Cashier

Utbetalningspolicy

Vår uttagspolicy?

Som en del i vårt åtagande att tillhandahålla verkligt enastående service bemödar vi oss på alla sätt om att handlägga uttag till spelarna så snabbt och effektivt som möjligt.

I händelse av vinster från roulette, blackjack, videospelautomater och övriga kasinospel som överstiger 30 000 £/€/$ förbehåller vi oss rätten att begränsa uttag av sådana belopp i mindre summor på upp till 30 000 £/€/$ (beroende på spelkontovalutan), eller motsvarande belopp omräknat från USD om spelkontot är i en annan valuta, per kalendermånad.

Enligt utbetalningspolicyn framgår att medlemmar kan komma att vara tvungna att stärka sin identitet innan ett kontantuttag kan göras från deras konto. Denna bekräftelseprocess är till för att motverka onlinebedrägerier.

Huvudsakliga verifieringshandlingar

 1. Fotografiskt ID: En kopia av aktuell fotolegitimation krävs vid din första utbetalningsbegäran. Denna legitimation kan vara en kopia av ditt pass, körkort eller nationellt ID-kort. Det vi specifikt behöver är sidan med foto på ID-kortet för vår verifieringskontroll. Kontrollera att alla uppgifter, inklusive ditt namn, foto och din signatur är synliga på handlingen.
 2. Kredit och betalkort: En kopia av framsidan och baksidan av det kreditkort du använder som betalningsmetod. Kontrollera att alla uppgifter är tydliga så att vi snabbt och korrekt kan genomföra verifieringen. Av säkerhetsskäl ber vi dig maskera de mellersta åtta siffrorna på kopian av kortets framsida och den tresiffriga säkerhetskoden på kopian av kortets baksida.
 3. Adressbevis: Detta kan skickas i form av en el-/gas-/telefonräkning eller ett kreditkortsutdrag. Det ska vara ett aktuellt dokument, där hela ditt namn och adress, som du registrerat hos oss, framgår. Om du tillhandahåller ett kreditkortsutdrag ber vi dig maskera de mellersta åtta siffrorna av kreditkortsnumret.
 4. Notariestämplad dokumentation: Dina dokument måste autentiseras av en kvalificerad notarie/advokat och underskrivet och stämplat för att bevisa dess legitimitet.

  Obs: Beroende av vilken betalningsmetod du använde för insättning av pengar på kontot, kan du i vissa fall komma att behöva visa upp flera av de nyss nämnda dokumenten eller ytterligare dokument som inte ingår i listan ovan.

  Här följer en förklaring av hur utbetalningarna görs och en redogörelse för s utbetalningspolicy:

  Hos , är våra utbetalningssätt direkt avhängiga av de betalningsmetoder som du som medlem använder för att göra insättningar och de insatta beloppen.

  När en medlem gör en insättning på ditt -konto med kredit-, betal- eller bankkort eller via NETELLER, Skrill, PayPal eller WebMoney bygger han/hon upp ett s.k. positivt ”medlemstransaktionssaldo”* (se uttagspolicyn nedan för en definition) för den specifika betalningsmetoden.

  När du begär en utbetalning kommer utbetalningen om möjligt att automatiskt ske med någon av de betalningsmetoder som du har ett positivt medlemstransaktionssaldo för (se Undantag för kredit- och bankkort samt NETELLER nedan).

  1. På måndag gör du en insättning på 50 (i din valuta) med Visa kreditkort;
  2. På tisdag gör du en insättning på 50 (i din valuta) med NETELLER;
  3. På onsdag gör du en ytterligare en insättning på 50 (i din valuta) med Visa kreditkort;
  4. På torsdag gör du en insättning på 50 (i din valuta) med Skrill;
  5. På fredag gör du en insättning på 50 (i din valuta) med PayPal;
  6. På lördag gör du en insättning på 50 (i din valuta) med WebMoney;
  7. Ditt medlemstransaktionssaldo ligger nu på 350 (i din valuta):
   1. 100 med Visa-kreditkort;
   2. 50 med Skrill;
   3. 50 med NETELLER;
   4. 50 med PayPal,
   5. 50 med WebMoney;
  8. På söndag kan du begära en uttagning på 450 (i din valuta).

  De första 300 (i din valuta) av utbetalningen (upp till ditt transaktionssaldo) betalas automatiskt ut till dig på följande sätt:

  1. 100 (i din valuta) betalas till ditt/dina Visa kreditkortskonto(n) (se dock **Undantag för kredit- och bankkort samt NETELLER nedan);
  2. 50 (i din valuta) kommer att betalas ut till ditt Skrill-konto;
  3. 50 (i din valuta) kommer att betalas ut till ditt NETELLER-konto;
  4. 50 (i din valuta) kommer att betalas ut till ditt PayPal-konto;
  5. 50 (i din valuta) kommer att betalas ut till ditt WebMoney-konto;
  6. Ditt medlemstransaktionssaldo är nu 0.
  De 150 (i din valuta) som utgör det "återstående utbetalningssaldot"*** (beloppet som överstiger ditt transaktionssaldo, se utbetalningspolicyn nedan för en definition) betalas ut till dig på det/de sätt du önskar:
  1. Visa kredit-/bankkort (i enlighet med den uttagsgräns som medges av utfärdaren av Visa kredit-/bankkortet - se **Undantag för kredit-/bankkort/NETELLER-kort nedan), eller;
  2. Maestro betalkort (om du tidigare, och endast vid enstaka tillfällen, har gjort insättningar på ditt -konto med denna betalningsmetod), eller;
  3. NETELLER (om du tidigare gjort insättningar på ditt -konto med denna betalningsmetod), eller;
  4. Skrill (om du tidigare gjort insättningar på ditt -konto med denna betalningsmetod), eller;
  5. PayPal (om du tidigare gjort insättningar på ditt -konto med denna betalningsmetod), eller;
  6. WebMoney (om du tidigare gjort insättningar på ditt -konto med denna betalningsmetod), eller;
  7. Internationell banköverföring (om du inte använt kort i enlighet med punkt 1 och 2 ovan, eller MasterCard-kreditkort som utfärdats i Storbritannien och Europa), eller;
  8. Brittiska kreditkort via BACS (endast om du har gjort en insättning på ditt -konto med Visa och/eller MasterCard kreditkort som utfärdats i Storbritannien), eller;

  Teckenförklaring:

  • * = Medlemstransaktionssaldo (se utbetalningspolicyn nedan för en definition).
  • ** = Undantag för kredit- eller bankkort samt NETELLER (se nästa avsnitt nedan).
  • *** = Återstående utbetalningssaldo (se utbetalningspolicyn nedan för en definition).

  OBS: **Undantag för kredit- eller betalkort

  (Har du inte kreditkort kan du hoppa till nästa avsnitt i texten):

  **Utbetalningar till Visa kreditkort: På grund av de regler som införts av utfärdare av Visa kredit- och bankkort får inte betala ut pengar till Visa kredit- och bankkort som utfärdats i vissa länder (se rullgardinsmenyn nedan för information om vilka länder som omfattas av detta förbud). Vidare får inte , på grund av de regler som införts av utfärdare av Visa kredit- och bankkort i länder som inte är förekommer på rullgardinsmenyn, göra utbetalningar till vissa Visa kredit- och bankkort. Därför räknas inte insättningar som gjorts med just dessa Visa kredit- och bankkort in i *transaktionssaldot (se utbetalningspolicyn nedan). Utbetalningar till medlemmar som satt in pengar på sina -konton med dessa Visa kredit- och bankkort sker enligt punkt tre (3) i utbetalningspolicyn nedan.

  I rullgardinsmenyn nedan anges de länder där vissa Visa kreditkort- betalkortsutfärdare inte tillåter utbetalningar till Visa kredit- och bankkort:  **Utbetalningar till Mastercard/Eurocard: På grund av de regler som införts av utfärdare av MasterCard/Eurocard kredit- och bankkort får inte betala ut pengar till MasterCard/Eurocard kredit- och betalkort. Därför räknas inte insättningar som gjorts med MasterCard/Eurocard kredit- och bankkort in i *transaktionssaldot (se utbetalningspolicyn nedan). Utbetalningar till medlemmar som satt in pengar på sina -konton med MasterCard och/eller Eurocard kredit- betalkort sker enligt punkt tre (3) i utbetalningspolicyn nedan.

  Observera följande viktiga information om utbetalningar (gäller både kreditkortsanvändare och de som använder andra metoder):

  Utbetalningar som begärts inom samma 24-timmarsperiod som insättningen har gjorts på, med samma utbetalningsmetod, kan läggas ihop till en utbetalning.

  I de flesta fall skickas utbetalningar som separata transaktioner och och eliminerar inga avgifter som uppstår pga insättningar du gjort till dina -konton.

  Om du inte gjort några insättningar med dina utvalda betalningsmetod på över tolv månader, kan det hända att denna utbetalningsmetod inte längre är tillgänglig.

  Om du begär en utbetalning av ett belopp som understiger det lägsta tillåtna beloppet (se nedan) kommer pengarna att återföras till ditt spelkonto:

  • Minimiutbetalningen för internationell banköverföring är $20 / €15 / £10 / 20 CAD / 130 SEK/ 100 DKK.
  • Den minsta möjliga utbetalningen för följande betalningsmetoder är $6 / €4 / £3 / 6 CAD / 40 SEK/ 30 DKK: Skrill, NETELLER, PayPal, Brittiska kreditkort via BACS, kreditkort, betalkort, WebMoney.

  Emellanåt krävs användarens tillstånd eller någon typ av dokumentation för att vi ska kunna behandla en begäran om utbetalning. Det kan därför hända att vi ber dig underteckna en lista på dina tidigare insättningar på -kontot.

  I vissa fall om det krävs kontoverifiering för att slutföra din begäran, kommer vi att returnera väntande uttag på ditt konto när spelkontot är färdigkontrollerat. Om uttaget är i en väntande status och inte skickas tillbaka till ditt spelkonto omedelbart, har du 7 dagar på dig att slutföra kontoverifieringen innan uttaget backas och återförs till ditt spelkonto.

  Om en medlem begär att ta ut medel i en annan valuta än den valuta som insättning skett i, kommer en omräkningskurs att tillämpas baserat på de dagliga växelkurser som erbjuds av banker och kreditkortsföretag på dagen då utbetalningen behandlas. En särskild marginal för att täcka våra växlingskostnader kan läggas till mellanmarknadskurserna som erbjuds. När utbetalningen har behandlats får medlemmen ett referensnummer för utbetalningen. Det återbetalade beloppet anges i både spelkontots valuta och utbetalningsvaluta.

  Obs: Meddela oss genast om ditt kredit-/bankkort försvinner, blir stulet eller spärras eller om statusen för din elektroniska plånbok förändras så att vi kan kontrollera detta och avgöra om utbetalningar kan eller inte kan göras.

  Vi förbehåller oss rätten att fördröja och/eller avbryta handläggningen av begäran om uttag tills ett slutgiltigt godkännande av eventuella utestående insättningstransaktioner har erhållits.

  Bonusar betalas ut först då alla krav i bonuspolicyn uppfyllts.

  I fall att vi upphör med vår verksamhet i något specifikt land kan utbetalningarna beläggas med en skälig avgift för att täcka omkostnaderna.

  Säkerhetspolicy:

  I enlighet med s utbetalningspolicy ska utbetalningar som medlemmar begär automatiskt göras med den eller de betalningsmetoder som användes för insättningarna på sina -konton, upp till medlemmens *transaktionssaldo (se punkt 1 nedan för en definition). Därefter kan medlemmen välja hur det ***återstående utbetalningssaldot (se punkt tre (3) nedan för en definition) ska betalas ut:

  1. *Medlemmens transaktionssaldo definieras som:
   1. Det totala belopp som en medlem har satt in på sitt -konto via sitt Visa kredit-/bankkort (med undantag för vissa Visa kredit-/betalkort, se **Undantag för kreditkort/betalkort/NETELLER ovan), minus tidigare uttag och/eller återbetalningar till samma betalningsmetod, samt/eller;
   2. Det totala belopp en medlem har satt in på sitt -konto via Maestro betalkort minus tidigare utbetalningar och/eller återbetalningar till denna betalningsmetod, samt/eller;
   3. Det totala belopp en medlem har satt in på sitt -konto via sitt NETELLER-konto minus tidigare utbetalningar och/eller återbetalningar till denna betalningsmetod, samt/eller;
   4. Det totala belopp en medlem har satt in på sitt -konto via sitt Skrill-konto minus tidigare utbetalningar och/eller återbetalningar till denna betalningsmetod.
   5. Det totala belopp en medlem har satt in på sitt -konto via sitt PayPal-konto, minus tidigare utbetalningar och/eller återbetalningar till denna betalningsmetod.
   6. Det totala belopp en medlem har satt in på sitt -konto via ett WebMoney-konto, minus tidigare utbetalningar och/eller återbetalningar till denna betalningsmetod.
  2. Utbetalningar ska automatiskt göras via följande betalningsmetoder, upp till *transaktionssaldot (se punkt ett (1) ovan) och enligt följande:
   1. Visa kredit-/bankkort (i enlighet med den uttagsgräns som medges av utfärdaren av Visa kredit-/bankkortet - se **Undantag för kredit- och betalkort samt NETELLER nedan);
   2. Maestro betalkort;
   3. NETELLER-konto(n);
   4. Skrill-konto(n);
   5. PayPal-konto(n).
   6. WebMoney-konto(n);
  3. Efter det kan en medlem (när en medlems *transaktionssaldo har tömts genom de betalningsmetoder som medlemmen använt för att göra insättningar på sitt -konto tidigare, se punkt ett (1) ovan), välja bland följande metoder, om sådana finns:
   1. Visa kredit-/bank-kort (i enlighet med den uttagsgräns som medges av utfärdaren av Visa kredit-/bankkortet - se **Undantag för kredit-/bankkort/NETELLER-kort nedan), eller;
   2. Maestro betalkort (om du tidigare, och endast vid enstaka tillfällen, har gjort insättningar på ditt -konto med denna betalningsmetod), eller;
   3. NETELLER (om du tidigare gjort insättningar på ditt -konto med denna betalningsmetod), eller;
   4. Skrill (om du tidigare gjort insättningar på ditt -konto med denna betalningsmetod), eller;
   5. PayPal (om du tidigare gjort insättningar på ditt -konto med denna betalningsmetod), eller;
   6. WebMoney (om du tidigare gjort insättningar på ditt -konto med denna betalningsmetod), eller;
   7. Internationell banköverföring (om du inte använt kort i enlighet med punkt (a) och (b) ovan, eller MasterCard-kreditkort som utfärdats i Storbritannien), eller;
   8. Brittiska kreditkort via BACS (endast om du har gjort en insättning på ditt -konto med Visa och/eller MasterCard kreditkort som utfärdats i Storbritannien. Obs: Detta är enda möjligheten att ta ut det återstående utbetalningssaldot vid användning av brittiska Visa eller MasterCard kreditkort.), eller;

  använder de mest avancerade säkerhets- och krypteringstekniker som finns, för att säkerställa att användarnas transaktioner och finansiella uppgifter är fullständigt säkra.

  I händelse av att du avbryter en uttagsbegäran bär du fullt ansvar för varje efterföljande satsning av sådan summa. Bolaget har ingen skyldighet att återbetala eventuella belopp som avbrutits/annullerats av dig och som därefter satsas.

  Denna utbetalningspolicy är i originalversionen avfattat på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av denna utbetalningspolicy jämfört med den engelskspråkiga versionen har den engelska versionen tolkningsföreträde.

  Senast uppdaterad Oktober 2018

EGR Awards Winner 2017

Operator marketing and
innovation awards 2017 winner
mobile marketing campaign

Principal
Partner of

Birmingham city FC

888 Responsbile Responsible Gaming Gibraltar the Global Compact GamCare Cerification Gambling Therapy Affiliate Program gbga Gambling Commission Gamble Aware eu-ssa

© 2018, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited, ett helägt dotterbolag till 888 Holdings PLC.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited är inregistrerat i Gibraltar som ingår i EU.
888 Holdings PLC är noterat på Londonbörsen.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited är licensierat och reglerat att tillhandahålla speltjänster online enligt lagarna i Gibraltar (fjärrspelslicens nr 022 respektive 039) och gör inga utfästelser om lagligheten i sådana tjänster i andra jurisdiktioner.
Våra tjänster i Storbritannien och Nordirland drivs av 888 UK Limited, ett bolag som licensieras och står under tillsyn av Storbritanniens vadslagnings- och hasardspelskommission (Great Britain Gambling Commission).
Våra tjänster på den inre europeiska marknadens medlemsstater (med undantag för medlemsstater där våra tjänster tillhandahålls under en lokal licens) drivs av Virtual Digital Services Limited, ett bolag i Gibraltar, som är med i Europeiska Unionen.
Virtual Digital Services Limited bedriver verksamhet i enlighet med en hasardspelslicens som tillhandahålls enligt lagarna i Gibraltar.
Våra spelprodukter bedrivs på Irland av 888 Ireland Limited, ett företag registrerat i Gibraltar, som är licensierat och reglerat av den irländska skattemyndigheten.
Adress: Cassava Enterprises (Gibraltar), 601-701 Europort, Gibraltar.
Vi uppmuntrar ansvarsfullt spelande och stödjer GamCares aktiviteter.

Vi använder cookies för att ge dig en personlig upplevelse & reklam. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår cookiepolicy. Läs mer här.