskevat myös muut tässä osiossa ilmoitetut säännöt.
  3. Vetoja hyväksytään kilpailuissa, joissa on vähintään kaksi (2) juoksijaa nimetyissä valinnoissa nykyisessä "Taulu/Näytä kertoimet"-kohdassa kuten virallinen tietopalvelu (PA) on palvelullemme lähettänyt.
  4. Mikäli on lähetetty virheellinen hinta, kaikki väärien kertoimien vedot mitätöidään ja panokset palautetaan.
  5. Kaikki viittaukset aikatauluihin, kertoimien saatavuuteen jne. ovat viitteellisiä, eivät sitovia. 888 pidättää oikeuden muokata kyseisiä aikatauluja, kertoimia sekä keskeyttää minkä tahansa kilpailun tai vetovaihtoehdon täysin oman harkintansa mukaan.
 4. Nimetön suosikki -vedonlyönti
  1. Vedot hyväksytään vain "nimettömälle suosikille". "Nimetön suosikki" (fav) viittaa valintaan, joka määritetään seuraavasti:
   1. SP-kertoimissa pienimmällä kertoimella annettu koira käsitetään "nimettömänä suosikkina".
   2. Mikäli SP antaa kaksi koiraa pienimmällä kertoimella, matalimman numeron omaava koira on "nimetön suosikki".
  2. Ellei toisin ilmoiteta, jos radalla pidetään useampi kuin 1 tapahtuma samana päivänä, veto viittaa vedon hyväksymisestä seuraavana pidettävään kilpailuun.
 5. Tattersalls-sääntö 4
  1. Tattersalls-sääntö 4 koskee tapauksia, joissa koira joko vetäytyy tai lähettäjä katsoo virallisesti, ettei koira osallistunut kilpailuun.
  2. Tattersalls-sääntö 4 vähentää voittovedoista tietyn arvon, jolla kompensoidaan hevosen vetäytyminen tietystä kilpailusta. Vähennyksen koko määräytyy kertoimien mukaan (Aikainen tai Taulu/Näytä), jotka hevosella oli vetäytymisensä hetkellä.
  3. Jäljellä olevien koirien kertoimien vähennykset perustuvat seuraavaan:
   Desimaalikertoimet Murtolukukertoimet Nettovähennykset
   1,12 tai alle 1/9 tai lyhempi 90%
   1,13 - 1,19 1/8 - 2/11 85%
   1,20 - 1,27 1/5 - 1/4 80%
   1,28 - 1,33 7/25 - 8/25 75%
   1,34 - 1,44 1/3 - 11/25 70%
   1,45 - 1,57 4/9 - 14/25 65%
   1,58 - 1,66 4/7 - 13/20 60%
   1,67 - 1,83 4/6 - 4/5 55%
   1,84 - 1,99 5/6 - 49/50 50%
   2,00 - 2,24 Parilliset - 31/25 45%
   2,25 - 2,59 5/4 - 39/25 40%
   2,60 - 2,79 8/5 - 7/4 35%
   2,80 - 3,39 9/5 - 23/10 30%
   3,40 - 4,19 12/5 - 3/1 25%
   4,20 - 5,40 16/5 - 22/5 20%
   5,50 - 6,99 9/2 - 23/4 15%
   7,00 - 10,99 6/1 - 9/1 10%
   11.00 ja korkeampi 10/1 ja korkeampi Ei vähennystä
  4. Taulukot, joihin viitataan yllä, sisältävät sekä desimaali- että murtolukumuodossa olevia kertoimia. Mikäli murtolukukertoimet eivät kata niitä vastaavia desimaalivaihtoehtoja, 888 pidättää oikeuden soveltaa Tattersalls-säännön 4 vähennyksiä desimaalitaulukon perusteella.
  5. Mikäli kilpailussa on useampi kuin yksi vetäytyminen, käytetään suurinta mahdollista vähennystä, 90 c / 1 €.
 6. Ante Post -vedonlyönti
  1. Jotta veto käsitellään Ante Post -vetona (AP), se täytyy asettaa ennen kilpailun viimeisiä ilmoituksia (Final Declarations).
  2. AP-panoksia ei palauteta koirista, jotka eivät osallistu kilpailuun, eikä Tattersalls-sääntö 4 ole voimassa, ellei nimenomaisesti niin mainita.
  3. Mikäli vähintään yksi seuraavista tapahtuu, kaikki AP-vedot julistetaan mitätöidyiksi:
   1. Kilpailu keskeytetään;
   2. Kilpailu mitätöidään virallisesti;
   3. Kilpailuolosuhteet ovat muuttuneet vetojen tekemisen jälkeen (kuten Tattersalls-säännöissä kuvattu).
  4. Yllä mainittujen tapahtumien lisäksi kaikki AP-vedot katsotaan voimassa oleviksi, mikäli vetoon liittyvä kilpailu suoritetaan 14 vuorokauden kuluessa alkuperäisestä aikataulusta, ellei muista järjestelyistä ole sovittu.
  5. AP-vedot ratkaistaan niiden hyväksymiseen mukaisen kertoimen ja sijoituksen mukaan. Mikäli veto hyväksytään virheellisillä kertoimilla tai sijoitusehdoilla, 888 pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan mitätöidä vedon, jolloin panokset palautetaan.
 7. –cast-vedonlyönti
  1. Forecast- ja Tricast-vedonlyönti – Yleissäännöt
   1. Forecast-vedot ovat saatavilla ja hyväksytään kilpailuihin, joissa on vähintään 3 juoksijaa. Jos kilpailussa on vähemmän juoksijoita, sille otetut vedot mitätöidään.
   2. Tricast-vetoja hyväksytään kilpailuissa, joissa ilmoitetaan virallinen tietokoneistettu Tricast voitto-osuus.
   3. Mikäli voitto-osuutta ei ole ilmoitettu, vedot käsitetään suorana tietokone-ennusteena ensimmäiseksi ja toiseksi pääseville, ja kolmas jätetään huomioimatta.
   4. Forecast-vedot ratkaistaan tietokoneen SP-kertoimen suoran ennusteen mukaan. Mikäli Forecast SP -palautusta ei jostain syystä anneta, vedot mitätöidään.
   5. Forecast-vedot tulee aina nimetä. Nimettömien suosikkien vetoja ei hyväksytä, ja mikäli sellainen otetaan vahingossa, se mitätöidään.
   6. Panokset hyvitetään, mikäli Forecast- ja Tricast-vedoissa on ei-juoksija.
  2. Suora Forecast
   Suora Forecast saadaan, kun on mahdollista lyödä vetoa ensimmäiseksi ja toiseksi tulleen koiran tarkasta sijoitusjärjestyksestä kilpailussa.
  3. Käänteinen Forecast
   Käänteinen Forecast saadaan, kun on mahdollista lyödä vetoa kilpailun ensimmäiseksi ja toiseksi tulleesta koirasta niiden sijoitusjärjestyksestä riippumatta. Kyseisen vedon kerroin on kaksi kertaa suoran Forecastin kerroin, koska kyseinen veto voidaan käsittää kahtena suoran Forecast vetona.
  4. Yhdistelmä Forecast
   Yhdistelmä Forecast on saatavilla, kun voidaan valita 3 tai useampi valintaa tietyssä kilpailussa. Veto käsitetään voittavaksi, kun valituista koirista 2 pääsee ensimmäiselle ja toiselle sijalle järjestyksestä riippumatta.
  5. Tricast
   Tricast saadaan, kun on mahdollista lyödä vetoa ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi tulleen koiran tarkasta sijoitusjärjestyksestä kilpailussa.
  6. Yhdistelmä-Tricast
   Yhdistelmä-tricast saadaan, kun on mahdollista lyödä vetoa kilpailun ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi tulleesta koirasta niiden sijoitusjärjestyksestä riippumatta.
 8. Vedonlyönti etäisyydestä
  1. Yleissäännöt (koskevat kaikkea etäisyys-vedonlyöntiä)
   1. Voittoetäisyysvetojen tuloksiksi käsitetään virallisesti ilmoitettu etäisyys ensimmäiseksi ja toiseksi sijoittuneen koiran välillä maaliviivalla kilpailun suorittamisen jälkeen.
   2. Seuraavat termit ovat voimassa "etäisyysvedonlyönnissä"
    • "Turpa" = 0,05 pituutta
    • "Pieni pää" = 0,1 pituutta
    • "Pää" = 0,2 pituutta
    • "Kaula" = 0,3 pituutta
    • "Puolet pituudesta" = 0,5 pituutta
    • "Kolme neljännestä" = 0,75 pituutta
   3. Suurin mahdollinen "pituuksien" lukumäärä kilpailussa on 12 pituutta.
  2. "Meeting Winning" -etäisyysvedonlyönti
   1. "Meeting Winning" -etäisyysvedonlyönti on mahdollista, kun voidaan lyödä vetoa tietyn tapahtuman voittoetäisyyksistä yhteensä.
   2. Jos tapahtumassa on 1 tai useampi kilpailu, joka joko keskeytetään tai mitätöidään, kaikki kyseisen kohteen vedot mitätöidään. Kyseinen ehto on voimassa, mikäli tulevat tapahtumat eivät voi muuttaa jo ennen keskeytystä ratkaistujen tarjouksien lopputulosta, ja näin ollen kyseiset kohteet on mahdollista ratkaista. Siinä tapauksessa vedot ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
   3. 888 pidättää oikeuden tarjota täysin oman harkintansa mukaan vetoja tiettyyn tapahtumien lukumäärään viitaten luettelon päivänä/jaksona. Jos missään luettelon tapahtumassa on 1 tai useampi kilpailu, joka joko keskeytetään tai mitätöidään, kaikki kyseisen kohteen vedot mitätöidään. Kyseinen ehto on voimassa, mikäli tulevat tapahtumat eivät voi muuttaa jo ennen keskeytystä ratkaistujen tarjouksien lopputulosta, ja näin ollen kyseiset kohteet on mahdollista ratkaista. Siinä tapauksessa vedot ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
  3. "Kilpailuvoitto"-etäisyysvedonlyönti
   1. "Kilpailuvoitto"-etäisyysvedonlyönti on mahdollista, kun voidaan lyödä vetoa tietyn kilpailun voittoetäisyydestä.
   2. Mikäli virallista tulosta ei ilmoiteta, kaikki kyseisen kohteen vedot mitätöidään.
  4. "Greyhound-voitto"-etäisyysvedonlyönti
   1. "Greyhound-voitto"-etäisyysveto on mahdollista, kun voidaan lyödä vetoa, että tietty koira voittaa luettelon kilpailun tietyllä etäisyydellä.
   2. Mikäli virallista tulosta ei ilmoiteta, kaikki kyseisen kohteen vedot mitätöidään.
   3. Mikäli valittu koira ei voita kilpailua, kaikki kyseisen kohteen vedot ratkaistaan hävinneiksi.
 9. Suurimmat mahdolliset voitot
  1. Vaikka saattaakin tulla tapauksia, joissa potentiaalinen hyväksyttyjen vetojen voitto ylittää suurimmat sallitut voitot, varsinainen nettovoitto rajoitetaan silti alla ilmoitettujen rajojen mukaan.
  2. 25 000 € raja koskee kaikkia valintoja, jotka täysi virallinen tietopalvelu kattaa (esimerkki: PA):
  3. Yllä luetteloidut summat käsitetään suurimpina nettosummina, jotka voidaan voittaa yhtenä päivänä. Selvyyden vuoksi yksi päivä käsitetään kilpailuina, jotka alkavat klo 00:00 CET ja 23:59 CET välisenä aikana.
 10. Trap Challenge
  1. "Trap Challengessa" lyödään vetoa trapista, josta lähtee eniten voittavia greyhoundeja listatussa kilpailussa ja / tai ennaltamääritellyssä kilpailumäärässä.
  2. Kaikki "Trap Challengeen" viittaavat vedot ovat vapaista trapeista, “varatuista” tai mitättömistä kilpailuista riippumattomia huomioiden, että vähintään puolet määritellyistä kilpailuista on suoritettu, ja niiden tulokset on julkaistu.
  3. Jos "Trap Challengen" tuloksissa kaksi tai useampi greyhound julistetaan kilpailun voittajaksi, kaikki 1. sijoittuneet greyhoundit (ja niiden trapit) huomioidaan voittajiksi määritellyssä kilpailussa.
  4. Jos kaksi tai useampi trap jakaa voiton, tulos perustuu niin sanottuun “Dead heat ruleen”, kuten määritelty osassa: "Section B, Para 5.14".

E: eSports

1. Sopimusehdot

A. Johdanto

 1. eSports-vedonlyönnin ymmärretään käsittävän yhden tai usean pelaajan videopelikilpailun sekä online- että offline-ympäristössä. Luettelo tämän luvun kattamista peleistä on näiden sääntöjen ja ehtojen kohdassa "Luku 2".
 2. 888 varaa oikeuden sisällyttää eSportiin ja käsitellä eSportina yllä olevassa klausuulissa mainitsemattomia peleihin liittyviä tapahtumatarjouksia, jotka kohtuudella sopivat esitettyyn kuvaukseen. Edelliset ja tulevat pelien saman sarjan osan muodostavat iteroinnit käsitellään kyseiseen peliin liittyvien näiden sääntöjen ja ehtojen mukaan riippumatta eri numeroinnista ja/tai nimityksestä. Jos peli, tapahtuma ja/tai siihen liittyvä tarjous ei ole erikseen lueteltu näissä säännöissä ja ehdoissa, sellaisten tarjousten ratkaisut perustuvat säännöissä ja ehdoissa luotuihin yleisiin periaatteisiin.
 3. Asetettaessa veto 888 kanssa tilinomistaja hyväksyy lukeneensa ja ymmärtäneensä tässä luvussa esitetyt säännöt ja ehdot ja noudattavansa niitä sekä 888 verkkosivuston käyttöä koskevat muut säännöt ja ehdot.
 4. Ellei erityisesti toisin mainittu tässä luvussa, 888 yleiset säännöt ja ehdot ovat voimassa. Epäselvyyksien kohdalla etusija asetetaan seuraavassa järjestyksessä:
  1. Tarjouksen ja/tai kampanjan yhteydessä julkaistut säännöt ja ehdot;
  2. eSportin pelikohtaiset säännöt;
  3. eSportin yleiset tuloksen ratkaisusäännöt;
  4. 888 yleiset säännöt ja ehdot.
 5. Jos nämä säännöt eivät johda ratkaisuun, 888 pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan ratkaista tarjouksia tapauskohtaisesti ja oikeudenmukaisesti yleisesti hyväksyttyjen vedonlyönnin normien, tapojen ja määritelmien mukaisesti.

B. Yleiset tuloksen ratkaisusäännöt

 1. Tuloksia ratkaistessaan 888 tekee parhaansa hankkiakseen itselleen ensikäden tiedot (tapahtuman aikana tai heti tapahtuman päättymisen jälkeen) järjestävältä taholta pelin radio-/TV-lähetyksestä ja relevanteista mahdollisesti näytetyistä laskureista, pelin API:sta ja viralliselta verkkosivustolta. Jos nämä tiedot ovat ristiriitaisia, riitautettuja ja/tai jätetty huomiotta ensi käden katselussa sekä virallisissa lähteissä ja/tai yllä olevien lähteiden kautta saaduissa tiedoissa on ilmeinen virhe, vetotarjouksen ratkaisu tehdään muiden julkisten lähteiden perusteella.
 2. Vetojen ratkaisut eivät sisällä muutoksia, jotka ovat peräisin ja/tai johtuvat, mutta eivät rajoitu, diskauksista, rangaistuksista, protesteista, käsittelyn alla olevista tuloksista ja/tai peräkkäisistä virallisen tuloksen muutoksista tapahtuman päättymisen jälkeen ja kun tulos on julkistettu, vaikka vain alustavakin. Vedot, jotka koskevat useamman kuin 1 kierroksen/vaiheen sisältäviä kilpailuja (esim.: turnausvedot), vain vielä ratkaisemattomiin vetoihin liittyvät muutokset otetaan huomioon. Seuraava esimerkki annetaan yleisenä ohjeena, miten sellaisia vetoja on kohdeltava vastaavanlaisissa tilanteissa: Veto turnauksen semifinaaliin pääsevästä joukkueesta katsotaan saavutetuksi, kun järjestävä taho katsoo sen tapahtuneeksi, vaikka sama joukkue diskataan turnauksesta myöhemmässä vaiheessa mistä tahansa syystä.
 3. Kaikki yksikössä olevat viittaukset sanoihin/kohteisiin koskevat myös monikkomuotoa. Termit, kuten osallistuja, kilpailija tai vastaava on ymmärrettävä sekä yksittäisenä henkilönä että kokonaisuutta edustavana joukkueena.
 4. Vaikka kaikki systemaattiset varotoimet ovat olemassa tapahtuman luotettavimman tulkinnan esittämiseksi järjestävän tahon järjestyksen mukaisesti, kaikki viittaukset, missä järjestyksessä osallistujat, tapahtumat, jne. näytetään ovat vain informaatiotarkoituksiin. Koti-/vierasosallistujien samoin kuin aiemmin ilmoitettujen tapahtumapaikkojen vaihtamisen ei katsota olevan päteviä syitä asetettujen vetojen peruuttamiselle.
 5. Ennen tapahtumaa/ottelua tai sen aikana 888 saattaa päättää näyttää nykyiset ja menneet pisteet, laskurit ja muut tilastotiedot tarjoukseen liittyen. On ymmärrettävä, että 888 antaa sellaiset tiedot vain informaatiotarkoituksissa, eikä ota tai hyväksy mitään vastuuta tietojen tarkkuudesta. Koti-/vierasosallistujien samoin kuin aiemmin ilmoitettujen tapahtumapaikkojen vaihtamisen ei katsota olevan päteviä syitä asetettujen vetojen peruuttamiselle.
 6. Jos osallistujan/tapahtuman/pelin nimessä on kirjoitusvirhe ja/tai sitä on muutettu, vedot pysyvät voimassa, edellyttäen, että on kohtuullisen selvää ja se voidaan varmistaa luotettavista lähteistä, että asetetun vedon kohde on sama kuin tarkoitettu osallistuja/tapahtuma/peli.
 7. Verkkosivuilla oleva määräaika (katkaisuaika) on vain annettu tiedoksi. 888 pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan keskeyttää osittain tai kokonaan vedonlyönnin milloin tahansa tarpeen mukaan.
 8. Verkkosivustolla näytetyistä alkamisajoista riippumatta 888 urheilukirjan yleiset säännöt ja ehdot, nimenomaisesti "Luvun A, kappaleissa 2 - 6" esitetyt koskien asetettujen ja/tai hyväksyttyjen vetojen voimassaoloa tai niiden voimassaolemattomuutta ovat voimassa.
 9. Ilman ennakkoasennetta ja yllä olevan klausuulin lisäksi 888 varaa oikeuden yksinomaan oman harkintansa mukaan mitätöidä vedot, jos tapahtuu jokin seuraavista tilanteista:
  1. 888 ei saa vastaanotetuksi tietoja/videokuvaa miltään lähteeltään/toimittajaltaan, mikä johtaa 888 esittämään kertoimia, jotka eivät edusta vedon nykyistä tilaa;
  2. on kohtuullisen ilmiselvää, että vedot on asetettu tileiltä, joilla on pääsy tietoihin/videokuvaan, joka ei ole sillä hetkellä 888 saatavilla;
  3. Vedot on asetettu sen jälkeen kun joku osallistuja on saavuttanut riittävän edun muuttamaan minkä tahansa tarjouksen kertoimia, vaikka teoreettisestikin, ilman, että ko. kertoimet olisi muutettu heijastamaan vedon nykyistä tilaa.
 10. Jos ottelu alkaa eri aikaan kuin mitä on listattu verkkosivustolla, tätä ei katsota kelvolliseksi syyksi vetojen peruuttamiselle, edellyttäen, että aivan sama ottelu on seuraava ottelu kummallekin joukkueelle samassa turnauksessa ja on voimassa kierrokselle/ vaiheelle, jolle se oli alunperin tarkoitettu.
 11. Ellei erityisesti ilmoitettu, aina kun järjestävä taho katsoo asianmukaiseksi sisällyttää tarpeellisia lisäkierroksia/jatkoajan, karsintaottelun/-otteluita tai sarjan otteluita määrittääkseen luokituksen ja/tai ottelun tuloksen, 888 ottaa huomioon tulokset ja lisättyjen otteluiden/kierrosten/jatkoajan johdosta syntyvät tulokset vetojen ratkaisutarkoituksissa koskien kyseistä ottelua/luokitusta.
 12. Kaikki vetotarjoukset, jotka liittyvät otteluihin tai niiden osiin, joita ei pidetä ollenkaan tai joiden tulos on saatu luovutusvoiton kautta, mitätöidään. Ratkaisutarkoituksissa ottelun (tai sen osan) toiminnon katsotaan tapahtuneen, kun ottelun kello on käynnistynyt tai kun osallistuja suorittaa peliin (tai sen osaan) liittyvän toiminnon, ensiksi tapahtuvan mukaan.
 13. Tarjouksissa, jotka liittyvät otteluihin/tai niiden osiin, jotka hylätään mistä tahansa syystä, eikä virallinen organisaatio julista tulosta 36 tunnin kuluessa ottelun todellisesta alkamisesta, panokset hyvitetään vetotarjouksille, joiden tulosta ei ole vielä määritetty. Kaikki vetotarjoukset, jotka ovat ratkenneet ennen keskeytystä ja jotka eivät mitenkään voi muuttua tulevista tapahtumista riippumatta, ratkaistaan päätetyn tuloksen perusteella.
 14. Jos keskeytettyä ottelua (tai sen osaa) päätetään jatkaa 36 tunnin puitteissa alkuperäisestä alkamisajasta, kaikki alkuperäiselle ottelulle asetetut vedot ovat voimassa ja ne ratkaistaan jatketun pelaamisen tulosten perusteella.
 15. Jos keskeytettyä ottelua (tai sen osaa) päätetään jatkaa alusta lähtien 36 tunnin puitteissa alkuperäisestä alkamisajasta, kaikki alkuperäiselle ottelulle asetetut vedot, joita ei voitu ratkaista pelistä ennen sen keskeytystä, mitätöidään
 16. Jos jompikumpi osallistuja on mukana saman turnauksen ottelussa eri vastustajan kanssa keskeytyksen ja alkuperäisen ottelun jatkamisen välisenä aikana, kaikki alkuperäisen ottelun ratkaisemattomat vedot mitätöidään riippumatta ottelun jatkamisen tuloksena saaduista tuloksista.
 17. Turnaustuloksiin ja/tai otteluihin/tapahtumiin, jotka on aikataulutettu vähintään 2 päivän aikajaksolle, liittyvät tarjoukset säilyvät voimassa, edellyttäen, että ko. tapahtuma katsotaan suoritetuksi ja virallinen organisaatio ilmoittaa virallisen tuloksen määritetyn vuoden puitteissa, riippumatta nykyisestä/tulevasta luetellun ja/tai aiemmin ilmoitetun osallistujan osallistumisesta (tai osallistumattomuudesta), ellei toisin ilmoitettu.
 18. Tapauksissa, joissa ottelu ei ole suoritettu loppuun ennen sen luonnollista päätöstä ja kun järjestäjä ilmoittaa tuloksen päätöksellään korkeintaan 36 tunnin kuluessa todellisen tapahtuman alkamisesta, ilman, että peli jatkui keskeytyksen jälkeen, 888 käyttää ilmoitettua tulosta virallisena tuloksena tarjouksille, jotka koskevat ottelun tulosta ja/tai turnauksen etenemistä (esim. ottelukertoimet ja osallistuja pääsee seuraavalle kierrokselle), edellyttäen, että ilmoitettu päätös ei muuta ko. vetotarjousten tulosta keskeytysajankohtana. Siinä tapauksessa panokset palautetaan. (Esim. joukkue A johtaa 2 - 0 paras viidestä ottelusarjassa ja joukkue B luovuttaa: Järjestäjä julistaa joukkueen A ottelun voittajaksi = vedot ovat voimassa. Toisaalta, jos sama paras viidestä ottelu keskeytettiin tilanteessa 1 - 1 ja järjestäjä julistaa jommankumman joukkueen voittajaksi, vedot katsotaan mitätöidyiksi. Kaikki muut tarjoukset mitätöidään, paitsi ne, jotka ovat ratkenneet ennen keskeyttämistä ja jotka eivät voi muuttua tulevista tapahtumista huolimatta. Ne ratkaistaan päätetyn tuloksen mukaisesti.
 19. Vetotarjousten laskureihin perustuva ratkaisu (esim. tapot yhteensä) ja muut tiettyyn terminologiaan liittyvät tarjoukset päätetään määrityksen mukaan, jota virallinen hallintoelin käyttää tilastojen julkistamisessa. Ellei ristiriidattomia todisteita esitetä, 888 ei hyväksy mitään valituksia, jotka johtuvat tällaisten termien henkilökohtaisesta tulkinnasta.
 20. Kun Voittajavetoja tai Sijavetoja lyödään, panoksia ei makseta takaisin osallistujista/tuloksista, jotka eivät osallistu, diskataan ja/tai vetäytyvät tapahtumasta (sekä ennen että sen aikana) mistä syystä tahansa, ellei toisin mainita. 888 pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan soveltaa Tattersallin sääntöä 4, kuten on selitetty 888 urheilukirjan yleisissä säännöissä ja ehdoissa kohdassa "Luku B, kappale 6", mihin tahansa kilpailuun, ja tämä mainitaan vetotarjoukseen liittyen.
 21. Tarjoukset, jotka liittyvät yksittäisen osallistujan suoritukseen tietyssä tapahtumassa/aikajaksossa (kuten joukkueen X eteneminen turnauksessa) edellyttävät listatun osallistujan pelaajan olevan aktiivinen osa vähintään kerran seuraavassa vaiheessa sovellettavaa tapahtumaa/aikajaksoa vedon asettamisen ja/tai hyväksymisen jälkeen.
 22. Vetoja ei makseta takaisin, vaikka ottelun/tapahtuman voittaja/voittava tulos on osallistuja/tulos, jota ei ole listattu vedonlyöntiä varten. Kaikkien vetotarjousten kohdalla tilinomistaja voi kysyä listaamattoman osallistujan/tuloksen kerrointa. 888 pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan kieltäytyä tällaisista pyynnöistä.
 23. Tarjoukset, joissa kahden tai useamman osallistujan suoritukset haastavat toisensa määrätyn ajanjakson/kilpailun aikana, ratkaistaan ainoastaan listattujen osallistujien tulosten perusteella, eikä muita saman kilpailun/tapahtuman osallistujia huomioida.
 24. Jos osallistuja diskataan tai häntä pidätellään/kielletään osallistumasta tapahtuman/kilpailun myöhempään osaan/vaiheeseen mistä syystä tahansa tai vapaaehtoisesta vetäytymisestä johtuen, diskauksen katsotaan tapahtuneen virallisen ilmoituksen ajankohtana. Aikaisempiin tuloksiin ei tehdä muutoksia mainituista toimista johtuvista muutoksista riippumatta.
 25. Jos Voittajavedossa tai Sijavedossa kahden tai useamman osallistujan katsotaan saaneen saman tuloksen, eikä organisoiva taho käytä luokituksessaan Tasapelisääntöä, se on voimassa siten kuin se on määritetty 888 urheilukirjan yleisissä säännöissä ja ehdoissa kohdassa "Luku B, kappale 5, klausuuli 14"
 26. 888 palauttaa panokset tarjouksilla, jotka vertaavat kahden osallistujan saavutuksia/suorituksia määritetyn aikajakson puitteissa (esim. turnauksen paras lopullinen sijoitus, otteluvoittaja, osan X voittaja), jos jokin seuraavista olosuhteista on voimassa:
  1. Kertoimia ei tarjottu tasapelitulokselle, eikä järjestävä taho käytä katkaisutoimenpiteitä / lisäaikaa / lisäkierroksia ottelun/tarjouksen tulokseen tai luokittele osallistujia, jotka saivat saman tuloksen;
  2. Kukaan listatuista osallistujista ei ole mukana asiaan liittyvän tapahtuman/tapahtuman osan seuraavassa vaiheessa vedon asettamisen ja/tai sen hyväksymisen jälkeen;
  3. Kukaan listatuista osallistujista ei ole mukana sovellettavassa luokituksessa;
  4. Kenenkään listatuista osallistujista ei katsota saavuttaneen määritettyä vaatimusta vedon asettamisen ja/tai sen hyväksymisen jälkeen, eikä sellaiselle tulokselle ole tarjottu kertoimia.
 27. Tarjouksia, joissa verrataan kolmen osallistujan saavutuksia/suorituksia, käsitellään yllä olevan klausuulin mukaisesti. Poikkeus on, jos kaksi tai useampi osallistuja jakaa kyseisen lopullisen sijoituksen, tasapelisääntöä on voimassa siten kuin se on määritetty 888 urheilukirjan yleisissä säännöissä ja ehdoissa kohdassa "Luku B, kappale 5, klausuuli 14".
 28. Voittajaveto- ja Sijavetosäännöt ovat voimassa tarjouksille, jotka vertaavat neljän tai useamman osallistujan saavutuksia/suorituksia. Poikkeus on tarjoukset, jotka on listattu ryhmävedonlyöntinä. Näissä tapauksissa panokset palautetaan, jos vähintään yksi listatuista osallistujista ei ole enää aktiivisesti mukana mistä tahansa syystä vedon asettamisen ja/tai sen hyväksymisen jälkeen.
 29. Ellei tarjouksen tulos ole jo määritetty ennen muutoksen ilmoittamista, vedot, jotka liittyvät kilpailuun, tiettyyn tapahtumaan/tietyn tapahtuman kokonaismääriin (esim. ensimmäinen X kierrosta voittava osallistuja, pelatut kartat yli/alle) tai suoritetun tapahtuman marginaali/ero osallistujien kesken (esim. karttatasoitus, tarkka karttatulos ottelussa) ratkaistaan mitätöidyksi siinä tapauksessa, että ottelun formaatti on täysin muuttunut tavalla, joka muuttaisi sellaisten tapahtumien laskuria ja niiden vastaavia kertoimia, mukaan lukien muttei rajoittuen tapauksiin, joissa aikataulutettujen karttojen lukumäärä muuttuu aiemmin ilmoitetusta parittomasta määrästä (esim. paras 1/3/5) parilliseksi määräksi (esim. Paras 2/4/6) ja päinvastoin. Vedot ovat voimassa ja ne ratkaistaan niiden tarjousten mukaisesti, joissa ilmoitetut muutokset eivät ole relevantteja (esim. ottelukertoimet pysyvät voimassa, jos aikataulutettujen karttojen lukumäärä muuttuu aiemmin ilmoitetusta 3 kartasta 5 karttaan), tai tarjouksen tulos on jo määritetty ennen muutoksen ilmoittamista. Seuraava esimerkki annetaan yleisenä ohjeena, miten sellaisia vetoja on kohdeltava vastaavanlaisissa tilanteissa: Voittaa 1. kartan -veto pysyy voimassa, jos ottelu on muutettu 3 kartasta 5 karttaan, mutta yli/alle-veto kokonaiskartoista ottelussa ratkaistaisiin mitätöidyksi samanlaisessa skenaariossa.
 30. Jos 888 virheellisesti tarjoaa kertoimia ja rivejä perustuen karttojen/pelien/kierrosten eri lukumäärään oikein aikataulutettuja kyseisten tapahtumien määrää, tiettyyn tapahtumaan/tietyn tapahtuman kokonaismääriin (esim. ensimmäinen X kierrosta voittava osallistuja, pelatut kartat yli/alle) tai suoritetun tapahtuman marginaali/ero osallistujien kesken (esim. karttatasoitus, tarkka karttatulos ottelussa) liittyvät tarjoukset ratkaistaan mitätöidyksi siinä tapauksessa, että ottelun formaatti on täysin muuttunut tavalla, joka muuttaisi sellaisten tapahtumien laskuria ja niiden vastaavia kertoimia, mukaan lukien muttei rajoittuen tapauksiin, joissa aikataulutettujen karttojen lukumäärä muuttuu aiemmin ilmoitetusta parittomasta määrästä (esim. paras 1/3/5) parilliseksi määräksi (esim. Paras 2/4/6) ja päinvastoin. Vedot ovat voimassa ja ne ratkaistaan niiden tarjousten mukaisesti, joissa eroavuus ei ole relevantti (esim. ottelukertoimet pysyvät voimassa, jos aikataulutettujen karttojen lukumäärä muuttuu aiemmin ilmoitetusta 3 kartasta 5 karttaan), tai tarjouksen tulos on jo määritetty ennen muutoksen ilmoittamista. Seuraava esimerkki annetaan yleisenä ohjeena, miten sellaisia vetoja on kohdeltava vastaavanlaisissa tilanteissa: Voittaa 1. kartan -veto pysyy voimassa, jos ottelu on listattuna 3:na 5 kartan sijaan, mutta yli/alle-veto kokonaiskartoista ottelussa ratkaistaisiin mitätöidyksi samanlaisessa skenaariossa.
 31. Tiettyjen tapahtumien aikana 888 voi päättää yksinomaan oman harkintansa perusteella tarjota vedonlyönnin kohteeksi pienemmän valikoiman osallistujia ja voi myös sisällyttää vedonlyönnin vaihtoehtoja, kuten "mikä tahansa muu joukkue", "kaikki muut pelaajat" tai vastaavia. Tähän vaihtoehtoon kuuluu kaikki listaamattomat osallistujat, paitsi jo erikseen saatavilla oleviksi mainitut. 888 varaa oikeuden listata/määrittää lisää osallistujia myöhemmässä vaiheessa. Jos nämä myöhemmin listatut osallistujat ovat voittotulos, ne katsotaan listaamattomiksi siihen asti, kun heidät todellisuudessa tuotiin listalle ja tulos ratkaistaan tämän mukaisesti.
 32. Tarjouksien, jotka liittyvät osallistujan suoritukseen tietyssä tapahtumassa/aikajaksossa (kuten joukkue X vs muut tai voittaja ilman joukkuetta X) katsotaan olevan mitätöityjä, jos listatut osallistujat eivät ole aktiivinen osa vähintään kerran seuraavassa vaiheessa sovellettavaa tapahtumaa/aikajaksoa vedon asettamisen ja/tai hyväksymisen jälkeen.
 33. Jos ottelu alkaa eri määrällä pelaajia, kuin mitä on tapahtuman säännöissä (esim.: jompikumpi joukkue aloittaa ottelun vain 4 pelaajalla normaalin 5 sijaan), kaikki vedot ovat mitätöityjä. Jos jompikumpi joukkue menettää hetkellisesti ja/tai pysyvästi ottelussa minkä tahansa pelaajien määrän pelin alettua määritetyllä osallistujien määrällä tapahtuman sääntöjen mukaisesti, vedot pysyvät voimassa.
 34. Ottelu-/tapahtumavedot, joissa osallistujat käyttävät eri/väärää kutsumanimeä tai ns. smurffitiliä, pysyvät voimassa, edellyttäen, ettei tule kohtuullisen ilmeiseksi, että ko. kutsumanimeä käyttävä osallistuja ei ole aiottu henkilö. Näissä tapauksissa vedot mitätöidään.
 35. Joukkuevetojen katsotaan olevan voimassa riippumatta kyseisen joukkueen osallistujina käyttämistä henkilöistä. Jos järjestävä taho katsoo joukkueelle luvalliseksi pelata varaosallistujalla tai vaihtopelaajalla, kaikki vedot ovat voimassa, edellyttäen, että virallinen tulos julkaistaan.
 36. Kaikkia karsintoja ennen pääturnausta (kun soveltuva) pidetään kilpailun käypänä osana. Täten kaikki osallistujat, jotka karsiutuvat karsintavaiheessa, häviävät kaikille, jotka on esihyväksytty jatkoon tai selviytyvät jatkoon karsinnoista.
 37. Jos vedoissa viitataan ajanjaksoihin, ne tulisi tulkita seuraavalla tavalla: "ensimmäisen 30 minuutin aikana" sisältää kaikki tapahtumat 0 tuntiin 29 minuuttiin ja 59 sekuntiin saakka; "10-20 minuutin sisällä" sisältää kaikki tapahtumat 10 minuutin ja 0 sekunnin sekä 19 minuutin ja 59 sekunnin välisenä aikana.
 38. Kaikki kestoaikaan viittaavat vedot edustavat todellista kartassa/kierroksessa/tapahtumassa kulunutta aikaa, sovelletun mukaisesti. Esimerkiksi veto yli 30,5 minuuttia kartassa ratkaistaan ylimenneenä, kun 30 ja puoli minuuttia on kulunut määritetyssä kartassa.
 39. Kaikki viittaukset voittajaan ja/tai Ylempään luokkaan säilyvät voimassa riippumatta siitä, annetaanko jollekin osallistujalle karttoja ja/tai jotain muita etuja tapahtuman säännöissä.

2. Pelikohtaiset säännöt

A. Call of Duty

 1. Ottelukertoimet
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä ja/tai Ylemmästä ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 2. Sarjatulos
  • Tarjous viittaa yhteenlaskettuun tulokseen mistä tahansa peräkkäisten ottelujen/sarjan yhdistelmästä, joka on voimassa samalle kierrokselle/vaiheelle, jonka on pelannut samat osallistujat samassa turnauksessa.
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan kaikissa sarjaan sisältyvissä otteluissa on alettava, jotta vedot ovat voimassa.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 3. Kokonaiskartat
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä ja/tai Ylemmästä ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 4. Karttatasoitus
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoitukseen.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä ja/tai Ylemmästä ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä ja/tai Ylemmästä ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
 5. Oikea tulos
  • Mitään ottelun (tai sen osan) tuloksen ratkaisemiseen tarvittavaa lisäaikaa/lisäkarttoja ei oteta huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki normaalisti aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 6. Kesto
  • Kestoaikaan viittaavien tarjousten ratkaisu sisältää myös ajan, joka tarvitaan suorittamaan lisäaika/lisäkartat, jotka tarvitaan suorittamaan tarjouksen viittaama ottelu (tai sen osa) loppuun asti.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Minkä tahansa kartan, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä ja/tai Ylemmästä ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) minuuttia ratkaisutarkoituksiin.
 7. Kartta X
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Listattu kartta on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 8. EnsimmäinenX/Ensimmäinen X:ään
  • Veto viittaa siihen, kuka osallistujista on ensimmäinen, joka on suorittanut/saavuttanut esimääritetyn tapahtuman listatun määrän. Ellei arvottua tulosta (eli ei kumpikaan joukkue) ole tarjottu ja jos kumpikaan osallistujista ei saavuta listattua määrää, panokset palautetaan.
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 9. Ässä
  • Veto viittaa siihen, katsotaanko yksittäisen osallistujan tappaneen koko vastustajajoukkueen ottelun (tai sen osan) millä tahansa kierroksella tarjouksessa määritetyn mukaisesti.
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 10. Tapot
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 11. Pelaajatapot
  • Veto viittaa määritetyn pelaajan suorittamien tappojen määrään ottelussa (tai sen osassa) tarjouksessa määritetyn mukaisesti.
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.

B. CS: SIIRRY

 1. Ottelukertoimet
  • Jos yliaikaa/lisäkierroksia tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 2. Sarjatulos
  • Tarjous viittaa yhteenlaskettuun tulokseen mistä tahansa peräkkäisten ottelujen/sarjan yhdistelmästä, joka on voimassa samalle kierrokselle/vaiheelle, jonka on pelannut samat osallistujat samassa turnauksessa.
  • Jos yliaikaa/lisäkierroksia tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan kaikissa sarjaan sisältyvissä otteluissa on alettava, jotta vedot ovat voimassa.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 3. Kokonaiskartat
  • Jos yliaikaa/lisäkierroksia tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 4. Karttatasoitus
  • Jos yliaikaa/lisäkierroksia tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 5. Oikea tulos
  • Mitään ottelun (tai sen osan) tuloksen ratkaisemiseen tarvittavaa lisäaikaa/lisäkierroksia ei oteta huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki normaalisti aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 6. Kartta X
  • Jos yliaikaa/lisäkierroksia tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Listattu kartta on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 7. Erien kokonaismäärä
  • Jos yliaikaa/lisäkierroksia tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kierrokset on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
  • Jos tarjouksessa tehdään joku viittaus Täyteen ostoon, Täysi osto on suoritettava, jotta vedot ovat voimassa.
  • Minkä tahansa kartan, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) kierrosta ratkaisutarkoituksiin.
 8. Pyöristä tasoitus
  • Jos yliaikaa/lisäkierroksia tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kierrokset on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
  • Jos tarjouksessa tehdään joku viittaus Täyteen ostoon, Täysi osto on suoritettava, jotta vedot ovat voimassa.
 9. Kierros X
  • Jos yliaikaa/lisäkierroksia tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Jos tarjouksessa tehdään joku viittaus Täyteen ostoon, Täysi osto on suoritettava, jotta vedot ovat voimassa.
  • Listattu kierros on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 10. EnsimmäinenX/Ensimmäinen X:ään
  • Veto viittaa siihen, kuka osallistujista on ensimmäinen, joka on suorittanut/saavuttanut esimääritetyn tapahtuman listatun määrän. Ellei arvottua tulosta (eli ei kumpikaan joukkue) ole tarjottu ja jos kumpikaan osallistujista ei saavuta listattua määrää, panokset palautetaan.
  • Jos yliaikaa/lisäkierroksia tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 11. Tapot
  • Jos yliaikaa/lisäkierroksia tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Ratkaisu sisältää kaikki tapot, jotka tapahtuvat pommin räjähdyksen jälkeen tai se on tehty vaarattomaksi kierrosten välillä.

C. Dota 2

 1. Ottelukertoimet
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 2. Sarjatulos
  • Tarjous viittaa yhteenlaskettuun tulokseen mistä tahansa peräkkäisten ottelujen/sarjan yhdistelmästä, joka on voimassa samalle kierrokselle/vaiheelle, jonka on pelannut samat osallistujat samassa turnauksessa.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan kaikissa sarjaan sisältyvissä otteluissa on alettava, jotta vedot ovat voimassa.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 3. Kokonaiskartat
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 4. Karttatasoitus
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 5. Oikea tulos
  • Kaikki normaalisti aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 6. Kesto
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Minkä tahansa kartan, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) minuuttia ratkaisutarkoituksiin.
 7. Kartta X
  • Listattu kartta on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Kartta, joka lopetetaan jommankumman joukkueen antautumisen kautta katsotaan suoritetuksi ja vedot ratkaistaan sen mukaisesti.
 8. Ensimmäinen X/Ensimmäinen X:ään
  • Veto viittaa siihen, kuka osallistujista on ensimmäinen, joka on suorittanut/saavuttanut esimääritetyn tapahtuman listatun määrän. Ellei arvottua tulosta (eli ei kumpikaan joukkue) ole tarjottu ja jos kumpikaan osallistujista ei saavuta listattua määrää, panokset palautetaan.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 9. Tapot/tapposarja
  • Kaikki tappoihin ja/tai tapposarjaan liittyvät vedot ottavat huomioon vain vastapuolen osallistujien aiheuttamat tapot, sovellettavan mukaisesti. Tappoja, joita ei aiheuttanut jokin vastapuolen osallistujien hallitsema, ei lasketa mukaan ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 10. Riehunta / Ultra-tappo
  • Kaikkien vetojen, jotka liittyvät riehuntaan/Ultra-tappoon katsotaan tapahtuneen vain, jos se ilmoitetaan ottelussa (tai sen osassa, johon veto viittaa) näyttöbannerilla.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 11. Edesautot
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Minkä tahansa kartan, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) edesauttoa ratkaisutarkoituksiin.
 12. Rakennukset
  • Seuraavat luokitellaan pelissä rakennuksiksi ratkaisutarkoituksiin: Parakit, pyhätöt ja tornit. Minkä tahansa yllämainitun rakennuksen estetty tuhoaminen otetaan myös huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 13. Pelitapahtumat, nimikkeet ja NPC:t
  • Ratkaisutarkoituksissa, seuraaviin nimikkeisiin, pelitapahtumiin ja NPC:ihin liittyvät vedot edellyttävät kaikkien tarjouksen viittaamien ottelun osien olevan suoritettu loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Aegis
  • Buyback
  • Courier
  • Divine Rapier
  • Mega-creeps
  • Tason ylärajan saavuttaminen
  • Roshans
  • 888 varaa oikeuden sisällyttää yllä olevien mukaan muita yllä listaamattomia pelitapahtumia, nimikkeitä ja NPC:itä niin paljon kuin niitä kohtuudella sopii samoihin kuin yllä oleviin kategorioihin.

D. Dragon Ball

 1. Ottelukertoimet
  • Ensimmäisten aikataulutettujen pelien on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa pelit, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa pelit otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 2. Sarjatulos
  • Tarjous viittaa yhteenlaskettuun tulokseen mistä tahansa peräkkäisten ottelujen/sarjan yhdistelmästä, joka on voimassa samalle kierrokselle/vaiheelle, jonka on pelannut samat osallistujat samassa turnauksessa.
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin kaikissa sarjaan sisältyvissä otteluissa on alettava, jotta vedot ovat voimassa.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 3. Pelit yhteensä
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa pelit otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 4. Pelien tasoitus
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 5. Oikea tulos
  • Kaikki normaalisti aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 6. Kesto
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Minkä tahansa pelin, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) minuuttia ratkaisutarkoituksiin.
 7. Peli X/Kierros X
  • Listattu peli/kierros (soveltuvasti) on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 8. Kierrosten kokonaismäärä
  • Kaikki aikataulutetut kierrokset on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
  • Minkä tahansa pelin/kierrosten, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) kierrosta ratkaisutarkoituksiin.
 9. Pyöristä tasoitus
  • Kaikki aikataulutetut kierrokset on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.

E. FIFA

 1. Ottelukertoimet
  • Tulokset ratkaistaan perustuen normaaliaikana saatuihin tuloksiin. Ellei tarjouksessa toisin mainittu, lisäajalla saatuja tuloksia ei oteta huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 2. Jatkoon pääsevä joukkue
  • Jos lisäkierroksia tarvitaan määrittämään tarjouksen tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
 3. Maaleja yhteensä
  • Tulokset ratkaistaan perustuen normaaliaikana saatuihin tuloksiin. Ellei tarjouksessa toisin mainittu, lisäajalla saatuja tuloksia ei oteta huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 4. Tasoitus
  • Tulokset ratkaistaan perustuen normaaliaikana saatuihin tuloksiin. Ellei tarjouksessa toisin mainittu, lisäajalla saatuja tuloksia ei oteta huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki tarjouksen viittaamat ottelun osat on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa.
 5. Oikea tulos
  • Tulokset ratkaistaan perustuen normaaliaikana saatuihin tuloksiin. Ellei tarjouksessa toisin mainittu, lisäajalla saatuja tuloksia ei oteta huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki tarjouksen viittaamat ottelun osat on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa.

F. Hearthstone

 1. Ottelukertoimet
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Jos peli pelataan uudelleen tasapelistä johtuen, alkuperäisen pelin tulos hylätään ja uusintapelin tulos otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
 2. Pelit yhteensä
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa pelit, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa pelit otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Uusintapeli, joka pelataan tasapelistä johtuen lasketaan vain 1 peliksi.
  • Kaikki aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 3. Pelien tasoitus
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa pelit, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa pelit otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Jos peli pelataan uudelleen pattitilanteesta johtuen, alkuperäisen kartan tulos hylätään ja tulos uudelleen pelatusta kartasta otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 4. Peli X
  • Listattu peli on suoritettava loppuun asti vetoja varten.

G. Heroes of the Storm

 1. Ottelukertoimet
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 2. Sarjatulos
  • Tarjous viittaa yhteenlaskettuun tulokseen mistä tahansa peräkkäisten ottelujen/sarjan yhdistelmästä, joka on voimassa samalle kierrokselle/vaiheelle, jonka on pelannut samat osallistujat samassa turnauksessa.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan kaikissa sarjaan sisältyvissä otteluissa on alettava, jotta vedot ovat voimassa.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 3. Karttojen kokonaismäärä
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 4. Karttatasoitus
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 5. Oikea tulos
  • Kaikki normaalisti aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 6. Kesto
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Minkä tahansa kartan, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) minuuttia ratkaisutarkoituksiin.
 7. Kartta X
  • Listattu kartta on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 8. Ensimmäinen X/Ensimmäinen X:ään
  • Veto viittaa siihen, kuka osallistujista on ensimmäinen, joka on suorittanut/saavuttanut esimääritetyn tapahtuman listatun määrän. Ellei arvottua tulosta (eli ei kumpikaan joukkue) ole tarjottu ja jos kumpikaan osallistujista ei saavuta listattua määrää, panokset palautetaan.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 9. Tapot/tapposarja
  • Kaikki tappoihin ja/tai tapposarjaan liittyvät vedot ottavat huomioon vain vastapuolen osallistujien aiheuttamat tapot, sovellettavan mukaisesti. Tappoja, joita ei aiheuttanut jokin vastapuolen osallistujien hallitsema, ei lasketa mukaan ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 10. Pelitapahtumat, nimikkeet ja NPC:t
  • Ratkaisutarkoituksissa, seuraaviin nimikkeisiin, pelitapahtumiin ja NPC:ihin liittyvät vedot edellyttävät kaikkien tarjouksen viittaamien ottelun osien olevan suoritettu loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta
   • Tavoitteet
   • Tason ylärajan saavuttaminen
   Kaikki tavoitteisiin liittyvät vedot viittaavat vain karttakohtaisiin tavoitteisiin. Todellisen kartan voittamista ei katsota tavoitteeksi ratkaisutarkoituksiin. Ellei arvottua tulosta (eli ei kumpikaan joukkue) ole tarjottu ja jos kumpikaan osallistujista ei saavuta listattua määrää, panokset palautetaan.
  • 888 varaa oikeuden sisällyttää yllä olevien mukaan muita yllä listaamattomia pelitapahtumia, nimikkeitä ja NPC:itä niin paljon kuin niitä kohtuudella sopii samoihin kuin yllä oleviin kategorioihin.

H. League of Legends

 1. Ottelukertoimet
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 2. Sarjatulos
  • Tarjous viittaa yhteenlaskettuun tulokseen mistä tahansa peräkkäisten ottelujen/sarjan yhdistelmästä, joka on voimassa samalle kierrokselle/vaiheelle, jonka on pelannut samat osallistujat samassa turnauksessa.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan kaikissa sarjaan sisältyvissä otteluissa on alettava, jotta vedot ovat voimassa.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 3. Karttojen kokonaismäärä
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 4. Karttatasoitus
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 5. Oikea tulos
  • Kaikki normaalisti aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 6. Kesto
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta Ratkaisutarkoituksiin, peliajan katsotaan päättyneen heti, kun Nexus on tuhottu.
  • Minkä tahansa kartan, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) minuuttia ratkaisutarkoituksiin.
 7. Kartta X
  • Listattu kartta on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Kartta, joka lopetetaan jommankumman joukkueen antautumisen kautta katsotaan suoritetuksi ja vedot ratkaistaan sen mukaisesti.
 8. Ensimmäinen X/Ensimmäinen X:ään
  • Veto viittaa siihen, kuka osallistujista on ensimmäinen, joka on suorittanut/saavuttanut esimääritetyn tapahtuman listatun määrän. Ellei arvottua tulosta (eli ei kumpikaan joukkue) ole tarjottu ja jos kumpikaan osallistujista ei saavuta listattua määrää, panokset palautetaan.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 9. Ässä
  • Veto viittaa siihen, katsotaanko yksittäisen osallistujan tappaneen viimeisen vastapuolen elävän mestarin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 10. Tapot/tapposarja
  • Kaikki tappoihin ja/tai tapposarjaan liittyvät vedot ottavat huomioon vain vastapuolen osallistujien aiheuttamat tapot, sovellettavan mukaisesti. Tappoja, joita ei aiheuttanut jokin vastapuolen osallistujien hallitsema (alias teloitukset), ei lasketa mukaan ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 11. Edesautot
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Minkä tahansa kartan, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) edesauttoa ratkaisutarkoituksiin.
 12. Rakennukset
  • Seuraavat luokitellaan pelissä rakennuksiksi ratkaisutarkoituksiin: Tornit ja inhibiittorit ja mainittujen rakennusten tuhoaminen katsotaan aina vastustajien aiheuttamaksi.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 13. Pelitapahtumat, nimikkeet ja NPC:t
  • Ratkaisutarkoituksissa, seuraaviin nimikkeisiin, pelitapahtumiin ja NPC:ihin liittyvät vedot edellyttävät kaikkien tarjouksen viittaamien ottelun osien olevan suoritettu loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
   • Barons
   • Dragons
   • Tason ylärajan saavuttaminen
   • Rift Herald
  • 888 varaa oikeuden sisällyttää yllä olevien mukaan muita yllä listaamattomia pelitapahtumia, nimikkeitä ja NPC:itä niin paljon kuin niitä kohtuudella sopii samoihin kuin yllä oleviin kategorioihin.

I. Overwatch

 1. Ottelukertoimet
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
 2. Sarjatulos
  • Tarjous viittaa yhteenlaskettuun tulokseen mistä tahansa peräkkäisten ottelujen/sarjan yhdistelmästä, joka on voimassa samalle kierrokselle/vaiheelle, jonka on pelannut samat osallistujat samassa turnauksessa.
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan kaikissa sarjaan sisältyvissä otteluissa on alettava, jotta vedot ovat voimassa.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 3. Karttojen kokonaismäärä
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä ja/tai Ylemmästä ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 4. Karttatasoitus
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä ja/tai Ylemmästä ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 5. Oikea tulos
  • Mitään ottelun (tai sen osan) tuloksen ratkaisemiseen tarvittavaa lisäaikaa/lisäkarttoja ei oteta huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Mitään ottelun (tai sen osan) tuloksen ratkaisemiseen tarvittavaa lisäaikaa/lisäkarttoja ei oteta huomioon ratkaisutarkoituksiin.
 6. Kesto
  • Kestoaikaan viittaavien tarjousten ratkaisu sisältää myös ajan, joka tarvitaan suorittamaan lisäaika/lisäkartat, jotka tarvitaan suorittamaan tarjouksen viittaama ottelu (tai sen osa) loppuun asti.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Minkä tahansa kartan, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä ja/tai Ylemmästä ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) minuuttia ratkaisutarkoituksiin.
 7. Kartta X
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Listattu kartta on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 8. Ensimmäinen X/Ensimmäinen X:ään
  • Veto viittaa siihen, kuka osallistujista on ensimmäinen, joka on suorittanut/saavuttanut esimääritetyn tapahtuman listatun määrän. Ellei arvottua tulosta (eli ei kumpikaan joukkue) ole tarjottu ja jos kumpikaan osallistujista ei saavuta listattua määrää, panokset palautetaan.
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta..
 9. Tapot/tapposarja
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 10. Pelaajatapot
  • Veto viittaa määritetyn pelaajan suorittamien tappojen määrään ottelussa (tai sen osassa) tarjouksessa määritetyn mukaisesti.
  • Jos yliaikaa/lisäkarttoja tarvitaan määrittämään tarjouksen (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.

J. PUBG

 1. Otteluvoittaja
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Ratkaisutarkoituksissa viimeinen pystyssä oleva mies/kokoonpano katsotaan ottelun voittajaksi.
 2. Sarjatulos
  • Tarjous viittaa yhteenlaskettuun tulokseen mistä tahansa peräkkäisten ottelujen/sarjan yhdistelmästä, joka on voimassa samalle kierrokselle/vaiheelle, jonka on pelannut samat osallistujat samassa turnauksessa. Ratkaisutarkoituksissa eniten pisteitä kerännyt mies/kaksikko/kokoonpano katsotaan sarjan voittajaksi. Ratkaisu ottaa myös huomioon kaikki lisäkartat, 1 vs 1 ja/tai lisäpelaamisen, jonka järjestävä taho saattaa lisätä katkaisupelinä.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous järjestävän tahon mahdollisesti lisäämän katkaisupelin jälkeen päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena vedonlyöntitarkoituksiin, panokset palautetaan.
 3. Kesto
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa (mukaan lukien järjestävän tahon mahdollisesti lisäämä katkaisupeli), on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 4. Ensimmäinen X/Ensimmäinen X:ään
  • Veto viittaa siihen, kuka osallistujista on ensimmäinen, joka on suorittanut/saavuttanut esimääritetyn tapahtuman listatun määrän. Ellei arvottua tulosta (eli ei kumpikaan joukkue) ole tarjottu ja jos kumpikaan osallistujista ei saavuta listattua määrää, panokset palautetaan.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 5. Tapot
  • Kaikki tappoihin ja/tai tapposarjaan liittyvät vedot ottavat huomioon vain vastapuolen osallistujien aiheuttamat tapot, sovellettavan mukaisesti. Tappoja, joita ei aiheuttanut jokin vastapuolen osallistujien hallitsema, ei lasketa mukaan ratkaisutarkoituksiin.
  • Yleisenä sääntönä, punaisella vyöhykkeellä tapahtuvia tappoja ei oteta huomioon ratkaisutarkoituksiin, mutta ajoneuvojen (autot, kuorma-autot, moottoripyörät, veneet ja vesijetit) aiheuttamat tapot lasketaan ajoneuvoa käyttävän joukkueen hyväksi.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.

K. Rocket League

 1. Ottelukertoimet
  • Jos yliaikaa tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 2. Sarjatulos
  • Jos yliaikaa tarvitaan määrittämään tarjouksen tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
 3. Maaleja yhteensä
  • Jos yliaikaa tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 4. Tasoitus
  • Jos yliaikaa tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki tarjouksen viittaamat ottelun osat on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa.
 5. Oikea tulos
  • Jos yliaikaa tarvitaan määrittämään ottelun (tai sen osan) tulos ja ellei toisin ilmoitettu tarjouksessa, lisäpelistä saadut tulokset otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki tarjouksen viittaamat ottelun osat on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa.

L. Starcraft 2

 1. Ottelukertoimet
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Jos kartta pelataan uudelleen pattitilanteesta johtuen, alkuperäisen kartan tulos hylätään ja tulos uudelleen pelatusta kartasta otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
 2. Sarjatulos
  • Tarjous viittaa yhteenlaskettuun tulokseen mistä tahansa peräkkäisten ottelujen/sarjan yhdistelmästä, joka on voimassa samalle kierrokselle/vaiheelle, jonka on pelannut samat osallistujat samassa turnauksessa.
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan kaikissa sarjaan sisältyvissä otteluissa on alettava, jotta vedot ovat voimassa.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Jos kartta pelataan uudelleen pattitilanteesta johtuen, alkuperäisen kartan tulos hylätään ja tulos uudelleen pelatusta kartasta otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
 3. Karttojen kokonaismäärä
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kartta, joka pelataan uudelleen pattitilanteesta johtuen lasketaan vain 1 kartaksi.
  • Kaikki aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 4. Karttatasoitus
  • Ensimmäisen aikataulutetun kartan on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Jos kartta pelataan uudelleen pattitilanteesta johtuen, alkuperäisen kartan tulos hylätään ja tulos uudelleen pelatusta kartasta otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut kartat on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 5. Oikea tulos
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Jos kartta pelataan uudelleen pattitilanteesta johtuen, alkuperäisen kartan tulos hylätään ja tulos uudelleen pelatusta kartasta otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
 6. Kesto
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Jos kartta pelataan uudelleen pattitilanteesta johtuen, tulos uudelleen pelatusta kartasta hylätään ja vain alkuperäisen kartan tulosta käytetään ratkaisutarkoituksiin.
  • Minkä tahansa kartan, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) minuuttia ratkaisutarkoituksiin.
 7. Kartta X
  • Listattu kartta on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
  • Jos kartta pelataan uudelleen pattitilanteesta johtuen, alkuperäisen kartan tulos hylätään ja tulos uudelleen pelatusta kartasta otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
 8. Ensimmäinen X/Ensimmäinen X:ään
  • Veto viittaa siihen, kuka osallistujista on ensimmäinen, joka on suorittanut/saavuttanut esimääritetyn tapahtuman listatun määrän. Ellei arvottua tulosta (eli ei kumpikaan joukkue) ole tarjottu ja jos kumpikaan osallistujista ei saavuta listattua määrää, panokset palautetaan.
  • Jos kartta pelataan uudelleen pattitilanteesta johtuen, tulos uudelleen pelatusta kartasta hylätään ja vain alkuperäisen kartan tulosta käytetään ratkaisutarkoituksiin.

M. Street Fighter

 1. Ottelukertoimet
  • Ensimmäisten aikataulutettujen pelien on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa pelit, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa pelit otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 2. Sarjatulos
  • Tarjous viittaa yhteenlaskettuun tulokseen mistä tahansa peräkkäisten ottelujen/sarjan yhdistelmästä, joka on voimassa samalle kierrokselle/vaiheelle, jonka on pelannut samat osallistujat samassa turnauksessa.
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin kaikissa sarjaan sisältyvissä otteluissa on alettava, jotta vedot ovat voimassa.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 3. Pelit yhteensä
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa pelit otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 4. Pelien tasoitus
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 5. Oikea tulos
  • Kaikki normaalisti aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 6. Kesto
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Minkä tahansa pelin, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) minuuttia ratkaisutarkoituksiin.
 7. Peli X/Kierros X
  • Listattu peli/kierros (soveltuvasti) on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 8. Kierrosten kokonaismäärä
  • Kaikki aikataulutetut kierrokset on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
  • Minkä tahansa pelin/kierrosten, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) kierrosta ratkaisutarkoituksiin.
 9. Pyöristä tasoitus
  • Kaikki aikataulutetut kierrokset on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.

N. Super Smash Bros

 1. Ottelukertoimet
  • Ensimmäisten aikataulutettujen pelien on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa pelit, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa pelit otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 2. Sarjatulos
  • Tarjous viittaa yhteenlaskettuun tulokseen mistä tahansa peräkkäisten ottelujen/sarjan yhdistelmästä, joka on voimassa samalle kierrokselle/vaiheelle, jonka on pelannut samat osallistujat samassa turnauksessa.
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin kaikissa sarjaan sisältyvissä otteluissa on alettava, jotta vedot ovat voimassa.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 3. Pelit yhteensä
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa pelit otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 4. Pelien tasoitus
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 5. Oikea tulos
  • Kaikki normaalisti aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 6. Kesto
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Minkä tahansa pelin, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) minuuttia ratkaisutarkoituksiin.
 7. Peli X/Kierros X
  • Listattu peli/kierros (soveltuvasti) on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 8. Kierrosten kokonaismäärä
  • Kaikki aikataulutetut kierrokset on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
  • Minkä tahansa pelin/kierrosten, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) kierrosta ratkaisutarkoituksiin.
 9. Pyöristä tasoitus
  • Kaikki aikataulutetut kierrokset on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.

O. Tekken

 1. Ottelukertoimet
  • Ensimmäisten aikataulutettujen pelien on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa pelit, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa pelit otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 2. Sarjatulos
  • Tarjous viittaa yhteenlaskettuun tulokseen mistä tahansa peräkkäisten ottelujen/sarjan yhdistelmästä, joka on voimassa samalle kierrokselle/vaiheelle, jonka on pelannut samat osallistujat samassa turnauksessa.
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin kaikissa sarjaan sisältyvissä otteluissa on alettava, jotta vedot ovat voimassa.
  • Tarjouksen ensimmäinen virallinen päätös tuloksesta, jonka järjestävä taho ilmoittaa 36 tunnin kuluessa ottelun loppumisesta/keskeytyksestä on määräävä tekijä vetojen ratkaisussa, mukaan lukien muttei rajoittuen päätöksiin, jotka sisältävät diskauksia, vetäytymisiä, luovutuksia jne., jotka otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Tapauksissa, joissa tarjous päättyy tasapelitulokseen ja ko. tulosta ei ole ollut tarjolla mahdollisena tuloksena, panokset palautetaan.
 3. Pelit yhteensä
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa pelit otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 4. Pelien tasoitus
  • Ensimmäisen aikataulutetun pelin on alettava, jotta vedot ovat voimassa. Poikkeus on mitkä tahansa kartat, jotka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä. Näissä tapauksissa kartat otetaan huomioon ratkaisutarkoituksiin.
  • Kaikki aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
 5. Oikea tulos
  • Kaikki normaalisti aikataulutetut pelit on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 6. Kesto
  • Kaikki ottelun osat, joihin tarjous viittaa, on suoritettava loppuun, jotta vedot ovat voimassa, paitsi jos tulos on ratkennut jo ennen pelin keskeytystä ja jos ottelun jatkaminen ei voisi mitenkään muuttaa lopputulosta.
  • Minkä tahansa pelin, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) minuuttia ratkaisutarkoituksiin.
 7. Peli X/Kierros X
  • Listattu peli/kierros (soveltuvasti) on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa.
 8. Kierrosten kokonaismäärä
  • Kaikki aikataulutetut kierrokset on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos yli-/alle-rivi, jolle veto on asetettu, on jo ohitettu ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
  • Minkä tahansa pelin/kierrosten, joka on annettu tapahtuman sääntöjen kautta osallistujille, jotka ovat peräisin niin kutsutusta Voittajat-ryhmästä, katsotaan olevan 0 (nolla) kierrosta ratkaisutarkoituksiin.
 9. Pyöristä tasoitus
  • Kaikki aikataulutetut kierrokset on suoritettava loppuun asti, jotta vedot olisivat voimassa. Jos ottelu hylätään ennen sen luonnollista päättymistä ja riippumatta järjestävän tahon mahdollisesta päätöksestä, vedot ratkaistaan mitätöidyiksi, paitsi jos tasoitusrivi, jolle veto on asetettu, on jo päätetty ottelun hylkäysajankohtana. Jos näin tapahtuu, vedot ratkaistaan tulosten mukaan, jotka saatiin ottelun hylkäysajankohtaan mennessä.
1.60.2-rc-RC-26-10-2020
Käytämme evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle personoidun käyttökokemuksen ja personoituja mainoksia. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästekäytäntömme. Katso lisätietoja täältä.

Yksittäiset

Vetokupongissasi ei ole valintoja

    Mahdollinen voitto:
    €0.00